19. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2005

Dvě pojetí plebejství v českých zemích

Když naši lidé podle pokynů Svobodné Evropy masově povykovali a zvonili klíči na náměstích, nešlo jim ani v nejmenším o nějakou svobodu a demokracii. Ve skutečnosti manifestanti doufali, že konečně přijde to pravé dobrotivé panstvo, které zařídí, že se nebude muset pracovat a pečení holubi budou sami létat do úst.

Ve většině průmyslových podniků si zaměstnanci tenkrát velmi agresivně vynutili změnu vrcholového vedení. No a od té doby, ohnutí až k zemi, si se sebou nechají zacházet téměř jako s dobytkem. Nové panstvo je sice zcela jiné než doufali, ale panstvu se nesmí odporovat.

Rudolf Převrátil ("O českém plebejství trochu jinak") vychází zřejmě z tradičního, v Čechách přes 150 let tradovaného názoru, že plebejec je člověk vinou osudu neurozený a chudý, ale zároveň po vzdělání toužící, inteligentní, čestný, pracovitý a svému národu oddaný.

Jakmile to poměry alespoň trochu dovolí, plebejec se stane vzdělaným a národu velmi prospěšným člověkem. Za typický příklad býval dáván T.G.Masaryk, později např. Klement Gottwald. Zároveň se předpokládalo, že pro většinu českého národa je toto ušlechtilé plebejství typické. Proti tomu stojí knížákovské pojetí plebejce jako tupého, líného a zbabělého sobce.

První varianta byla u nás dlouho oficiální a já sám jsem ji až do konce roku 1989 pokládal za pravdivou. Potom jsem se pod tíhou chování většiny českého národa postupně přiklonil k variantě druhé. Dnes jsem přesvědčen, že když naši lidé podle pokynů Svobodné Evropy masově povykovali a zvonili klíči na náměstích, nešlo jim ani v nejmenším o nějakou svobodu a demokracii. Takovéto pojmy typický plebej nejen nechápe, ale ani ho nezajímají. Ve skutečnosti manifestanti doufali, že konečně přijde to pravé dobrotivé panstvo, které zařídí, že se nebude muset pracovat a pečení holubi budou sami létat do úst.

Důkazy je možno sypat z rukávu. Ve většině průmyslových podniků si zaměstnanci tenkrát velmi agresivně vynutili změnu vrcholového vedení. No a od té doby, ohnutí až k zemi, si se sebou nechají zacházet téměř jako s dobytkem. Nové panstvo je sice zcela jiné než doufali, ale panstvu se nesmí odporovat. Za nejhorší však považuji skutečnost, že většina našich lidí se nejen nevzpamatovává, ale je stále tupější, zbabělejší.a sobečtější. Před několika dny jsme mohli vidět v televizi záběry, jak zatímco nějaký psychopat bodal na ulici do náhodně vybrané ženy nožem, lidé chodili nerušeně kolem. Na velkém nádraží cestující nijak nereagovali na volání o pomoc dívky, kterou dva darebáci táhli do uzavřených prostor, kde ji pak znásilnili. Takovíto "kolemjdoucí" si jistě zaslouží jen nejhlubší opovržení a vládu biče. To však nikdo v televizi neřekne a zřejmě to ani nikdo neřekne žákům ve školách.

Domnívám se, že postupná náprava by byla možná zejména tím, že by z našich škol, zejména vysokých, vycházeli absolventi nejen vzdělaní a pracovití, ale i objektivní, schopní i diskuse a řešení složitých problému dneška. Zatím tomu tak zřejmě není.

V BL (16.12.2005) se jednomu absolventovi nelíbil úvodní sloupek šéfredaktora, a proto se rozhodl hlasitě oznámit ukončení podpory tohoto listu. Při tom sám uznává, že BL mu (nejen) během studií otevíraly nové obzory. Nyní ovšem BL uveřejnily názor šéfredaktora, se kterým dotyčný nesouhlasí a proto je třeba podniknout ráznou odvetu. Jak řekl v novinovém rozhovoru ve Vatikánu žijící kardinál Špidlík: Češi neumějí diskutovat, jiný názor pokládají za urážku. To má však v dnešní složité době pro český národ katastrofální důsledky.

Zmíněný absolvent namísto BL hodlá podporovat (značně zpolitizované) hnutí Člověk v tísni a filmový festival Jeden svět, zejména jeho projekt pro školní mládež "Příběhy bezpráví -- komunistické Československo". Podobný cyklus uveřejňují také Lidové noviny a jsou to opravdu často hrůzostrašné příběhy. Tak např. nedávno tam psali o jedné paní, která díky svému špatnému třídnímu původu tak strašně trpěla, že ji na střední školu v roce 1956 vzali jen díky maďarským událostem (komunisté nevěděli, co se bude dít) a dokonce ještě v roce 1983 se jeden nadřízený divil, jak může být s tak hrozným původem ředitelkou školy.

Ale dost vtipkování. Zdá se totiž, že na našich (humanitních) vysokých školách nejsou studenti vychovávání k objektivnímu myšlení a soustředění se na řešení skutečných problémů. Studenti a absolventi jsou často prosáklí typicky čecháčkovským nenávistným a ublíženeckým soustředěním na minulý režim.

Letos 17. listopadu studenti, dle zpráv v médiích, stáli v Praze se svíčkami dlouhou řadu od bývalého sídla gestapa v Petschkově paláci k budově ÚV KSČM. Asi nevědí, že kdyby Němci druhou světovou válku vyhráli, žádní Češi by zde již nebyli. Zcela se také ignoruje to, že celá "surová" akce proti studentům dne 17. listopadu 1989 bylo Státní bezpečností pečlivě zinscenované divadlo, jednoznačně zaměřené na svržení tehdejšího vedení státu. Studenti na Národní třídu původně jít vůbec nechtěli, ale byli tam dovedeni převlečenými příslušníky StB. Masové protesty pak vyvolala zpráva o ubití jednoho studenta k smrti. Jak známo, mrtvého hrál nadporučík StB Zifčák. Prvotním "hybatelem" převratu v roce 1989 byla tedy Státní bezpečnost, a to dnešní vysokoškolští studenti nejspíše ani nevědí.

Zajímavé bylo tehdy také promítání slavného Jakešova projevu, který jej jednoznačně vykreslil jako naprostého primitiva, žvanícího bez ladu a skladu páté přes deváté. Až k desátému výročí pronikly na veřejnost informace, že šlo o hrubý podvod. "Projev" byl totiž umně sestříhán z Jakešových odpovědí na otázky z pléna.

Celkově se tedy ve sporu J. Čulíka a R. Převrátila o české plebejství domnívám, že oba mají z větší části pravdu. Bohužel většina českého národa je již po staletí plebejská v tom horším slova smyslu a komerční televize ze zištných důvodů toto plebejství využívá a usiluje o jeho zhoršování. Čím hloupější jsou totiž diváci, tím vyšší a snadnější bude mít televize zisk. A skutečná intelektuálská třída, která by vývoj v tomto směru ovlivňovala kladným směrem, není u nás příliš slyšet, a co horšího, z vysokých škol zřejmě mnoho takových intelektuálů nevychází.

                 
Obsah vydání       19. 12. 2005
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Novodobé dějiny
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Nepamatují, ale vědí Ivan  David
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Tony Blair jako vánoční ozdoba
19. 12. 2005 V Hongkongu dosaženo "skromné" dohody
19. 12. 2005 "Správa britských letišt" si koupila letiště v Budapešti
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 ...ať ve vás přezimuje ptačí zpěv a barvy květin Michal  Černík
19. 12. 2005 Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek Patrik  Nacher
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Čínská zeď a naše ploty Václav  Dušek
17. 12. 2005 Kuřáci přišli o svá zákonná práva
19. 12. 2005 Francouzi si zvykají na krajní pravici Simone  Radačičová
19. 12. 2005 Nelze srovnávat útlak za komunismu s "útlakem" v devadesátých letech
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky
19. 12. 2005 Otec vystoupil z KSČ, já se dostal na vojenskou školu
19. 12. 2005 Kterak vítězí pravda a láska Michal  Mašín
16. 12. 2005 Ukončuji podporu vašeho listu
19. 12. 2005 Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? Jan  Čulík
19. 12. 2005 Bulvár z hodně dalekého pohledu
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu
17. 12. 2005 Občanská fóra "zlikvidovala desetitisíce technickohospodářských pracovníků"
16. 12. 2005 Promyšlený tah na ochranu nomenklaturních pracovníků KSČ
19. 12. 2005 Pod praporem pravdy a lásky - získání přístupu k lukrativním postům
19. 12. 2005 Bezdomovci v Senátu
16. 12. 2005 KSČM: Nejedná se ani o likvidaci, ani o rušení nemocnic !
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA
16. 12. 2005 Vědci nalezli změnu v DNA, v jejímž důsledku vznikli běloši
16. 12. 2005 Francouzští politikové chtějí zakázat hip hop hudbu
16. 12. 2005 Konference ministrů WTO: rozvoj jako priorita Ludmila  Štěrbová
16. 12. 2005 Televize způsob života nejen odráží, ale asi ještě víc vytváří Rudolf  Převrátil
15. 12. 2005 List, který zbankrotoval, protože se nepodřídil reklamním společnostem Filip  Rožánek
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA   
16. 12. 2005 Televize způsob života nejen odráží, ale asi ještě víc vytváří Rudolf  Převrátil
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík
16. 12. 2005 Selže-li domácí zdravotnictví, stát musí zaplatit operaci v zahraničí   
16. 12. 2005 Přistěhovalectví v Evropě a v Americe   
15. 12. 2005 USA do konce roku rozhodnou o obnovení výroby protipěchotních min Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Pentagon zřejmě hodlá podpořit protiamerické paranoiky po celém světě Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Reklama, korupce, prodejní novináři a PR agentury v České republice   

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2005 Kterak vítězí pravda a láska Michal  Mašín
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Pod praporem pravdy a lásky - získání přístupu k lukrativním postům   
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu   
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky   
19. 12. 2005 Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? Jan  Čulík
19. 12. 2005 Bulvár z hodně dalekého pohledu   
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Nepamatují, ale vědí Ivan  David
19. 12. 2005 Nelze srovnávat útlak za komunismu s "útlakem" v devadesátých letech   
19. 12. 2005 Novodobé dějiny   
19. 12. 2005 Otec vystoupil z KSČ, já se dostal na vojenskou školu   
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
17. 12. 2005 Občanská fóra "zlikvidovala desetitisíce technickohospodářských pracovníků"   
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík