20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Překročení postmoderny

Žijeme stále ještě v takzvané postmoderní době. Ozývají se však již první zahřmění, která signalizují, že po období dějin, které bylo charakterizováno chaotičností a roztříštěností, se blíží něco nového. Jedním z průvodních jevů je podle Michaela Hausera "militarizace rétoriky i společenské praxe"; i demokracie prý začíná trpět víc, než je zdrávo (viz autorův článek "Chci ven!", který vyšel kulturním týdeníku A2 11/2007).

Co znamená ono "chci ven"?

Zjevně se jedná o pohyb ven z Platónovy jeskyně. Filosofem, který hojně využíval motivu jeskyně, z níž se máme dostat ven na světlo, byl Karel Kosík, z kterého Hauser vychází. I dnes se máme dostávat na světlo, neboť podle Hausera žijeme v období, kdy se "vypařuje skutečnost". Současný filosof tak využívá ke svým úvahám Kosíkovy myšlenky (který svou hlavní práci napsal na počátku 60. let minulého století) a ukazuje, že jsou sále živé, totiž použitelné k popisu naší reality. Když k tomu přibere další autory, jako je Slavoj Žižek, je tu nastíněn pohyb z pseudokonkrétní skutečnosti plné zdání ke skutečnosti, která má být skutečnější, tj. pravdivější než dosavadní skutečnost.

Kosík, Žižek a podobní mají sloužit k destrukci zdánlivé reality, k vyjití z jeskyně postmoderny, jež se vidí jako iluzivní, kde si každý hraje svou hru. Mně se však zdá, že jde spíše o prohlubování myšlení, které by bylo s to poodhalit realitu. Samozřejmě existuje upadlý typ postmoderního myšlení, který zcela rezignuje na nějaké hledání pravdy; takový postmodernismus je jistě třeba odmítnout a pranýřovat ho.

Odpovědné postmoderní myšlení je však třeba dále kultivovat a rozvíjet, a tak být veskrze moderní. Hauser vyzdvihuje některé dosud nosné momenty Kosíkova myšlení, což je jistě dobře -- zejména jde o myšlenku pseudokonkrétnosti reality a distance od reality pomocí umění. Takovou pseudokonkrétnost je třeba jistě (revolučně) destruovat, jak nastínil již Heidegger, Derrida a jiní. Také však námi diskutovaný mladý filosof mohl ozřejmit něco z toho, co se Kosíkovi nepodařilo vystihnout nebo v čem se mýlil.

Mohl zmínit ještě jednoho velkého předchůdce všech těchto myslitelů, který bojoval proti každé iluzi a pseudoskutečnosti: byl jím dánský filosof Kierkegaard. On to byl, kdo odhalil nutnost poodstupovat od bezprostřední skutečnosti, aby nás jen tak nepohlcovala. Pouze ten, komu se podaří dosáhnout určité distance od běžné reality, může procitnout z iluzí a dostat se z těchto iluzí pohybem k vyššímu, duchovnějšímu a procitlejšímu stadiu existence.

Probuzená existence dosahuje ryzího (autentického) života a dokáže roztříštěnou skutečnost opět určitým způsobem scelovat, vidět ji jakoby z hlediska celku, z hlediska bytí (jako to uměl již Hérakleitos -- viz nedávno vyšlou Kratochvílovu knihu o tomto starořeckém mysliteli).

Zde pak mohl nasadit i náš Jan Patočka, u něhož je kierkegaardovský impuls nepopiratelný. Jeho pohyb pravdy, kdy jsme s to prohlédat falešnou skutečnost a dotýkat se skutečnosti skutečnější, než je stávající pseudokonkrétní realita, je neustále inspirujícím pohybem, který nás může nejen dostávat z jeskyně zdání a iluzí, ale přivracet nás i k opravdovému životu, kdy se roztříštění a naše rozptýlení začne opět scelovat a dosahovat původnější kontinuity žití. Jako fénix vstane naše existence a bude žít ze síly bytí.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce