28. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 8. 2006

Pandemie ošklivosti

Tajná válka za závojem

Krása, která byla synonymem ženy, se dnes rychle ztrácí z našeho všedního života. Stala se předmětem obchodu. Aby byla krása žádoucí a dobře prodejná, musí být nedostupná. Musíte ji všem odebrat a zničit. Musí se stát vámi kontrolovanou komoditou.

Obchod s krásou

Chcete obchodovat s tělesnou krásou? Tělesná krása se musí stát výsadou nemnohých a vámi vyvolených loutek. Všechny ostatní lidi musíte učinit ošklivými a prodávat jim zprostředkovanou krásu a její imitace. Nastal světový obchod se ženou, která jw nejkrásnějším tvorem naší planety. V ošklivém prostředí budete snadno všem ošklivým lidem prodávat medializovanou krásu a především spolu s ní zboží všeho druhu. Nakonec lze reklamu a trh redukovat na obscénní podnos ženského pohlaví a zboží, které má tato binární kombinace prodávat. Agresivní obchod s krásou (se ženou) je typicky mužská vlastnost. Moderní otroctví ženy má velmi záludnou podobu. Okovy a řetězy byly nasazeny zevnitř, tam, kde je vnitřně slepé oči nevidí.

Čím více hledají ženy krásu mimo sebe, tím více ji samy ztrácejí. Muži, v nich potom nehledají je samé, ale podvržené vzory krásy, které si ženy nechaly mediálně implantovat do své duše. K originálu se muž nedostane, tak přijme za vděk alespoň jeho druhořadou kopií a imitací. Muži potom ve fyzické přítomnosti ženy sní o její mediální předloze. A ženy samozřejmě činí naopak to samé. Akt muže a ženy se dnes stal virtuální interakcí dvou mediálních snových stínů. Tělesná duchapřítomnost se ze vztahu muže a ženy vytratila. Boha lidské milostné vztahy již nezajímají. Hraje si na počítači s virtuální realitou.

Krása se rychle ztrácí z lidí, z jejich všedního života i z jejich okolí. Stala se reklamním poutačem mediální kampaně, kterou mylně pokládáme za život. Chcete všechny ženy učinit ošklivými? Stačí, že jim krásu budete neustále ukazovat. Čím více se budou lidé zevně sytit krásou, tím více budou ošklivějšími. Ztrácí tím vlastní vědomí a přestávají být oduševnělými. Duše jim uniká z jejich těla a vžívá se do mediálních kulis duševně zevně projektovaného umělého světa, který svým závojem v naší mysli překrývá zdevastovaný přirozený svět, náš původní přírodní ráj.

Za závojem naší zevně fascinované pozornosti probíhá námi nevšímaná vnitřní válka. Žijeme hrotem své pozornosti v oblasti denního vědomí, smysly obráceného ven. Nevnímáme očima nic více, než to, co nám osvětlují odrazy světla od předmětů přenášené oční čočkou na sítnici. Zapomínáme, že to, co vnímáme smysly zevně, vnímáme vlastně uvnitř sebe. Přehlédnutí a záměna způsobují úžasnou iluzi, která projektuje námi vnitřně viděný obraz zevně mimo sebe. Stačí nám podvrhnout závoj utkaný z přesvědčení a pojmů a my se na vše díváme skrze jeho clonu a vzory (ornamenty).

Ideál krásy

Nejvyšším ideálem krásy je dokonalost. Všichni a všechno ve svém nitru vědomě či nevědomě touží po ztotožnění s ní - z ní vzniknuli, existují v ní a zaniknou v ní. Způsoby, cesty a cestičky, kterými se tento proces Univerza ubírá, jsou rozličné. Mnohé z nichž jsou plné zbytečného utrpení, které má pouze ten význam, aby zjevilo to, kudy cesta ven z utrpení nevede.

Zevní symboly (prostředky) dokonalosti jsou s dokonalostí v rozporu, ale přesto mohou velmi výrazně pomoci k odstranění závoje z mysli a očí. Krása a její vzory jsou jedním z takových neúčinnějších prostředků. Jejich pozorování či pouhá jejich přítomnost v periferní oblasti našeho zření a pozornosti, mají na nás obrovský vliv. Krása přirozeně poutá náš zájem. Proč se však stává náš svět ošklivým a ošklivějším?

Stáváme se přece tím, na co se díváme. Ano, naše mysl zaujímá tvar i obsah pozorovaného předmětu a naše vědomí se s ním ztotožňuje. Dokonce naše chování a s velkým zpožděním i naše tělo, se postupně snaží nabýt stejného zjevu jako má pozorovaný předmět a snaží se ztotožnit s jeho podstatou.

Jenomže, zevní idoly krásy se střídají podle roční sezóny a tak ke konečné realizaci jejich podstaty nikdy nedojde (alespoň ne včas). Díky tomu člověk nepozná jejich skutečnou podstatu. Proces sjednocování mysli s předmětem koncentrace (idolem) je záhy účelově přerušen. Dochází pouze k únikům energie vrhané do chřtánu provokujícího parazita, věčně hladového trhu. Mimochodem ony sezónní idoly krásy jsou pouze opačně situovanými kombinacemi extrémů předešlé ošklivosti. Jestliže je zvědavost nasycena jedním výstředním směrem, snadno se zvrátí do jiného.

Posoudíme-li, na co se v médiích stále a vytrvale díváme, na neměnné vzory chování, nedivme se, že nás někdo podle svých potřeb geneticky upravuje. Moderní genocida má nenápadné formy, aby se oběti holocaustu nepoplašily a nebouřily.

Ve skutečném náboženství nebývaly výtvarné vzory dokonalosti (boha) žádné nebo bývaly po staletí či tisíciletí neměnné (symboly, obrazy, sochy apod.). U lidí, kteří v jejich okolí žili, se tyto předlohy postupně duševně instalovaly v jejich myslích. Jedním z dobrých příkladů jsou sochy Buddhy, které jsou s malými výchylkami zpodobňovány pořád stejně. Mysl postupně zaujme podobu jeho sedící postavy a tělo se dokonalé pozici plynule přizpůsobuje. K dosažení míruplné mysli a osvícení není v podstatě potřeba vůbec nic dělat, než zaujmout Buddhovu pozici. Ale opravdu se nesmí vůbec nic jiného dělat. Pokud je pozice konečně zaujata, takže nečiní žádné potíže, mysl se postupně ustálí na jejím tělesném tvaru (základě), který se začne vnitřně naplňovat silou, jejíž potenciál a směry proudění síly samočinně vedou ke klidu, míru, osvícení a osvobození. Ve svém výtvarném ztvárňování hledá Východ prototypy, obecné podoby, principy či univerzální základ.

Západní náboženství (ideologie) však ztvárňuje své svaté nebo politické osoby v individuálním rozpoložení, v rozličných konkrétních dobových oděvech, pozicích, pohybech, pózách a výrazech obličejů. Vrhnulo se k zevnímu uctívání předloh a symbolů, a nikoliv k jejich pojímání do vnitřní mysli.

Křesťanství si vybralo jako hlavní symbol pozici umučeného a ukřižovaného Ježíše na kříži a nikoliv jeho osvobozující exilový odchod z našeho byrokratického a vězeňského světa. Asi nemá význam komentovat, co asi takový symbol indukuje v lidech, kteří jsou jím po staletí obklopeni.

Ideály krásy nosívali lidé dříve v sobě. Díky tomu byli oduševnělí a krásní. Když se však obrátili naruby a stali světskými, ztratili je. Mají nyní své ideály nedostižně ve svém zevním okolí. Nakonec své ideály (vzory) degradovali na čistě materiální věci jako je neuspokojující konzum a majetek. Podobně, jako když obrátíte míč naruby. Musíte napřed do něj učinit díru, kterou unikne vzduch (duše) a skrze otvor jej otočíte naruby. Co bylo uvnitř, to se dostane neuchopitelně ven.

Stínový život v narkóze

Současná psychologie má statisticky dobře podchycenou každou úchylku. Všechno je tedy normální a všechno lze léčit. Všechno lze léčit, ale všechno nelze vyléčit. Mimo uspávání do úřední normálnosti, však naše západní psychologie nezná to hlavní, co nemůže nabídnout ani tzv. zdravému člověku. Nezná vitální radost z existence.

Současný člověk upadl do narkózy a ztratil stav svého čirého bytí. Ke svému stínovému životu potřebuje přespříliš mnoho věcí a podmínek. Především umělý snový život, který má instalovaný ve svém mozku. Běžný člověk vůbec nežije ve svém fyzickém prostředí, ale v myšlenkové projekci svého mozku, kterou nevědomky do svého okolí promítá.

Krása a móda není totéž, ale tvůrcům ošklivosti se podařilo spojit tyto dva pojmy dohromady. Ideály módy diktují marketingoví manažeři, kteří ovládají módní poptávku i nabídku. Krása obyčejné ženy je ta tam. Musí se holit jako chlap, líčit, barvit, zdobit, potřeštěně oblékat, tetovat jako starý kriminálník, chirurgicky ořezávat nebo vycpávat, propíchávat se železářským zbožím a všelijak se různě hyzdit. Přesně podle diktátu pečlivě vybíraných a plánovaných sezónních hitů módy a nastrčených panákovitých modelek. Choďte jako ony a postihne vás artróza dříve, než by k vám přišla normálně.

Ženy už zapomněly, že chtěly být původně krásné. Chtějí být už jenom atraktivní (přitažlivé pro sílu pozornosti) a proto musí být módní. Místo krásy se někomu podařilo ženám podvrhnout módu a uvrhnout je do stínového života v duševní narkóze. Všemožné zkrášlující úpravy zevnějšku jsou potřebné a dobré. Ale až ve druhé řadě. Nejsou jsou všechny k ničemu, když to hlavní, v narkóze spící pacient, se neprobouzí - jsou mu potom, jak se říká, platné jako mrtvému kadilo nebo kravata.

Povyšování monokultury nad přírodu

Současná žena připomíná vánoční stromeček. Je to ostatně typický symbol našeho ideologického náboženství (dogma), který fascinuje negramotné dítě a zakrývá mu nesmyslnými cetkami a pozlátky to, co bylo přirozeně krásné a co bylo zabito.

                 
Obsah vydání       28. 8. 2006
28. 8. 2006 Antikomunismus jako (jediný) program Stanislav  Křeček
28. 8. 2006 Nechci komunismus Britských listů!
28. 8. 2006 Google o vás ví všechno
28. 8. 2006 Zprovozněn tajný systém automatické kontroly státních poznávacích značek na silnicích
28. 8. 2006 200 policistů zasáhlo proti ilegální rave party
28. 8. 2006 Protiraketová obrana USA: XBR a SBX radary Stanislav  Kaucký
28. 8. 2006 Když Bůh dělal čas Pavel  Kopecký
28. 8. 2006 Michael  Marčák
28. 8. 2006 Co kdyby bývalo opravdu došlo k útoku na letadla, letící do Ameriky...?
28. 8. 2006 Ratzinger chce přijmout "teorii inteligentního designu"
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
28. 8. 2006 Pravicové prozření britských labouristů
28. 8. 2006 Keith Richards z Rolling Stones vyšetřován, že si zapálil na jevišti
28. 8. 2006 Svatební list
28. 8. 2006 Pragmatismus Miroslava Kalouska Luboš  Zálom
28. 8. 2006 Ideologická neústupnost za každou cenu? Jan  Čulík
28. 8. 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje zahraničním investorům miliardové investiční pobídky, aniž se zabývá hodnocením jejich ekonomické návratnosti
28. 8. 2006 V britském zdravotnictví umírají v důsledku chyb lékařů ročně tisíce osob
27. 8. 2006 Vynalezla irská technologická firma energetické perpetuum mobile?
28. 8. 2006 Jiný svět je možný Jan  Čulík
28. 8. 2006 Czechtek British style?
28. 8. 2006 Kámen není v Zimbabwe tradiční materiál Bohumil  Kartous
28. 8. 2006 Půl století od zákazu Komunistické strany Německa Richard  Seemann
26. 8. 2006 Inspirující salto mortale Lubomír  Novotný
28. 8. 2006 Nizozemské memento. Omezujme imigraci Ondřej  Šlechta
28. 8. 2006 Nasrallah lituje rozsahu nedávné války v Libanonu
27. 8. 2006 David Cameron: Mandelu jsme za teroristu označovat neměli
28. 8. 2006 Michael  Marčák
27. 8. 2006 Test logického myšlení Bohumil  Kartous
28. 8. 2006 Michael  Marčák
28. 8. 2006 Pane prezidente, umožněte jim to! Ondřej  Slačálek
28. 8. 2006 Americká vojenská přítomnost v Evropě Zdeněk  Brousil
28. 8. 2006 Pandemie ošklivosti Sandra  Wain
28. 8. 2006 Lži PR a zuřícího Štěpánka Štěpán  Kotrba
28. 8. 2006 Je jedna bílá a černá - mezi nimi je ale nekonečné množství barev Jaromír  Sembdner
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
25. 8. 2006 Plán digitalizace? Možná koncem roku Filip  Rožánek
25. 8. 2006 Opravdu může za všechny problémy v ČT David Borek? Jan  Richter
28. 8. 2006 V Česku se nerozhoduje jen o základnách, ale o roli naší země v celosvětových procesech Alois  Matuška
25. 8. 2006 Potravinářská rýže v USA nelegálně kontaminovaná GMO Miroslav  Šuta
26. 8. 2006 Jak Miroslav Kalousek chtěl zničit KDU-ČSL atd. Boris  Cvek
26. 8. 2006 Letecká společnost Ryanair žaluje britskou vládu o 3,3 miliony liber za "bezpečnostní opatření"
26. 8. 2006 Americký podnikatel obžalován za šíření televize organizace Hizbullah v New Yorku
25. 8. 2006 Mohou evropská vojska stabilizovat Blízký východ? Josef  Brož
25. 8. 2006 Takže: ČSSD pohřbí vládu, která ještě není? Miloš  Dokulil
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 8. 2006 Pandemie ošklivosti Sandra  Wain
16. 8. 2006 Práva žen v ČR projednávána v New Yorku   
25. 7. 2006 Digitální rozkoš Štěpán  Kotrba
21. 7. 2006 Homosexualita ve Frankově Španělsku Darina  Martykánová
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
4. 7. 2006 Mužom ide o život Gustáv  Murín
4. 7. 2006 Kto príde po Murínovi, ak nie potopa? Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kdo by byl "dáma"? Lenka  Vytlačilová
29. 6. 2006 Pracovní podmínky českých žen   
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi