19. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2006

Štěpán Kotrba by se měl obtěžovat s důkazy

Štěpán Kotrba si neodpustil připsat poznámku k mému překladu stanoviska Human Rights Watch ohledně kubánského přístupu k Radě OSN pro lidská práva. Prostřednictvím výčtu sponzorů a významných osob spojených s organizací se snaží přesvědčit čtenáře Britských listů, že HRW není než vlivovou organizací napojenou na americkou diplomacii. Velmi bych uvítal, kdyby Kotrba podobným způsobem neparazitoval na článcích autorů, s nimiž nesouhlasí - já například nemám možnost (kdybych o to stál, jako že o to nestojím) připisovat cokoliv k jeho textům.

A také by bylo skvělé, kdyby se kromě katalogu sponzorů a seznamu jmen obtěžoval s důkazy svědčící ve prospěch jeho hlavního tvrzení o jednotě zájmů HRW a State Departementu, kterou lze snadno popřít už jen na základě krátkého textu, který jsem přeložil - obsahuje totiž jasné odlišení stanovska HRW od stanoviska americké diplomacie. Konečně nejlepší ze všeho by bylo předložit důkaz, že Kuba ve skutečnosti nikdy nenavrhla sedm omezujících dodatků k rezoluci o zřízení Rady OSN pro lidská práva, o nichž se v přeloženém komentáři píše. To bych opravdu musel mlčet. Takhle jsme však zase jen u zpochybňování věrohodnosti mluvčího, v tomto případě Lawrence C. Mosse z Human Rights Watch.

Diskutovat o problematickém původu financí určité organizace a o ideové či organizační závislosti či nezávislosti na sponzorech jsou totiž přece jen dvě různé věci, které pochopitelně mohou, ale také nemusejí vzájemně úzce souviset. Je tedy třeba prozkoumat každou z nich zvlášť a souvislost empiricky dokázat. Něco jiného je podezření, v případě HRW  pochopitelné, a něco jiného důkaz. Kdyby tomu bylo jinak, antikapitalistická kniha továrníka Engelse nazvaná Postavení dělnické třídy v Anglii by nebyla počítána ke klasickým dílům sociologické literatury, ale byla by dávno zapomenuta. Lenina vracejícího se do Ruska s penězi od německých generálů bychom odbyli coby nástroj německého vlivu v Rusku. Také je doloženo, že Masaryk po jistý čas pobíral peníze od britské Intelligence Service, ale nebudeme proto ještě tvrdit, že byl jedna ruka s politikou britského impéria - naopak, orientoval se mnohem více na Američany, protože Wilsonovy návrhy uspořádání v Evropě byly mnohem příznivější jeho vlastním záměrům.  Stejně tak bychom podle Kotrbovy metody museli anarchistu Poláka, který vydával časopis A-Kontra za peníze získané od KSČM, označit za "nic než" agenta komunistů. Všechny zmíněné případy, jakkoliv třeba i politováníhodné, jsou ale snad přece jen poněkud složitější.  Pane Kotrbo, věříte zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu, který je přece placen z prostředků instituce, jejíž chyby má odhalovat? Stát na ni může snadno vyvinout nátlak - ale opravdu to dělá? A vůbec: Kdo vlastně platí Štěpána Kotrbu ;-)?

Velmi stručně z historie "nevěrohodné" HRW: Organizace vznikla v roce 1978 jako Helsinki Watch, v 80. letech byla paralelně s ní založena Americas Watch, monitorující porušování lidských práv na západní polokouli (což bylo jistě v jednoznačném zájmu americké zahraniční politiky). Sloučením obou organizací vznikla v roce 1988 Human Rihgts Watch, která od té doby provádí po celém světě vlivové operace v zájmu amerického imperialismu, a to zejména vydáváním  zaprodaných a zaujatých odborných studií.

 Tak například v roce 1990 v rozsáhlé studii kritizovala počínání kolumbijských úřadů a vojenskou pomoc, kterou administrativa Bushe seniora poskytovala tamní vládě. Ve stejnou dobu obvinila vládu amerického spojence Jižní Koreje z potlačování občanských práv. O rok později vydala studii o porušování svobody tisku a vojenské cenzuře během operace Pouštní bouře,  kterou si lze přečíst zde.  V další studii z té doby napadla i způsob vedení letecké války proti Iráku, což je vskutku typický výkon PR-manů ministerstva zahraničí USA, a v jiných prohlášeních diktátorské praktiky znovunastolené kuvajtské dynastie. V letech 2000 - 2001 kritizovala nálety na Jugoslávii, zejména použití kazetových bomb proti civilnímu obyvatelstvu, později publikovala rozsáhlý materiál o pronásledování Srbů a Romů v okupovaném Kosovu. Po invazi do Iráku v roce 2003 věnovala HRW v reportu pozornost také civilním obětem náletů v Hille, Nadžafu a Násiríji. Na problémy ve Fallúdži a zneužití síly ze strany 82. výsadkové divize organizace upozornila dávno před tím, než násilí eskalovalo a vyústilo v bitvu o město s nasazením bílého fosforu. Pokud to někoho zajímá, může si přečíst i článek Kena Rotha směřovaný proti zneužívání pojmu humanitární intervence. A tak by se dalo opravdu dlouho pokračovat. 

Někteří - včetne mě - budou tvrdit, že pozornost, kterou HRW věnuje Kubě, není tak docela přiměřená, uvědomíme-li si situaci v některých jiných latinskoamerických zemích. Nicméně teze, že zkorumpovaná HRW uplatňuje selektivní kritiku s USA nespřátelených režimů srovnatelnou například s některými "výkony" OBSE při hodnocení voleb v postsovětském prostoru (slepota v případě Uzbekistánu, Gruzie, přísné sledování Běloruska), je neobhajitelná - stejně jako tvrzení, že typický latinskoamerický caudillo Castro nebo megaloman Bush se nějak starají o dodržování lidských práv.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2006
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
20. 5. 2006 Program ODS je mi nejbližší, ale...
21. 5. 2006 Bundestag schválil nejvyšší zvýšení daní v dějinách SRN Radek  Vogl
19. 5. 2006 Český rozhlas k případu Aleš Cibulka
19. 5. 2006 Slovíčkaření aneb vlk se nažral a koza zůstala celá Jiří  Jírovec
18. 5. 2006 Let 77 a Judicial Watch jako dezinformační past Michal  Brož
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
19. 5. 2006 Nokturno Josef Václav Sládek
19. 5. 2006 Kuba v Radě OSN pro lidská práva nevyhrála - spíše prohrály Spojené státy
20. 5. 2006 Jak to, že Human Rights Watch systematicky kritizuje americkou vládu? Jan  Rovenský
19. 5. 2006 Štěpán Kotrba by se měl obtěžovat s důkazy Karel  Dolejší
18. 5. 2006 Kapitalismus a korupce jedno jsou? Petr  Hušek
19. 5. 2006 "Televize vytvářená na koleně je budoucností digitalizace..." Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
21. 5. 2006 Příběh novin
19. 5. 2006 Moc médií a média moci Max  Fischel
19. 5. 2006 Odcizování přírodě -- důsledek či příčina krize člověka a společnosti Petr  Sak
19. 5. 2006 Oresteia III. - Laskavé Bohyně Lukáš  Nozar
19. 5. 2006 O stranách a směnkách Ladislav  Žák
19. 5. 2006 Jak je to přesně s dálnicí D 47 Jaroslav  Štemberk
19. 5. 2006 Zákaz potravin z GMO v moskevských školách Miroslav  Šuta
19. 5. 2006 Sen o dlouhověkosti: prodloužení života nenahradí jeho kvalitu Jan  Paul
19. 5. 2006 Zelený terč něco vydrží Milan  Daniel
19. 5. 2006 Méně státu = více korupce? Vladislav  Černík
19. 5. 2006 Socani "jsou zloději" Ctirad  Oráč
19. 5. 2006 Osvaldová: "Cibulka neporušil pravidla novinářské etiky"
19. 5. 2006 Boj za svobodu slova, anebo projev myšlenkové ochablosti? Jan  Čulík
19. 5. 2006 B+B+B: Bérová, Boura a bulvár - 7,5 milionů dotace Štěpán  Kotrba
18. 5. 2006 Klíč k určování Nováků, aneb nevím, že nevím, a nevím o tom Ondřej  Hausenblas
18. 5. 2006 Pendolino je fajn, ale bylo ho opravdu třeba? Michal  Polák
18. 5. 2006 Jak věcně lhát Bohumil  Kartous
18. 5. 2006 Stejně jiný náhled na věc Kamil  Abbid
18. 5. 2006 Jak být šťastným František  Augusta
18. 5. 2006 Voličovy nálady, voličovy preference a voličova volba Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
18. 5. 2006 Triumvirát zločinu, praní špinavých peněz a pokřivené spravedlnosti Josef  Vít
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006