15. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hugo Chávez Frías
15. 1. 2007

Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní

"Přísahám svému lidu a své vlasti, že neposkytnu odpočinek mé paži ani mé duši; že věnuji své dny, své noci a svůj celý život k založení venezuelského socialismu, nového politického systému, nového společenského řádu, nového ekonomického systému."

Ve středu 10. ledna 2007 složil Chavez přísahu jako prezident Venezuely pro nové funkční období. Přednesl projev, ve kterém oznámil některé členy svého kabinetu a zopakoval hlavní linii své vlády, kterou už navrhoval ve svém hlavním projevu v pondělí 8. ledna. Po svém 63% vítězství v prezidentských volbách v prosinci, kdy jej volilo 7,3 milionu občanů, Chavez naléhal, že ty hlasy nebyly hlasy pro něj, ale pro socialistický volební program, který ztělesňoval. Jeho výroky, řečené během posledních několika dnů ve Venezuele, daly jasný a silný signál směru, kterým se Chávez hodlá ubírat.

Složení jeho nové vlády může být také považováno za posun doleva.

Manuel Rosales, poražený kandidát opozice, v noci po volbách hned na začátku svého projevu, ve kterém uznal Chávezovo vítězství, vyslovil závažné prohlášení: "Byl jsem požádán, abych lhal, ale venezuelskému lidu lhát nebudu, a proto porážku přijímám." Mezinárodní tisk však toto prohlášení zcela ignoroval. Otevřeně totiž odkazovalo na agenturu PSB (Penn, Schoen and Berland), která se specializuje na politické změny a na delegitimizaci voleb a jejíž vliv byl znát například na Ukrajině nebo při nedávných volebních podvodech v Mexiku, tvrdí Amalia Zamora v týdeníku EURO.

V chudých čtvrtích, ze kterých dostává prezident největší podporu, je snadné vidět, proč je nový systém s nadšením přijímán. Vrchy kolem Caracasu a krajina za nimi jsou poseta družstvy a jinými podniky, ve kterých hraje stát důležitou roli. Ten již vytvořil přes sedm tisíc družstev, ve kterých pracuje na čtvrt milionu lidí.

První viceprezident Jose Vicente Rangel, který veřejně nesouhlasil s vyvlastněním caracaských golfových hřišť caracaským starostou Juanem Barretou a výslovně řekl, že vláda respektuje soukromý majetek, byl odstraněn z funkce. Byl nahrazen Jorgeem Rodriguezem, který je obecně znám jako představitel levicového křídla bolivarovského hnutí. Jeho otec byl historickým vůdcem socialistické ligy v sedmdesátých letech a zemřel po mučení tajnou policií.

Chavez klade důraz na skutečnost, že poprvé v historii má Venezuela ministra původem z komunistické strany. Tím myslí Davida Velasqueze Caraballa, nového ministra pro participaci a sociální rozvoj, člena politického byra Partido Comunista de Venezuela (PCV) . Komunistická strana ve Venezuele nehrála roli "předvoje" bolivarovské revoluce. Dříve než Chavez začal mluvit o potřebě přechodu z kapitalismu k socialismu jako jediné odpovědi na dosavadní vývoj, komunistická strana Venezuely naléhala, že socialismus není ve Venezuele aktuálně na programu a opakovala jen staré a zrádné myšlenky stalinistů o dvoufázové teorii. Nakonec otočila o 180 stupňů. Když už bylo po všem...

Mezi nové ministry byl přijat do Chavezovy vlády ministr práce José Ramón Rivero, "mladý dělnický vůdce". "Když jsem jej povolal" vysvětloval Chavez okolnosti jeho jmenování, "on mi řekl: 'prezidente, chci vám říci něco dříve, než vám to řekne někdo jiný ... já jsem trockista. A já mu řekal: 'Dobře, a v čem je problém? Já jsem také trockista! Já se držím Trockého linie, že revoluce je permanentní."

José Ramón Rivero byl odborovým vůdcem ve státě, kde je vysoká pec na hliník firmy Venalum, a stal se jedním z členů parlamentu za Bolivarovskou dělnickou frontu (FBT - Fuerza Bolivariana de Trabajadores). V současné době je FBT ovládána lidmi, kteří zahájili kampaň proti levému křídlu v UNT (Unión Nacional de Trabajadores). Bude zajímavé vidět změny postojů Rivery jako ministra práce. Bude posuzován jeho pozice vůči managementu továren, znárodňování, zaměstnancům a obraně práv pracovníků.

Prohlášení Chaveze o tom, že on je také trockista, odráží postupný levicový vývoj jeho politického myšlení a jeho rostoucí osobní radikalizaci. Na začátku venezuelské revoluce v roce 1998 Chavez docela otevřeně přiznával, že je pro "třetí cestu" a nechtěl jakýmkoliv způsobem napadat kapitalismus jako takový.

V lednu 2005, v době vyvlastnění koncernu Venepal, Chávez nejprve říkal, že "uvnitř limitů kapitalismu neexistuje řešení hromadících se problémů, kterým Venezuelané čelí" a proto revoluce musí "přistoupit na socialismus 21. století". Změny v jeho politickém myšlení jsou výsledkem několika posledních zkušeností bolivarovské revoluce - pokusů aplikovat zásadní reformy - bezplatné zdravotnictví, vzdělání pro všechny a konfrontace s ozbrojeným povstáním na obranu kapitalismu.

Krátce před tím, než sám sebe deklaroval za socialistu, na setkání v Madridu, kde mluvil před publikem pracovníků a mládeže ředitelství odborové centrály CCOO, si Chavez koupil Trockého knihu Permanentní revoluce. Trocký ho zřejmě zaujal svými myšlenkami socialistického ideálu, tak protichůdného stalinistické karikatuře, která zkrachovala v SSSR. Více méně ve stejnou dobu, v rozhovoru pro televizi Al Jazeera vysvětlil Chavez svůj názor, že "to, co zkrachovalo v Sovětském svazu, nebyl socialismus, ale systém, který se velmi vzdálil od původního cíle Lenina a Trockého, zvláště po Stalinovi". V té samé době probíhal hlavní zlom v bolivarovské revoluci. Otevřela se debata o socialismu a co by znamenal pro venezuelskou společnost. Nedávná oznámení Chaveze tak mohou být viděna jako budoucí další zlom.

Chavez zdůraznil, že noví ministři jsou "ministři lidové energie" a že by měli od pondělí do středy být ve svých kancelářích vykonávat své povinnosti, ale pak od čtvrtka do neděli by měli "být venku v ulicích a realizovat vytvořený plán práce".

"Nic a nikdo nebude schopen odklonit nás od cesty k bolivarovskému socialismu, venezuelskému socialismu , našemu socialismu" hřímal Chávez. Během ceremoniálu prezidentské přísahy prohlásil, že cílem by mělo být založit Bolivarovskou socialistickou republiku Venezuela, a splnit tak slib který použil pro prezidentskou přísahu: "Přísahám svému lidu a své vlasti, že neposkytnu odpočinek mé paži ani mé duši; že věnuji své dny, své noci a svůj celý život k založení venezuelského socialismu, nového politického systému, nového společenského řádu, nového ekonomického systému." Chávez zakončil svůj projev novým bojovým pokřikem, odkazujícím se zjevně na Fidela Castra: "Vlast a socialismus, nebo smrt!"

Jako i jiné kroky, předcházející bolivarovské revoluci, Chavez si je vyložil po svém a reagoval tak na tlak mas. Venezuela například jasně podpořila íránské nukleární ambice. Ale zároveň si ponechal iniciativu, dynamizující výrazné myšlenky a vědomě se tak udržuje v čele celého procesu reforem. Následovala nadšená odezva řadových občanů vůči oznámením z pondělí 8. ledna, zvláště vůči znárodnění telekomunikační společnosti CANTV a energetické společnosti EDC. Aktivisté odborové organizace se obrátili na vůdce UNT s vyjádřením podpory pro tyto kroky.

"Odborová aliance" při ocelárně SIDOR, která byla privatizovaná v devadesátých letech, už vydali prohlášení, žádající prezidenta o znárodnění společnosti. Dodali, že znárodnění by ale nemělo být návratem k předchozí situaci, když SIDOR byl vlastněn státem, ale spíše že by celý proces měl být doprovázen ustanovením vedení firmy z řad pracovníků. Podobnou zkušenost už absolvovala blízká hliníková vysoká pec ALCASA.

Nový ministr práce Rivero už zorganizoval schůzky s odbory, reprezentující pracovníky ve společnostech, které mají být znárodněny. Dodal, že se konala diskuze v nové radě ministrů o přípravě dělnických rad ve společnostech a v ministerstvu práce samotném.

Oznámení o znárodnění CANTV a EDC okamžitě poslalo kurzy jejich akcií na caracaské burze cenných papírů do spirály poklesu a jejich obchodování bylo odloženo.

Ale nový ministr financí Rodriga Cabezas rychle vysvětlil, že proces znárodnění "bude respektovat ústavní rámec, který mezi jiným zakazuje vyvlastnění". Vyvlastnění není ani linie nového ministra práce Rivery, který připomínal novinářům, že množství pracovníků a bývalých pracovníků CANTV také vlastní akcie, které dostali během procesu privatizace (stejně jako v SIDOR) a že oni, spolu s vládou, reprezentují 20% celkových vlastníků. Řekl, že vláda hledala cesty, jak chránit zájmy těchto malých akcionářů, ale ne těch, "kteří koupili akcie na burze cenných papírů v New Yorku nebo někde jinde".

Zvláště revoluční odboráři ale přebírají iniciativu na všech frontách a dávají požadavky na znárodnění klíčových odvětví národního hospodářství, potřebu demontáže buržoazie a její nahrazení státem revolucionářů, založeným na lidových radách a radách pracujících, požadavků na založení Sjednocené strany socialistické revoluce. Revoluční marxistický proud (CMR) ve Venezuele trvá na potřebě svolat "národní dělnickou konferenci", diskutující o "úloze dělnické třídy v novém stádiu revoluce". To je snaha úzce spjatá s celostátní demonstrací na podporu pracovníků v Sanitarios Maracay, první společnosti ve Venezuele, která je spravována, vyrábí a prodává produkty pod dělnickou kontrolou. Tyto myšlenky by se mohly stát dalším centrem aktivity dělníků v novém stádiu bolivarovské revoluce, než bylo znárodnění Venepalu v roce 2005. Chaveze čeká ještě mnoho práce, nemá-li se jeho nové prezidentské období permanentní revoluce přeměnit v permanentní boj s chaosem politických diskuzí.

Studie, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR tvrdí, narozdíl od praxe české vlády, že investovat ve Venezuele je riskantní. Podle toho se Venezuela jeví jako země pro investory nevhodná. Neboť je zde velmi vysoké riziko náhlého politického zvratu...

Chávez totiž zaměřil venezuelskou zahraniční politiku na ekonomickou a sociální integraci Latinské Ameriky. Využívá k tomu bilaterální obchod a reciproční dohody o pomoci založené na ropném bohatství Venezuely. Významnou úlohu v bilaterálních vztazích hrají nákupy zbraní v Brazílii a obchodní dohody s Kubou, kdy je ropa směňována za odbornou pomoc v sociálních oblastech. Do Kolumbie je poskytován zlevněný zemní plyn a s Argentinou je ropa směňována za masné a mléčné výrobky. Venezuelský prezident navíc úzce spolupracuje s ostatními představiteli latinskoamerických zemí obzvláště v oblasti energetiky.

Chávez aktivně vystupuje proti chystané celoamerické zóně volného obchodu (FTAA). Potřebuje vytvořit protiváhu proti Spojeným státům. Namísto zóny volného obchodu podle představ USA (FTAA) nabízí Venezuela, Kuba a Bolívie alternativu jiné zóny volného obchodu - Bolívarovskou alternativu pro národy Latinské Ameriky (ALBA) Chávez prohlásil, že bude vítána v plánovaném ropovodu, který by měl být více než 7 000 km dlouhý a táhnout se od Venezuely přes Brazílii do Argentiny i Uruguay . "Venezuela má osmé největší ropné zásoby na světě, Bolívie má dokonce největší zásoby zemního plynu na světě. K ropovodu bychom připojili rovněž Bolívii, Uruguay a Paraguay."

Při příležitosti oficiální návštěvy prezidentů Huga Cháveze Fríase a Eva Morales Aymy na Kubě ve dnech 28 .a 29. dubna 2006 se uskutečnil obsáhlý dialog s předsedou Státní rady Kubánské republiky u příležitosti 1.výročí Dohod od uplatňování Bolívarovské alternativy pro národy Latinské Ameriky (ALBA) . Proběhla také jednání o iniciativě navržené prezidentem Evem Moralesem ve věci Dohod o obchodu mezi národy (TCP) jako nástroji solidární a vzájemně doplňující výměny mezi zeměmi, jehož by mohly ku svému prospěchu využívat národy odmítající Dohody o volném obchodu, jejichž smyslem je posílit moc a nadvládu nadnárodních společností.

Venezuela bude v rámci těchto dohod podporovat širokou spolupráci v energetické a důlní oblasti, která bude zahrnovat institucionální posilování Ministerstva ropných zdrojů a energie a Ministerstva hornictví a hutnictví Bolívie formou technické a právní pomoci, rozšiřování dodávek ropy, rafinovaných produktů, plynu a asfaltu obsažených v Dohodě o energetické spolupráci z Caracasu až do objemů potřebných k uspokojení vnitřních potřeb Bolívie, přičemž budou rozpracovány mechanismy plné kompenzace bolívijskými produkty; technickou pomoc podniku Bolívijských ropných ložisek (YPFB) a COMIBOLu; rozvoj projektů adaptace a rozšiřování infrastruktur petrochemických, hutnických, chemických podniků a další formy spolupráce dohodnuté mezi stranami.

Vlády Bolívarovské republiky Venezuely a Kubánské republiky zaručily Bolívii, že nakoupí objemy ropné produkce a dalších zemědělských a průmyslových produktů Bolívie, jež by nenalezly odbyt na trhu v důsledku aplikace Dohody či Dohod o volném obchodu prosazovaných vládou Spojených států nebo evropskými vládami. Tuto dohodu, která obsahuje řadu dalších ujednání, zjednodušující volný obchod mezi Bolívií, Venezuelou a Kubou, podepsal Chavez, Castro a Morales v kubánské Havaně 29. dubna 2006.

"Uplatňování projektů a politiky neoliberálního ražení vede k rozšiřování a prohlubování závislosti, chudoby, rabování našich přírodních zdrojí a sociální nerovnosti v našem regionu a pouze jednota latinskoamerických a karibských zemí založená na principech spolupráce, vzájemného doplňování, pomoci a solidarity nám umožní zachovat si nezávislost, svrchovanost a identitu", prohlásil při té příležitosti prezident Bolívijské republiky Evo Morales Ayme.

Není divu, že se od zvolení Hugo Cháveze za venezuelského prezidenta se neustále zhoršují vzájemné vztahy s USA. K největšímu vyostření došlo v době, kdy se úřadu prezidenta USA ujal opět George W. Bush. Hugo Chávez veřejně odsoudil jak neokolonialismus a neoliberalismus. Na mušku si přitom bral především politiku USA v Iráku a Haiti.

Ve své televizní show odmítl nedávno venezuelský prezident útoky US administrativy na svou vládu a osočil prezidenta George W. Bushe, že je "zbabělec, vrah a odpovědný za genocidu." Reagoval tak na kritiku Venezuely obsaženou v dokumentu USA Strategie pro národní bezpečnost 2006.V dokumentu se prohlašuje, že "demagog zaplavený penězi z ropy podkopává demokracii ve Venezuele a pokouší se destabilizovat region." Chávez vykázal Bushe do patřičných mezí a poukázal na lidovou podporu jeho osoby na rozdíl od mezinárodní opozice stojící proti americkému prezidentovi. Připomněl Bushovi, že "celý svět stojí proti jeho imperialistické válce, jeho šílenému dominantnímu postoji, že 70 % jeho vlastních lidí je proti němu..." Bush má pravdu, co se Chaveze týče...

Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA. Venezuela na Spojených státech není závislá . Spojené státy americké jsou závislé na venezuelské ropě. V současnosti tvoří ropa jednu čtvrtinu HDP Venezuely, zhruba 80 % příjmů z exportu a více než polovinu z příjmů do rozpočtu federální vlády země, která má 26,282 milionů obyvatel. Zásoby ropy jsou největší v celé Jižní Americe a šesté největší na světě. Největší ropná společnost Petróleos de Venezuela (PDVSA) patří mezi největší společnosti svého druhu ve světě a je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v zemi. A nyní financuje těžbu nedávno objevené kubánské ropy. A to je možná důvod, proč se "demokracie" ve Venezuele stává úkolem číslo dvě pro Condoleezu Riceovou. Hned po demokracii v Iráku. Bolívarovský socialismus a jeho dohoda ALBA se dá ještě hůře ovládat, než islámští radikálové či OPEC. Heslo osmdesátiletého Fidela Castra "Socialismus nebo smrt" hrozí dnes stejně, jako před padesáti lety. A je nakažlivé.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Lenka Majdičová, VŠE: Investiční prostředí ve Venezuele: Aneb jít nebo nejít do Venezuely? ZDE

S využitím internetových zdrojů zpracoval | koš

                 
Obsah vydání       15. 1. 2007
15. 1. 2007 Lyžování končí
15. 1. 2007 Downing Street: Bush prý začne jednat proti globálnímu oteplování
15. 1. 2007 Irák a Vietnam: Zase jsme se stali obětí arogance
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
15. 1. 2007 Policie v Evropě bude mít přístup k dababázi DNA evropských občanů
15. 1. 2007 "Reprezentativní anketa", aneb Kdo by si myslel něco špatného Uwe  Ladwig
15. 1. 2007 Je v Čechách právo více než politika? Jiří  David
15. 1. 2007 Miluj Vladimír  Holan
15. 1. 2007 Oriana Fallaci a umění rozhovoru
15. 1. 2007 Když měl Martin Luther King svůj sen
15. 1. 2007 Dvě nové vysoké školy ekonomické v Českých Budějovicích Michal  Giboda
15. 1. 2007 Britské listy i pro chytré telefony a PDA
15. 1. 2007 Politikova sexuální aféra jako "nic proti ničemu" František  Schilla
15. 1. 2007 Voják a voják Václav  Dušek
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní
15. 1. 2007 Sarkozy byl zvolen kandidátem na prezidenta Simone  Radačičová
15. 1. 2007 Wikipedie není encyklopedie Tomáš  Stýblo
12. 1. 2007 Rostoucí vulgarita, bulvarizace, senzacechtivost a naivní PR Britských listů
12. 1. 2007 Palivově nejneefektivnější automobily budou zřejmě v EU cenově nedostupné
12. 1. 2007 Chystá se americká íránsko-irácko-izraelsko-syrská válka?
13. 1. 2007 Bushova taktika je vyhlášením války Íránu
13. 1. 2007 Irák, Bush, pozitivní a negativní svoboda a ta pravá legrace
13. 1. 2007 Chcete lepší přístup do Británie? Zaplaťte
11. 1. 2007 Václav Havel: O kom je vlastně jeho příběh? Pavel  Černý
12. 1. 2007 Den u britského soudu Jan  Čulík
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní   
2. 12. 2006 Nemocný Fidel Castro se neobjevil na obřích oslavách svých narozenin   
10. 10. 2006 Kuba popírá, že má Castro rakovinu   
27. 9. 2006 Nezúčastnená politika -- antisystémové hnutie privilegovaných Radovan  Geist
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
6. 9. 2006 Kuba: Nekonečný tropický totalitarismus Daniel  Veselý
16. 8. 2006 Fidel a Adidas   
16. 8. 2006 Josef Vít překračuje limity politické korektnosti Jan  Bím
16. 8. 2006 Freedom House JE filiálkou americké vlivové diplomacie, tak co je na tom nekorektního? Štěpán  Kotrba
15. 8. 2006 Drahý Fideli Josef  Provazník
15. 8. 2006 Kam směřuje kočka? Miroslav  Kodet
15. 8. 2006 Poupratujme si pred vlastným prahom a dajme pokoj Kubáncom. Kuba si, ... no! Andrej  Sablič
14. 8. 2006 Fidelovo pokrytectví: nosí adidas! Fabiano  Golgo
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"   

Bolívie a Evo Morales RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní   
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
24. 3. 2006 Exploze v centru La Paz, první pokusy o destabilizaci vlády Evo Moralese? Michal  Brož
22. 12. 2005 Bolívie má "domorodého" prezidenta Miloš  Kaláb
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
22. 11. 2004 Deníky Josefa Mengeleho Fabiano  Golgo
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
12. 11. 2003 Bolí nás Bolívia?   
11. 11. 2003 Bolívie Ignacio  Ramonet
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist

Venezuela a Hugo Chavez RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní   
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
4. 12. 2006 Prezidentské volby ve Venezuele vyhrál Chavez   
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Chris  Carsson, Radovan Geist
1. 12. 2006 Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Svetoobčania nechcú prehliadať rozdiely, ale prekonávať ich Eduard  Chmelár
7. 11. 2006 Daniel Ortega vyhrál prezidentské volby v Nikaragui Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Venezuela versus Guatemala: Kdo obsadí místo v Radě bezpečnosti OSN? Simone  Radačičová
27. 9. 2006 Chávez: Zlý sen svetového diktátora Hugo  Chávez
31. 8. 2006 Americká vláda byla obviněna, že se pokouší tajnými penězi svrhnout Cháveze   
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
10. 3. 2006 Chávez převzal Mezinárodní cenu UNESCO Fidel Castro Ruz
7. 12. 2005 Venezuela: Chavez není diktátor