10. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2005

Reuters: Mnoho nebezpečných chemikálií v krvi Evropanů

Reforma chemické politiky je nutná, i když ji chemický průmysl napadá nepravdivými argumenty

Podle zprávy agentury Reuters, zveřejněné 6. října v Ženevě, mají evropské děti v krvi nebezpečné chemické látky, které se do jejich těla dostaly z textilií, kosmetiky, počítačů a dalších elektronických zařízení. Agentura se odvolává na aktuální studii "Generation X" organizace WWF, která publikovala výsledky prvního celoevropského výzkumu obsahu nebezpečných chemických látek v několikageneračních rodinách. Studie analyzovala obsah 107 syntetických nebezpečných chemických látek (z nichž 73 nalezla) v krvi 13 rodin (babiček, maminek a jejich dětí) z 12 zemí Evropy. Byly testovány vzorky krve dvou belgických rodin a po jedné rodině z Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Polska, Švédska, Lucemburska a Lotyšska.

Zpráva Reuters uvádí, že největší počet nebezpečných látek sice v průměru byl nalezen v krvi nejstarší generace, ale u dětí bylo překvapivě nalezeno v průměru více nebezpečných chemikálií než u matek. V případě bromovaných zpomalovačů hoření byl dokonce největší počet látek (17) prokázán v krvi dětí, zatímco u matek jich bylo nalezeno jen 8 a u babiček 10.

Důvody pro znepokojení vyvolané bromovanými zpomalovači hoření jsou jejich toxicita, persistence (schopnost přetrvávat dlouhou dobu v prostředí) a uvolňování se ze spotřebních výrobků při jejich běžném používání. Řada zpomalovačů se také hromad) v tělech zvířat i lidí. Rozsah kontaminace přírody bromovanými zpomalovači byl zdokumentován již počátkem 90. let minulého století - byly prokázány prakticky ve všech prostředích, včetně sedimentů, sladkovodních a mořských ryb i velryb žijících v mořích Arktidy. Švédské výzkumy navíc prokázaly v letech 1972 až 1997 téměř šedesátinásobný vzrůst koncentrace jedné ze skupin bromovaných zpomalovačů hoření v mateřském mléce (z 0,07 na 4,0 ng/g tuku). Množství těchto nebezpečných látek v těle se zdvojnásobovalo zhruba každých 5 let.

více o bromovaných zpomalovačích hoření ZDE

Zpráva "Generation X" přichází zhruba měsíc po zveřejnění podobné studie "Dárek do života" (A Present for Life"), která prokazovala kontaminaci krve novorozenců řadou nebezpečných průmyslových chemikálií jako jsou ftaláty, polyfluorované organické látky, triclosan, DDT, bromované zpomalovače, bisfenol A, syntetická pyžma, alkylfenoly.

více informací BL

Počet vědeckých studií, které mnohé analyzované chemikálie uvádějí do příméhno vztahu k vážným nežádoucím efektům nebo onemocněním, bohužel roste. Časopis Environmental Health Perspectives např. popsal velmi silou souvislost mezi hladinou ftalátů v krvi matky a postižením (demaskulinizací) genitálu jejího mužského potomka, přičemž každá čtvrtá americká žena má v krvi stejné nebo větší množství ftalátů než ženy, u jejich dětí byly nalezeny významné změny na genitálu.

Reforma chemické politiky je nutná, i když ji chemický průmysl napadá nepravdivými argumenty

Dosavadní regulace chemických látek je v USA i v Evropě považována za nedostatečnou a dále neudržitelnou. V EU se právě projednává návrh na reformu chemické politiky, která se pokouší sjednotit desítky dnešních dílčích předpisů o nakládání s chemikáliemi do nového systému, pro nějž se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek). EU vidí řešení problému v přenesení části nákladů na hodnocení účinků chemických látek a za případné škody na výrobce. REACH usiluje také o zajištění dostatečného množství informací o produkovaných chemikáliích, o zvýšení bezpečnosti lidí nakládajících s chemickými látkami, o podporu konkurenceschopnosti průmyslu a samozřejmě i o ochranu životního prostředí a zdraví lidí

více o REACH BL

Proti návrhu REACH však velice tvrdě a agresivně vystupuje zejména nátlaková organizace evropských výrobců chemický látek (CEFIC) a její česká členská organizace - Svaz chemického průmyslu (SCHP). Prezident SCHP Pavel Švarc např. v rozhovoru pro Právo dne 23. února 2005 uvedl o REACH řadu nepravdivých informací, které deník dodnes neuvedl na pravou míru. Švarc strašil veřejnost neuvěřitelně vysokými náklady pro český průmysl (50-70 mld Kč ročně), které odporují závěrům všech dostupných českých i zahraničních studií. Renomované studie ekonomických nákladů REACH uvádějí, že náklady rozložené do příštích 11 let nepřesáhnou pouhou jedinou tisícinu obratu chemického průmyslu.

Švarcův výrok o stonásobné výši nepřímých nákladů (podle standardních ekonomických modelů by součet přímých a nepřímých nákladů měl být 1,5-2,3 krát vyšší než náklady přímé) nápadně připomíná humbuk vyvolaný v roce 2002 jeho německými kolegy. Firma A. D. Little (ADL) tehdy na zakázku tamního svazu průmyslu došla k závěru, že REACH sníží německé HDP o 0,4-6,4% a ohrozí 150 tisíc pracovních míst! Kritická revize provedená mnichovským Institutem pro ekonomický výzkum (IfO) ale došla k závěru, že firma ADL se dopustila řady vážných metodických chyb, jež vedly k neodůvodněnému nadsazení nákladů (650-ti násobek přímých nákladů) a podhodnocení přínosu REACH.

Můj článek polemizující se Švarcovou propagandou však nakonec Právo neotisklo, ačkoli mi původně už redakce sdělila termín jeho otištění a vyžádalo si i mou fotografii.

V posledních týdnech v roli "strašáka" veřejnosti vystupuje ředitel SCHP Ladislav Novák, který např. v článku Hospodářských novin z 27. 9. 2005 "Chemičky našly šanci, jak přežít nařízení Unie" tvrdil o REACH, že představuje hrozbu krachu pro 5 tisíc českých firem. Tento neuvěřitelně absurdní výrok je v rozporu se všemi provedenými analýzami u nás i v zahraničí a je dokonce v rozporu se zprávami o ekonomickém dopadu REACH na ČR, které zpracoval samotný SCHP. Sám pan Novák přitom ještě nedávno na jednání Mezirezortní komise chemické bezpečnosti tvrdil, že REACH by se v ČR mohl podstatně dotknout pouhých dvou firem!

Pikantní je i reakce pana Nováka na slušný e-mail, kterým jsem se dotázal, zda skutečně onu informaci novinářům sdělil, nebo zda podnikl či hodlá podniknout kroky k uvedení onoho těžko uvěřitelného výroku na pravou míru. Po týdnu mlčení a po další e-mailové urgenci mi pan Novák sdělil, že můj dotaz mu "zavání vydíráním"!

Nezbývá mi než doufat, že čeští europoslanci a zástupci České republiky v Evropských radách a v pracovní skupině pro REACH nepodlehnou demagogické kampani Svazu chemického průmyslu. Zavedení REACH by podle studií zdravotníků mohlo každý rok v Evropě mohlo zabránit několika tisícům případů rakoviny a desítkám tisíc dalších vážných onemocnění. Proto zavedení REACH podporují nejen ekologické organizace, evropští lékaři, ženské a spotřebitelské organizace, ale i největší evropská odborová konfederace ETUC.

Autor je členem Mezirezortní komise chemické bezpečnosti a působí jako odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

Zpráva Reuters "Many dangerous chemicals in European blood-WWF" ZDE

Studie WWF "Generation X" PDF
                 
Obsah vydání       10. 10. 2005
10. 10. 2005 Extremistické názory senátora Mejstříka Jiří  Jírovec
10. 10. 2005 Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet Jan  Čulík
10. 10. 2005 New York Times: Pandemie ptačí chřipky hrozí, není jasné kdy
10. 10. 2005 Přijme Parlament zákon neodlišující vědce od hackerů?
31. 10. 2005
10. 10. 2005 Angela Merkel se stane německým kancléřem
10. 10. 2005
10. 10. 2005 Zemětřesení usmrtilo v Pákistánu více než 30 000 lidí
25. 10. 2005
10. 10. 2005 Američan v řetězech
10. 10. 2005 Smuteční šaty Josef Svatopluk Machar
10. 10. 2005 Varování: I v demokracii může jedna strana vládnout donekonečna!
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
10. 10. 2005 Nebylo toho již dost? Jiří  Paroubek
10. 10. 2005 Věř, ale komu věříš, měř Jiří  Staněk
10. 10. 2005 Krize českého zdravotnictví? Petr  Wagner
10. 10. 2005 Míra nezaměstnanosti v září klesla
10. 10. 2005 Reuters: Mnoho nebezpečných chemikálií v krvi Evropanů Miroslav  Šuta
10. 10. 2005 První liga ve fyzice: Wofgang Ketterle, Theodor Hänsch Miroslav Václav Steiner
10. 10. 2005 Krátká paměť radí, raději šťourat se v historii Václav  Dušek
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Zavádí se daň z počítače?
10. 10. 2005 Jsem syn lékaře - umřu hlady Josef  Vít
10. 10. 2005 Krize identity Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák
10. 10. 2005 Turecká "hrozba" Judita  Takáčová
10. 10. 2005 Nerozhodné polské prezidentské volby
10. 10. 2005 Uznání homosexuálních sňatků nelze není srovnatelné s uznáním mnohoženství
10. 10. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. září 2005
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
9. 10. 2005 Zákaz slova "komunismus" je naprosto absurdní Boris  Cvek
9. 10. 2005 Evropský paternalismus je pro mě nepřijatelný Jan  Čulík
10. 10. 2005 Jsem antikomunista, a proto jsem proti zákonu "proti propagaci komunismu"
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2005 Reuters: Mnoho nebezpečných chemikálií v krvi Evropanů Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií   
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
20. 5. 2004 Environmentální demokracie, prevence rizik a ekonomické nástroje ekologické politiky Miroslav  Šuta