20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"

Níže zveřejňujeme otevřený dopis čtenáře Igora Chytila Rudolfu Kučerovi,externímu spolupracovníku ČRo 6. Na své názory má přirozeně Rudolf Kučera plné právo, médium, v němž Kučera působí, by však mělo informovat o tom, pokud by měl Kučera má podíl na instituci, spoluvlastněné sudetoněmeckým landsmanšaftem. 20.3., 16.00: Kučera však vysvětluje, že podíl na SKS už nemá, i když dosud to nebylo zaregistrováno v obchodním rejstříku.

Igor Chytil si také povšiml, že v některých publikacích Rudolfa Kučery je autor zřejmě neoprávněně označován titulem profesor:

Otevřený dopis čtenáře Igora Chytila spolupracovníkovi ČRo 6

Vážený pane docente Kučero,

překvapuje mě, kde berete odvahu vystupovat na stanici Český rozhlas 6 jako seriózní politický komentátor. Domnívám se, že Vaše působení na této stanici by mohlo ohrožovat dobré jméno Českého rozhlasu.

Informace a dokumenty, které mám k dispozici, mě zarážejí. Pokud jsou autentické, vypadá to, že podle nich používáte neoprávněně titul profesora a dostáváte se do zjevného střetu zájmů.

I když nikdo nezpochybňuje Váš titul docenta, z nějakých důvodů na více místech požíváte titul profesora. Podivný titul se objevuje například na obálce knihy Vybrané kapitoly z dějin střední Evropy nebo na webové stránce "Centra proti vyhánění"

Jako politolog si jistě dobře vzpomínáte na aféru kolem falešných titulů některých poslanců, která vedla k sérii demisí a zbytečně destabilizovala politickou scénu.

oficiální stránky Doc. PhDr. Rudolfa Kučery, CSc. , Katedra politologie Karlovy univerzity ZDE

heslo Rudolf Kučera na německé Wikipedii ZDE
Stránky Panevropské unie Čech a Moravy - président ZDE
Stránky Paneurópskej únie Slovensko - mezinárodné prezídium - členové ZDE
Stránky Perspektivy 1/2002 ZDE

Znepokojuje mě Vaše angažmá v pražské pobočce Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu), která v obchodním rejstříku figuruje pod názvem "SKS - Informační středisko Praha s.r.o." (IČO: 267 41 725). V tomto subjektu máte dokonce spoluvlastnický podíl -- můžete se tak při své dostávat ve své vědecké a pedagogické činnosti do střetu zájmů, jestliže by snaha o objektivní společenskovědní zkoumání kolidovala s Vaším podnikatelským záměrem.

oficiální stránky obchodního rejstříku ZDE

Velmi často se ve své publicistické činnosti zabýváte dějinami střední Evropy ve 20. století včetně osudů národnostních menšin. Nevyhýbáte se popisu drastických podmínek, kterými prošli po válce sudetští Němci, zatím jsem však při četbě Vašeho díla nenarazil na zmínku o holokaustu středoevrospkých Židů.

Podobným neduhem trpělo dílo britského amatérského historika Davida Irvinga, který začal popírat holokaust i ve svých veřejných vystoupeních. Nakonec byl v Rakousku byl nakonec za popírání holokaustu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Nevylučuji, že redakce Českého rozhlasu 6 dosud netuší o Vašich střetech zájmů a dalších kontroverzích. Vyzývám Vás tedy, abyste redakci informoval.

Dopis byl již zaslán adresátovi


doc. PhDr. Rudolf Kučera, Csc., absolvoval studium oborů filosofie-historie na FF UK. V roce 1984 stál u zrodu samizdatového časopisu Střední Evropa. V roce 1990 založil na Fakultě sociálních věd katedru politologie a obor politologie, přičemž se jako první na Karlově univerzitě v roce 1991 habilitoval v oboru politologie. Dnes ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, místopředseda Rady vysokých škol, člen vědecké rady Centra proti vyhánění, člen redakční rady Revue Střední Evropa, člen redakční rady Panevropa Deutschland, spolumajitel pražské pobočky Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu), předseda Panevropské unie Čech a Moravy (Bernd Posselt je zase předsedou Panevropské unie Německa) , člen Prezídia celoevropského centra Panevropské unie, signatář Výzvy k českému obyvatelstvu, odborný garant letní školy Asociace pro evropské hodnoty "Od identity k evropské integraci" ... Mimo jiné je autorem spisu Duchovní základy rozšiřování Evropské Unie o další kandidátské země - občanská vůdčí kultura pro celou Evropu - Geistige Grundlagen der EU-Erweiterung - zivile Leitkultur für ganz Europa (Český Institut Mezinárodního Setkání - Tábor , Herbia - České Budějovice, 2002, ISBN 80-239-1008-6)

Poznámka ŠOK: Čtenář Igor Chytil se mýlí. Rudolf Kučera v jednom svém díle opravdu šoa a utrpení středoevropských židů popsal. Bylo to v předmluvě ke knize Zoltána Ujváryho "Bezdomovcem ve své vlasti", která byla vydána v roce 1994 v Praze Svazem Maďarů žijících v českých zemích. V předmluvě této knihy doc. Rudolf Kučera uvádí mj.

"Nejstrašnějším způsobem realizoval své šílené vize Adolf Hitler, jenž navíc spojil vyhánění či přesídlování Židů s jejich konečnou fyzickou likvidací. Židé byli nejprve vyháněni ze svých domovů, deportováni do ghett a pak do likvidačních koncentračních táborů. Také Stalin se v tomto ohledu "proslavil": vyhnal několik národů z jejich vlasti a některé z nich také téměř zlikvidoval. Oba zločinci našli své následovníky, i když v malém formátu ve srovnání s nimi. Bezprostředně po válce to byl československý prezident dr. Beneš, jenž vystěhoval tři a půl milionu sudetských Němců a ve vystěhování Maďarů mu zabránil pouze nesouhlas západních mocností, v současné době to jsou hlavně srbští nacionální socialisté, kteří začali organizovat rozsáhlé etnické čistky na Balkáně. Typické také je, že všichni tito pachatelé trestných činů podle mezinárodního práva se snažili a snaží o vysvětlení, obhajobu: jejich oběti prý připravovaly nějaké spiknutí, chtěly ovládnout svět, chtěly totéž provádět jiným, nebyly loajální ke svému státu, byly kolektivně vinny různými trestnými činy, bylo nutno odčinit historické křivdy atd."

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"   
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 Policie chránila neonacisty?   
19. 2. 2007 Zündel: Pět let na tvrdo pro popírače holocaustu Richard  Seemann
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
20. 9. 2006 Pro Angelu Merkelovou zemské volby dopadly špatně Richard  Seemann
5. 9. 2006 Tobiáš odchází od městské policie dohodou Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Veliteli tolerovaný Tobiáš Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Popírání holocaustu Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Kauza Tobiáš -- svoboda slova není pro všechny? Ondřej  Šlechta
30. 8. 2006 Jak nelze pomluvit extremistu Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Milan Tobiáš už není členem KDU-ČSL   
30. 8. 2006 Názorové neshody KDU-ČSL se strážmistrem Tobiášem Štěpán  Kotrba