16. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 8. 2006

Josef Vít překračuje limity politické korektnosti

Se zájmem čtu v tuto chvíli Britské listy, kde se rozproudila debata na základě názoru pana Provazníka, že Britské listy jsou "levičáckým" listem, který publikuje názory, jejichž východiska a závěry lze snad nalézt jen úzkém kruhu periodik či tiskovin, které se vyznačují jednostranným ideovým pohledem na život a jsou spíše běžné v úzce zájmově vymezeným spolku než v otevřeném médiu. Můj názor na toto teď nebudu zveřejňovat, jen by kopíroval názory několika autorů, jenž byly publikovány v minulých dnech.

Pan Provazník ve své poznámce k ideovému náboji Britských listů mj. zmiňuje osobu pravidelného přispěvatele pana Víta, v němž vidí jednu z "ikon" oné ideové rigidity či minimálně výrazněji viditelné extrapolace v onom "pravo-levém" vidění světa. Jeho reakce na sebe nenechala dlouho čekat, a nehodlám ji dále rozvíjet na dané téma, ale pozastavit se nad původním předmětem debaty o názorové "úzkokolejnosti" debat, které způsobují především některé nekonformní názory v Britských listech pravidelně publikujících autorů. Pan Vít byl jednou větou zmíněn, a následně potvrdil, že byl zmíněn panem Provazníkem zcela oprávněně.

Nebudu polemizovat s ním ani nikým dalším o Castrovi a úrovni svobody či demokracie na Kubě, článků na toto téma lze číst v těchto dnech mnoho a to nejen v Britských listech, a každý se může ztotožnit s tím, který více konvenuje jeho vlastním zkušenostem, či názorům na tohoto státníka a poměry panující v jeho zemi.

Já se chci pozastavit nad něčím jiným ze statě pana Víta o Castrově Kubě a reflektovat to, co podle mého, více dokumentuje právě pocit (ano, je to pouze můj osobní pocit) pana Provazníka, o charakteru názorové identifikace především některých zdejších autorů a z toho celkového dojmu, kterým zvnějšku působí Britské listy.

Pan Vít mj. píše:

"V žádných našich novinách nebylo napsáno, proč byli ti "disidenti" uvězněni. Že tito občané pobírali peníze od Freedom House a dalších residentur CIA. Že vytvářeli společenství podobná těm, která v Srbsku, na Ukrajině, v Gruzii a dalších zemích připravovala všelijaké barevné "revoluce. Na Kubě jim to nevyšlo - Castro je pozavíral."

Myslím, že tato věta právě vystihuje to, nač narážel pan Provazník. Nejde o to být levicový nebo ne, ale o to, jestli názor je společensky korektní nebo ne. Samozřejmě že názor může být i v tomto ohledu nekorektní a každá demokracie garantuje beztresnost jejich vzniku i šíření. Pan Čulík se zde na toto téma i zabýval a vyslovil se v tom smyslu, že i "nedemokratické" názory jsou součástí svobody slova, a snaha o jejich zákaz či kriminalizaci snižuje demokratické principy té či oné společnosti.

Levicovost mi nevadí, stejně tak jako mi nevadí lidé rozdílné kulturní etnické nebo náboženské příslušnosti. Co mi však vadí ba přímo děsí, jsou reecepty některých apologetů "sociálně spravedlivější společnosti" na její vznik resp. udržení se v chodu a dalším rozkvětu.

To, co zde popisuje pan Vít jako politicky korektní ze strany vládnoucího režimu na Kubě, je v mém vnímání zločin proti lidským právům, proti demokracii a svobodě, což jsou, "levicovost nelevicovost", zákldní pojmy, ke kterým se každá společnost jasně vymezuje a jsou nedělitelnou součástí základních podmínek kvality naší vlastní pozemské existence.

Nehodlám vůbec polemizovat, proč to tak chápu, pan Vít a lidé jeho mentality by to asi stejně nepochopili, stejně tak jako by asi nepochopili, že při mé někdejší návštěvě USA (po 11.září) jsem se při rozhovoru s jedním bezdomovcem dověděl, že zima a hlad se dají snést a dá se s tím něco provést, ale že daleko horší než hlad by bylo "nesmět říkat, co si myslím, resp. být za to trestán". On narážel na situaci, která zavládla v USA po teroristickém útoku na NY následná omezení některých svobod za účelem větší kontroly bezpečnosti a eliminace dalších teroristických útoků. A když jsem se ho ptal jaké to je takto žít, tak nadával víc na toto, než na fakt, že žije jako bezdomovec.

To jen na okraj k jeho přesvědčení že nic horšího než prázdný žaludek být nemůže, a že hladovým lidem jsou veškerá lidská práva nanic a sami je v takové chvíli vnímají jako zbytečná. Ne, nevnímají. Mně, coby sytému věřit nemusíte, a toho bezdomovce můžete mít za člověka s mozkem vymytým americkým neokonzervativismem anebo za projev americké národní nadutosti. V každém případě existuje jistě hodně lidí, kteří by měnili pravidelnou misku kubánského teplého jídla za svobodu říkat si, co chci, a moci svobodně své názory šířit a nebýt za to trestán, a to třeba i za cenu života na ulici a pocitu hladu.

V každém případě mohu pana Víta ubezpečit, že jako názorový zastánce systému typu "liberálního kapitalismu" je mi úplně jedno, kdo a jakou výší finančně podporuje mé odpůrce a neberu jim možnost za tyto prostředky provádět jakoukoli "rozvratnou" činnost proti "kapitalistickému zřízení", stejně tak jako mě nechá klidným, případná spolupráce pana Víta "s nepřátelskými rozvědnými centrálami" a jeho spojenectví a styk se zahraničními nepřáteli "liberálního kapitalismu".

Nevadí mi ani ideové konference toho typu, kterou zde pořádala asi před 3 lety česká parlamentní KSČM za účasti právě soudružských delegací zemí nepřátelských kapitalismu, jako jsou Kuba anebo severní Korea.

Pronajali si v Praze "kapitalistický" hotel Olympic a po dva dny se tam věnovali tom, jak lze co nejrychleji a nejúčelněji náš tuzemský (a možná i celosvětový) kapitalismus svrhnout nebo alespon "pořádně rozvrátit".

Krom toho že přitahovali asi stejnou pozornost, jako zástupy jehovistů čekajích před strahovským stadionem na svůj křest, mají na podobné aktivity plné právo a nechápu, proč bychom je měli nechat pozavírat recipročně k tomu, co činil a činí pan Castro na Kubě a pan Vít v tom vidí přirozenou a spávnou reakci na akce "zaprodanců" amerických imperialistů a kubánských emigrantů pracujících v "žoldu americké CIA".

Již jsem si myslel, že tento směšný politicky "newspeak" v oficiálních periodicích nikdy neuslyším v jiném kontextu, než jako parodii na dobu totality vydávanou za "pokrokovou a sociálně spravedlivou společnost", coby připomenutí si časů mého dětství, které mi dalo onu ničím nezaplatitelnou zkušenost, že pro svobodu stojí třeba i držet hladovku jako Stanislav Devátý ve vězení za ono "rozvracení", kvůli kterému se, pane Víte, Češi a Slováci o rok později na podzim roku 1989 na svoji vládu na rozdíl od Kubanců, moc a moc zlobili...

                 
Obsah vydání       16. 8. 2006
16. 8. 2006 Hrozba "teroristických útoků": Lidé nevěří britské vládě
16. 8. 2006 Let Londýn-Washington odkloněn do Bostonu
16. 8. 2006 Dopis osmnácti
16. 8. 2006 Verdikt Izraele: Tu válku jsme prohráli
16. 8. 2006 Fisk: Poušť plná mrtvol je svědectvím izraelského selhání
16. 8. 2006 Opozice je stejně důležitá jako vláda Petr  Pithart
16. 8. 2006 Skandál: průmysl a ministerstva doporučují zvýšení emisí CO2
16. 8. 2006 Klima: O konečné podobě alokačního plánu proběhne veřejná diskuse
16. 8. 2006 Práva žen v ČR projednávána v New Yorku
16. 8. 2006 Není co závidět Oskar  Krejčí
16. 8. 2006 Jak se řekne Sarajevo německy Richard  Seemann
16. 8. 2006 Právě probíhá v Torontu mezinárodní konference Miloš  Kaláb
16. 8. 2006 Loučení, vzpomínka Jan  Štolba
16. 8. 2006 K něčemu přece jen předseda Sněmovny je... Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Projekt na nenápadnou likvidaci bezdomovců v centru Českých Budějovic Jan  Jiroušek
16. 8. 2006 Pohádka o toulavém úvěru Ladislav  Žák
15. 8. 2006 British Airways zvažují žalobu proti letišti Heathrow
15. 8. 2006 Příběhy postižených cestujících
16. 8. 2006 Kotrba papouškuje premiéra Fabiano  Golgo
16. 8. 2006 Britské listy publikují řadu tiskových zpráv Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Nepouštějte do Británie přistěhovalce z Rumunska a z Bulharska
16. 8. 2006 Josef Vít překračuje limity politické korektnosti Jan  Bím
16. 8. 2006 Freedom House JE filiálkou americké vlivové diplomacie, tak co je na tom nekorektního? Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Nová "opoziční" smlouva, volby 2008 a zelení Michal  Rusek
16. 8. 2006 Dezinformací proti iniciativě NE základnám není nikdy dost Tomáš  Franke
16. 8. 2006 Fidel a Adidas
16. 8. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. až 31. července 2006
15. 8. 2006 Olmert pravděpodobně za Bushe zahájil válku proti Íránu Karel  Dolejší
15. 8. 2006 Pánové, vzpamatujte se...! Bohumil  Kartous
15. 8. 2006 Diskriminace a teror: špatně slyšící v Česku Ivo  Antušek
15. 8. 2006 "Zelenání" proevropské liberální pravice Pavel  Pečínka
15. 8. 2006 Dědicové talentu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
15. 8. 2006 Oposmlouva jiného druhu Jiří  Pehe
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
16. 8. 2006 Podcast v BBC a Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
15. 8. 2006 Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a nepostavit přitom Velkého bratra Jiří  Kofránek
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
16. 8. 2006 Fidel a Adidas   
16. 8. 2006 Josef Vít překračuje limity politické korektnosti Jan  Bím
16. 8. 2006 Freedom House JE filiálkou americké vlivové diplomacie, tak co je na tom nekorektního? Štěpán  Kotrba
15. 8. 2006 Drahý Fideli Josef  Provazník
15. 8. 2006 Kam směřuje kočka? Miroslav  Kodet
15. 8. 2006 Poupratujme si pred vlastným prahom a dajme pokoj Kubáncom. Kuba si, ... no! Andrej  Sablič
14. 8. 2006 Fidelovo pokrytectví: nosí adidas! Fabiano  Golgo
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"   
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby   
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra   
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
10. 8. 2006 Britské listy na křižovatce Josef  Provazník