19. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 3. 2007

Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám

Jeden z našich současných předních politologů Pavel Barša vydal již v roce 2003 knihu Hodina impéria, v níž popisuje historické kořeny zahraniční politiky USA a ideové zdroje tam vládnoucích konzervativců a neokonzervativců a jejich současné neoimperiální politiky. Ve světle této knihy a samozřejmě prací jako je Chossudovského Válka a globalizace či obsáhlého článku Engdahlově (viz zde: ZDE a mnohých dalších, čtenářům Britských listů dobře známých, se ukazuje, že výstavba americké protiraketové základny není jen ojedinělým vojenským či technickým rozhodnutím, ale, že je především prvkem v dlouhodobé strategii, jejímž cílem posilování dominantní pozice USA ve světě.

(Autor je mluvčí brněnské skupiny Ne základnám)

Ani to však není účelem samo o sobě, ale jen prostředkem k dalším cílům, především k ovládnutí zdrojů strategických surovin a tras, po nichž jsou dopravovány ke spotřebitelům. Nezanedbatelné jsou ovšem i vnitropolitické cíle, jimiž jsou posílení kontroly nad americkou společností ze strany vlády, přesun velké části daňových výnosů ve prospěch velkých společností, především zbrojařských (prezident Bush požaduje na příští rok 624 miliard dolarů zbrojních výdajů) a společností se vztahem k ropnému a plynárenskému průmyslu a dalších.

Nástroje, které jsou voleny k dosahování těchto cílů, jsou nám všem velmi dobře známé a můžeme je označit za bezohledné. Jejich škála sahá od mučení zajatců až po válku, zahájenou v rozporu s mezinárodním právem, a to na základě zcela lživých důvodů.

Součástí této dlouhodobé agresivní strategie je i záměr na vybudování protiraketové základny v ČR a Polsku. Souhlas naší vlády s výstavbou, který by americká strana ráda obdržela co nejdříve, pak bude zpětně použit i ve vnitroamerickém sporu jako argument ve prospěch konzervativců.

"Malá Česká republika" se tak ocitla ve víru globální politiky mnohem dříve, než na to sama byla připravena. Avšak od dob vlažných protestů proti válce v Iráku se přece jen cosi změnilo. Češi mají vlastní velmi špatnou zkušenost s imperialismy nejrůznějšího druhu. S plynoucím časem a rostoucí zkušeností s praktickými činy americké administrativy přibývá lidí, kteří již chápou, že jejím cílem není šíření demokracie (na tancích?), ale jen uspokojování egoistických zájmů amerických vládnoucích elit, že se tudíž ve skutečnosti jedná o další, tentokrát americký imperialismus. Pro něj jsme jen nástrojem vedle jiných nástrojů, nástrojem, na jehož zájmy se ohled nebere.

Toto poznání vyvolalo k životu iniciativu Ne základnám, jež má nyní již místní skupiny v našich největších městech, tj. v Praze a Brně, dále v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích a Ostravě, připravuje se jejich založení v Olomouci a Znojmě ZDE

Vzniká tak něco zcela nového, s čím dosud nemáme žádnou zkušenost. Rodí se široké občanské hnutí, které spojuje lidi na základě dvou myšlenek, a to především na základě odmítnutí našeho podílu na agresivní politice USA, jejímž cílem je vybudování světového impéria a na požadavku na vypsání celostátního referenda o výstavbě americké protiraketové základny, resp. její části na našem území.

Že může takové hnutí mít úspěch, je zřejmé, a můžeme pro toto tvrzení nalézt řadu důkazů, od poslední italské vládní krize vyvolané masovými občanskými protesty proti rozšiřování americké vojenské základny, až po naši tzv. televizní krizi. Ať již si o jejím pozadí myslíme cokoliv, neměli bychom přehlédnout zděšení, které u všech politiků vyvolalo něco kolem 60 000 demonstrujících v Praze. V demokracii totiž není možné ignorovat tak silný hlas občanů a také není možné proti nim poslat zásahové jednotky. Přinejmenším v příštích volbách by na to vládnoucí strany těžce doplatily.

Je tedy jasné, že můžeme zásadním způsobem ovlivnit politické rozhodování v naší zemi a stále rostoucí počet lidí je pro to ochoten také něco skutečně udělat.

Opoziční strana si je této skutečnosti dobře vědoma. Protože ji příliš nevychází taktika ignorování a zamlčování existence iniciativy ve většině sdělovacích prostředků, začali brát iniciativu velmi vážně a pokoušejí se založit "občanskou" protiiniciativuZDE. Tím sami ukázali, jakých úspěchů již iniciativa Ne základnám dosáhla a jaké obavy v nich vzbuzuje její existence. Podporu této iniciativě vyslovili někteří autoritářští pravicoví ideologové a pár umělců ZDE

Lze si jen přát, aby i umělci nesouhlasící s americkou neoimperiální politikou našli odvahu veřejně projevit svůj občanský postoj a vyjádřili podporu iniciativě Ne základnám.

Důležité však je, aby se rodící se hnutí Ne základnám nerozštěpilo v boji skupinových zájmů a nenechalo se zneužít k cílům některé z politických stran (příklady tohoto neblahého vývoje z poslední doby je možné vidět např. ZDE a ZDE.

Za tímto účelem přijala brněnská skupina Ne základnám na své ustavující schůzi následující Zákládající prohlášení.

"My, občané České republiky, kteří jsme se rozhodli založit brněnskou skupinu iniciativy Ne základnám, jsme hluboce znepokojeni agresivní politikou vlády USA, která směřuje k rozpoutání nového kola závodů ve zbrojení a zvyšuje tím i nebezpečí nového globálního válečného konfliktu.

Tento svět má mnoho problémů, od ekologických až po sociální, které vyžadují naši naléhavou pozornost. Stavby základen a neustálý růst výdajů na zbrojení tyto problémy ještě více prohlubují a posilují mezinárodní napětí. Tento vývoj zvyšuje riziko jaderného konfliktu, jenž by neměl žádné vítěze, ale pouze poražené. Odmítáme jednání politiků, českých i zahraničních, kteří tyto základní skutečnosti odmítají uznat, často proto, že osobně profitují z propojení zbrojení a politiky.

Pod průhlednou záminkou boje proti světovému terorismu je prosazována stavba vojenských zařízení, jež mohou být použita jen ve válce velmocí. Protiraketová základna, jíž je radarový systém nedílnou součástí, je výrazem snahy o získání vojenské převahy, která ale sama povede k odvetným opatřením ze strany jí ohrožených zemí, tj. Ruska a Číny.

Jsme odhodláni zabránit tomu, aby se Česká republika na této agresivní politice jakkoliv podílela.

Za tím účelem hodláme přispět, společně s přáteli z ostatních měst a míst naší země, ke vzniku silného protestního hnutí všech demokraticky a mírově smýšlejících občanů. Naším cílem je přimět politiky, kteří jsou zástupci nás občanů, aby v parlamentu odhlasovali zákon o obecném referendu a bezodkladně vypsali celostátní referendum o vybudování radarové základny či jakékoliv jiné součásti americké protiraketové obrany na našem území.

Abychom předešli rozdělování této široké občanské iniciativy na základě různých dílčích ideologií, rovněž tak jako pokusům o její zneužití k vlastní propagaci různých politických stran a skupin, což by zmařilo dosažení našeho cíle, přijímáme následující vymezení brněnské skupiny iniciativy Ne základnám.

Jsme sdružením občanů, které spojuje nesouhlas s vybudováním americké protiraketové základny v ČR. Společně jsme přesvědčeni, že o této otázce jsou oprávněni rozhodnout jen občané v celostátním referendu.

Sdružujeme všechny jednotlivé občany, kteří s námi sdílejí tento cíl a jsou ochotni pracovat pro jeho dosažení.

Nejsme napojeni na žádnou organizaci mimo naši iniciativu a na svých akcích nepřipouštíme propagaci žádné politické strany či hnutí ani jiných skupin s výjimkou vlajek a transparentů iniciativy Ne základnám a vlajek odborových.

Odhlasováno na schůzi brněnské skupiny iniciativy Ne základnám dne 7.3.2007 ZDE

                 
Obsah vydání       19. 3. 2007
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Příliš mnoho peněz, aneb Nebezpečí globalizace dnes Uwe  Ladwig
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Pákistánec Muhammad přiznal řízení atentátů z 11. září Josef  Vít
19. 3. 2007 Večer Miroslav  Válek
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
19. 3. 2007 Olomoučané proti základně
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 O demonstraci proti válce v souvislostech David  Pazdera, Veronika  Sýkorová
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 Rakety, radar, referendum Stanislav  Vozka
19. 3. 2007 Jako liberální nekuřák mám právo hájit zdraví svého těla Vladimír  Myslík
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
18. 3. 2007 České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
17. 3. 2007 Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce Štěpán  Kotrba
17. 3. 2007 I soukromá hospoda JE veřejným prostorem Štěpán  Kotrba
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
17. 3. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. -- 28. února 2007
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Spojujeme se vždy s vítězem minulé války Stanislav A. Hošek
16. 3. 2007 Hospoda není soukromý klub Michael  Kroh
16. 3. 2007 Polsko požaduje od občanů přiznání ke kolaboraci s komunistickou tajnou policíí
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
19. 3. 2007 O demonstraci proti válce v souvislostech David  Pazdera, Veronika Sýkorová
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
19. 3. 2007 Rakety, radar, referendum Stanislav  Vozka
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům   
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny   
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě   
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí