Precedenční rozsudek EU:

Selže-li domácí zdravotnictví, stát musí zaplatit operaci v zahraničí

16. 12. 2005

Britskou babičku, která se octla v ohnisku důležitého, precedenčního soudního sporu s britských státním zdravotnictvím, podpořil ve čtvrtek soudce u Evropského soudního dvora.

Yvonne Watts, 74, zaplatila před dvěma lety téměř 4000 liber (více než 200 000 Kč) za operaci kyčelních kloubů. Nechala si ji provést ve Francii, protože ji britské státní zdravotnictví nechávalo na operaci příliš dlouho čekat.

Její místní zdravotnická správa, nemocniční Trust primární lékařské péče v jihoanglickém městě Bedford, paní Wattsové odmítl schválit operaci v zahraničí a odmítl uhradit její náklady.

Avšak Evropský soudní dvůr rozhodl ve čtvrtek, že podle předpisů Evropské unie o svobodném pohybu občanů měla paní Wattsová právo odcestovat na operaci do libovolného členského státu Evropské unie, pokud ji domácí zdravotnictví operaci "nepřípustně odkládalo".

Generální advokát Evropského soudního dvora konstatoval, že to, že britské zdravotnictví nemá jasné procedury jak zacházet s žádostmi o léčení v zahraničí, je v rozporu s předpisy Evropské komise, protože to omezuje svobodu občanů využívat existující služby.

Při slyšení u soudu Evropské unie svědčili právníci paní Wattsové, že bedfordský nemocniční trast tvrdil, že ji poskytne operaci v přijatelné době, v souladu s vládním pláne, a jejím zdravotním stavem. Bylo jí přislíbeno, že operace kyčelních kloubů bude provedena v rozumné době, během tří měsíců až roku. Ale paní Wattsová trpěla tak silnými bolestmi v důsledku vážné artridity, že se rozhodla nechat si operaci v březnu 2003 provést ve francouzském městě Abbeville.

Je to první případ, kdy se proti neefektivnosti britského zdravotnictví občan obrátil o pomoc k zákonům Evropské unie.

Evropský soud se už několikrát zabýval případy, kdy pacientům odmítaly soukromé pojišťovny uhradit léčbu v zahraničí, ale dosud se nezabýval případem, kdy musel rozhodovat o státem financovaném zdravotnictví.

Britské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že kdyby bylo zaručeno všem britským pacientům, že jim budou náklady operací v zahraničí uhrazeny, vážně by to ohrozilo systém britského zdravotnictvím, v jehož rámci se určují lékařské priority a hierarchie pacientů na čekacích seznamech. Důsledkem by prý bylo, že by britské zdravotnictví muselo bezodkladně poskytovat méně naléhavé operace těm pacientům, kteří se rozhodnout jet si nechat operaci udělat v zahraničí. Bylo by to diskriminací těch pacientů, kteří na operaci do zahraničí nechtějí jet anebo tam jet nejsou schopni.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005