15. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 1. 2007

Politikova sexuální aféra jako "nic proti ničemu"

(Werichovský motiv v české verzi románu o mediálních mechanismech)

Víte, jaký je rozdíl mezi TRANSVESTITISMEM a TRAVESTIÍ? Možná víte, možná nevíte. Daleko závažnější otázka zní, zda to vědí novináři, kteří sexuální libůstky politiků takříkajíc pokrývají ve zprávách a komentářích.

Česká verze románu AMSTERDAM od britského spisovatele Iana McEwana obsahuje oproti originálu četné překladatelské posuny. Řada z nich jako by unisono dosvědčovala, že podle české veřejnosti novináři zaměňují a pletou kdeco s kdečím jiným. Profesionálně rozdmychaný mediální skandál kolem sexuální úchylky britského ministra zahraničí je navíc v českém překladu příběhu přitesán do rozměrů a obrysů, jež jsou pořádné (profesionální) skandalizaci na hony vzdálené. Pojetí příběhu po česku odpovídá ve více rysech spíš důsledné aplikaci poseroutkovské novinářské zásady, kterou Jan Werich trefně zformuloval jako "nic proti ničemu".

Šéfredaktorovi vlivného britského deníku THE JUDGE Vernonu Hallidayovi se dostanou do rukou fotografie svědčící o tom, že britský ministr zahraničí trpí transvestitismem -- chorobnou touhou převlékat se do šatů opačného pohlaví. V originálu (s. 70) je výslovně zdůrazněno, že z jedné fotky je patrné, jak politik v ženských šatech dává průchod svým sexuálním sklonům, neprovádí pouhou parodii, recesi: "This was not something that could ever be passed off as fancy dress, or a lark in front of the camera. The strained, self-absorbed expression was that of a man revealed in a sexual state. The strong gaze into the lens was consciously seductive." Tuto zcela klíčovou informaci bychom v české verzi (s. 52) hledali marně. Citované tři věty byly spolu s větou následující (týkající se osvětlení) vyškrtnuty, vypuštěny bez náhrady!

Z jiné fotky, kterou Vernon zkoumá a rozebírá spolu s dávným přítelem Clivem, vysvítá zjištění pro oba muže osobně značně bolestné: Totiž to, že žena, jež fotografie pořídila (a s níž měl v minulosti milostný poměr jak Vernon, tak Clive), si s politikem spiklenecké výlety "dvou holek" nezřízeně užívala. Z fotografie čiší "sexiness" (s. 70) celého podniku, jeho erotická moc a kouzlo, jeho dráždivost, podle české verze (s. 53) však "sexismus takových výletů", tedy diskriminace podle pohlaví. No nevyčtěte transvestitovi sexismus!

Přes počáteční nesouhlas kolegů z redakce rozpoutá Vernon Halliday proti nenáviděnému politikovi, jehož se domnívá mít "v hrsti", pečlivě připravenou kampaň. Především tzv. "BUILD-UP", ohlašovací kampaň před vlastním zveřejněním fotografií, v jejímž důsledku se o fotografiích, které doposud skoro nikdo neviděl, mluví i v poslední britské hospodě. Také daný technický termín v české verzi chybí! "During the planning and execution of the build-up ..." (doslova: Během plánování a provádění předběžné propagační kampaně..., s. 108) je v české verzi přeloženo prostě jako "Během plánování a jednání ..." (s. 78) I o tento profesionální rozměr kampaně je česká verze příběhu ochuzena.

K čemu dochází během počáteční fáze skandálu? Vernon lstivě překonává a eliminuje odpor některých redakčních kolegů a zaměstnanců. K tomu využívá služeb kancelářského špicla, který instinktivně pochopil "the MOMENTOUS nature of the affair" (s. 108, zvýrazňujeme), tedy významnou, závažnou povahu celé záležitosti, podle české verze (s. 78) ovšem povahu "POMÍJIVOU".

Protesty spolupracovníků a podřízených jsou posléze přebity a umlčeny čísly. Během předběžné ohlašovací kampaně vyletí prodej dotyčného britského celostátního deníku o sto tisíc výtisků: "In a week, sales were up by a hundred thousand ..." (s. 100) V české verzi (s. 73) se ovšem triumf mění v těžké fiasko: "V jediném týdnu se náklad vyhoupl na sto tisíc ..." (Přesnější než sloveso "se vyhoupl" by v takovém případě bylo sloveso "poklesl".)

Když přípravná kampaň před zveřejněním kompromitujících fotografií, na kterých Vernon "sedí", vrcholí, mohou v konkurenčních britských denících puknout závistí. Kvalitní i bulvární listy nicméně volky nevolky sledují téma, které zadal Vernonův THE JUDGE. Tedy podle originální verze (s. 109)! Podle české verze (s. 78) si dva seriózní deníky počínají vůči konkurenci nanejvýš zákeřně, když celý umně vystupňovaný skandál převádějí ve vrcholné fázi do žertovné, parodické, a tedy neškodné roviny. "The Telegraph had a psychologist theorising pompously on CROSS-DRESSING ..." (zvýrazňujeme) "Telegraph si přizval psychologa, aby se pustil do pompézních teorií na téma TRAVESTIE ..." (zvýrazňujeme) The GUARDIAN zaplní dvoustranu "... a sneering, wised-up piece on TRANSVESTITES in public life" (zvýrazňujeme), podle české verze ovšem "uštěpačnou a přemoudřelou úvahou o roli TRAVESTIE ve veřejném životě" (zvýrazňujeme)! TRANSVESTITISMUS jako téma dne nahrazují oba deníky TRAVESTIÍ (satirickou parafrází uměleckého díla, popř. show s využitím motivů transvestitismu)!

Netřeba snad rozvádět, že ve výše rozebraných odchylkách zůstává česká verze ojedinělá. (Německá verze slavného románu zde odpovídá znění originálu.) I to si zaslouží pozornosti všech, kdo se v České republice profesně zabývají fungováním médií.

S Vernonem Hallidayem, jehož na tomto místě opět opustíme, jsme ostatně ještě neskončili.

Odkazy:

McEwan, I.: Amsterdam, Jonathan Cape London 1998

McEwan, I.: Amsterdam. Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser, Diogenes Taschenbuch 1999

McEwan, I.: Amsterodam. Přeložila Markéta Cukrová, Volvox Globator Praha 1999

Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, HarperCollins Publishers Glasgow 2006

                 
Obsah vydání       15. 1. 2007
15. 1. 2007 Lyžování končí
15. 1. 2007 Downing Street: Bush prý začne jednat proti globálnímu oteplování
15. 1. 2007 Irák a Vietnam: Zase jsme se stali obětí arogance
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
15. 1. 2007 Policie v Evropě bude mít přístup k dababázi DNA evropských občanů
15. 1. 2007 "Reprezentativní anketa", aneb Kdo by si myslel něco špatného Uwe  Ladwig
15. 1. 2007 Je v Čechách právo více než politika? Jiří  David
15. 1. 2007 Miluj Vladimír  Holan
15. 1. 2007 Oriana Fallaci a umění rozhovoru
15. 1. 2007 Když měl Martin Luther King svůj sen
15. 1. 2007 Dvě nové vysoké školy ekonomické v Českých Budějovicích Michal  Giboda
15. 1. 2007 Britské listy i pro chytré telefony a PDA
15. 1. 2007 Politikova sexuální aféra jako "nic proti ničemu" František  Schilla
15. 1. 2007 Voják a voják Václav  Dušek
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní
15. 1. 2007 Sarkozy byl zvolen kandidátem na prezidenta Simone  Radačičová
15. 1. 2007 Wikipedie není encyklopedie Tomáš  Stýblo
12. 1. 2007 Rostoucí vulgarita, bulvarizace, senzacechtivost a naivní PR Britských listů
12. 1. 2007 Palivově nejneefektivnější automobily budou zřejmě v EU cenově nedostupné
12. 1. 2007 Chystá se americká íránsko-irácko-izraelsko-syrská válka?
13. 1. 2007 Bushova taktika je vyhlášením války Íránu
13. 1. 2007 Irák, Bush, pozitivní a negativní svoboda a ta pravá legrace
13. 1. 2007 Chcete lepší přístup do Británie? Zaplaťte
11. 1. 2007 Václav Havel: O kom je vlastně jeho příběh? Pavel  Černý
12. 1. 2007 Den u britského soudu Jan  Čulík
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce