19. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2005

Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou

Stavba fyzické bariéry zostří napjaté vztahy mezi oběma zeměmi

Americká sněmovna reprezentantů hlasovala minulý čtvrtek pro návrh, aby byla na hranicích Spojených států a Kanady vztyčena "fyzická bariéra". Spojené státy již postavily plot na svých hranicích s Mexikem, aby zabránily příchodu ilegálních přistěhovalců a pašování zboží.

Příkaz vydaný sněmovnou reprezentantů ministerstvu pro bezpečnost vlasti (Department of Homeland Security) doplňuje rozporný návrh zákona o přistěhovalectví, který se nyní projednává v Kongresu. Bylo tedy rozhodnuto, aby se postavil další úsek zdi na mexických hranicích v délce 1100 km v Texasu, Novém Mexiku, Arizoně a Kalifornii. Ministerstvo dostalo doporučení, aby urychleně zahájilo studii, která by zjistila podmínky pro postavení podobné ochranné zdi na severu Spojených států, tedy na hranicích s Kanadou.

Záminkou k tomuto návrhu jsou prý nedávné slovní potyčky mezi kanadským ministerským předsedou Paulem Martinem a americkým vyslancem v Kanadě Davidem Wilkinsem, který se začal chovat jakoby on vládl Kanadě. Neshody trvají již delší dobu a zvlášť silně k nim přispěla situace s dovozem kanadského řeziva do Spojených států. Ty totiž uvalily na kanadské stavební dříví vysoké tarify, přestože jsou oba státy členy Severoamerické dohody o svobodném trhu (NAFTA - North America Free Trade Agreement). Kanada se odvolala k tribunálu NAFTA a svou při vyhrála, ale Spojené státy odmítnuly rozhodnutí tribunálu uznat za závazné a nutily Kanadu, aby přistoupila na nové jednání. Americký vyslanec vyzýval kanadskou vládu, "aby přestala naříkat a stěžovat si a vyhrnula si rukávy k novému jednání". Není jistě nutné podotýkat, v jakém duchu se nesly v kanadských novinách dopisy čtenářů. Až na několik výjimek, které upozorňovaly na "mocné Spojené státy, jimž je nejlépe vyhovět", požadovala většina čtenářů, aby kanadská vláda uvalila tarify na vývoz ropy a přírodního plynu do USA nebo aby jinak ukázala Američanům, že je vládou nezávislého státu a ne nějaké banánové republiky.

Kanadský liberální ministerský předseda Paul Martin není po chuti Bushově vládě nejen proto, že odmítnul jednat znova o dohodě NAFTA jen proto, že její ustanovení nyní nevyhovuje Spojeným státům, ale také odmítnul způsob, jakým se začal americký vyslanec vměšovat do kanadských vnitřních záležitostí svými radami, jak se má ministerský předseda chovat během předvolebního období v Kanadě. Ministerský předseda prohlásil, že si nedá diktovat od svých sousedů ohledně řeziva ani jiných ožehavých otázek, jakými jsou vztahy k registraci střelných zbraní, ke změně podnebí, k válce v Iráku, k americkému nukleárnímu deštníku a dalším problémům, na které se jinak hledí v USA a jinak v Kanadě. Pochopitelně si za tento postoj vysloužil silnou kritiku nejen od amerického vyslance ale i konzervativních kanadských politiků, kteří ho obviňují, že velkého jižního souseda "provokuje", aby získal další hlasy v nadcházejících federálních volbách. Je zajímavé, že do kanadských novin přicházejí dopisy amerických čtenářů, kteří vyslovuji kanadskému ministerskému předsedovi svou podporu proti vlastní Bushově vládě.

Mluvčí kanadské místopředsedkyně vlády Anny McLellanové (která má ve vládě zodpovědnost za záležitosti bezpečnosti provozu na hranicích) prohlásil, že stavba zdi není součástí vládní strategie a o její stavbě se ani nejednalo při diskusích se Spojenými státy. Pan Alex Svann dodal, že vzhledem k celkové délce hranic ani není možné postavit nepřerušovanou zeď a že by její existence ani nebyla tak účinná jako jiné možnosti, například zavedení osobních průkazů totožnosti. "V zájmu bezpečnosti nelze nikdy předem nic vyloučit," pokračoval pan Svann, "ale rozhodně nemá v současné době stavba hraničního plotu pro kanadskou vládu důležitost".

Na jihu od kanadských hranic má zeď velkého zastánce v kalifornském republikánském členovi sněmovny reprezentantů panu Duncanovi Hunterovi, který vlastně tento problém nastolil. Při hlasování získal 260 hlasů proti 159 odpůrcům. Někteří demokraté zeď ostře odsuzují a mluví o ní jakožto o "Berlínské zdi severní Ameriky". Kalifornský demokrat Sam Farr upozornil, že Amerika "chráněna" jednou zdí proti Mexiku a druhou proti Kanadě neukazuje na to, že by se jednalo o zemi, která vítá přistěhovalce. Jeho mluvčí Jessica Schaferová prohlásila, že pan Farr vynaloží všechny svoje síly k tomu, aby byla stavba zdi stažena z konečné verze návrhu přistěhovaleckého zákona. "Proč bychom měli stavět zeď na hranicích s přátelským státem, jakým je Kanada?" zeptala se na závěr svého projevu paní Schaferová.

Na straně reprezentanta Huntera stojí jiný republikán, pan James Sensenbrenner z Wisconsinu. Podle jeho názoru ztratily Spojené státy kontrolu nad vlastními hranicemi, což má za následek zvýšený příval ilegálních přistěhovalců a také zranitelnost Spojených států tím, že by mohly být infiltrovány teroristy a zločinci.

Mnoho Američanů se domnívá, že Kanada slouží jakožto koridor pro nebezpečné živly. Podezření, že únosci letadel, která byla použita 11. září 2001 ke známému teroristickému útoku na New York, přišli do Spojených států z Kanady bylo sice vyvráceno, ale zatčení montrealského občana Ahmeda Ressama, který plánoval v r. 2000, že odpálí bombu na letišti v Los Angeles, udělalo na americké občany dojem, jakoby byla Kanada rájem protiamerických teroristů.

V době, kdy jsem jezdíval do USA osobním autem, jsem procházel pouze jedinou přistěhovaleckou a celní kontrolou - americkou. Při návratu z USA jsem opět procházel pouze jedinou přistěhovaleckou a celní kontrolou - kanadskou. Každá celnice těchto států byla tedy zodpovědna za to, koho do svého státu vpouští. Je tedy nesmyslné, aby Američané vinili Kanadu za to, kdo vstupuje na jejich území.

Na podporu zdi se postavila i americká dobrovolná hraniční brigáda "Minutemen", která na vlastní pěst "střeží severní hranice Ameriky" a lobistická skupina "Let Freedom Ring".

V listopadu ohlásil americký ministr pro bezpečnost vlasti pan Michael Chertoff iniciativní návrhy, podle nichž se bude používat při ostraze mexických a kanadských hranic bezpilotních letadel, infračervených fotoaparátů a jiných pomůcek špičkové technologie jakož i zvýšeného počtu kontrolního personálu. Podle ukázek v americké televizi byla tzv. Železná opona v Evropě primitivním zařízením. Kdo by v době její existence očekával, že si něco podobného ale při tom technicky mnohem dokonalejšího postaví za méně než 20 roků Američané po délce více než tisíc kilometrů?

Pan Hunter, který je současně předsedou mocného Sněmovního výboru pro ozbrojené služby, upozornil, že zeď mezi městy San Diego na americké straně a Tijuana na straně mexické významně snížila počet vražd a množství pašovaného zboží a současně uklidnila situaci na obou stranách hranice. Proto nyní požaduje, aby se zeď rozšířila na celé americké hranice.

Ještě před iniciativním návrhem pana Huntera ale označil mexický prezident Vicente Fox stavbu hraničních zdí za potupnou a ostudnou, porušující lidská práva a při tom naprosto bez významu pro americké hospodářství. Požádal americký kongres, aby udělil legální statut milionům Mexičanů, kteří nyní žijí "ilegálně" ve Spojených státech.

Kanada a Spojené státy se po dlouhé roky chlubily tím, jak přátelsky vycházejí při vzájemné péči o "nejdelší nestřežené hranice na světě", ale v poslední době dochází ke změně v úřední terminologii pro tuto hranici, aby prý nevznikl dojem, že se jedná o hranici, která není střežena před teroristy.

Pokud by se ale měla stavět neprodyšná zeď také proto, aby poskytla lidem zaměstnání, tento účel by jistě splnila, ať by se stavěla ze dřeva, oceli nebo umělých hmot či jejich kombinací. Při výšce kolem 3 metrů a odolnosti proti povětrnostním podmínkám bude nutné vyrobit nepředstavitelné množství panelů a dopravit je k hranicím, upravit terén (podívejme se do zeměpisného atlasu, jak dlouhé jsou kanadské hranice), zavést ke zdi elektřinu, osadit ji špičkovou technikou - to zní sice jako stavba hladové zdi, ale hlavní věcí je, že teroristi a ilegální přistěhovalci neprojdou. Mnoho lidí získá práci a náklady zaplatí daňoví poplatníci. Možná by se dalo na zeď umístit z obou stran mnoho reklam a politických hesel a výzev, což by státní náklady snížilo.

                 
Obsah vydání       19. 12. 2005
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Novodobé dějiny
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Nepamatují, ale vědí Ivan  David
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Tony Blair jako vánoční ozdoba
19. 12. 2005 V Hongkongu dosaženo "skromné" dohody
19. 12. 2005 "Správa britských letišt" si koupila letiště v Budapešti
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 ...ať ve vás přezimuje ptačí zpěv a barvy květin Michal  Černík
19. 12. 2005 Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek Patrik  Nacher
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Čínská zeď a naše ploty Václav  Dušek
17. 12. 2005 Kuřáci přišli o svá zákonná práva
19. 12. 2005 Francouzi si zvykají na krajní pravici Simone  Radačičová
19. 12. 2005 Nelze srovnávat útlak za komunismu s "útlakem" v devadesátých letech
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky
19. 12. 2005 Otec vystoupil z KSČ, já se dostal na vojenskou školu
19. 12. 2005 Kterak vítězí pravda a láska Michal  Mašín
16. 12. 2005 Ukončuji podporu vašeho listu
19. 12. 2005 Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? Jan  Čulík
19. 12. 2005 Bulvár z hodně dalekého pohledu
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu
17. 12. 2005 Občanská fóra "zlikvidovala desetitisíce technickohospodářských pracovníků"
16. 12. 2005 Promyšlený tah na ochranu nomenklaturních pracovníků KSČ
19. 12. 2005 Pod praporem pravdy a lásky - získání přístupu k lukrativním postům
19. 12. 2005 Bezdomovci v Senátu
16. 12. 2005 KSČM: Nejedná se ani o likvidaci, ani o rušení nemocnic !
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA
16. 12. 2005 Vědci nalezli změnu v DNA, v jejímž důsledku vznikli běloši
16. 12. 2005 Francouzští politikové chtějí zakázat hip hop hudbu
16. 12. 2005 Konference ministrů WTO: rozvoj jako priorita Ludmila  Štěrbová
16. 12. 2005 Televize způsob života nejen odráží, ale asi ještě víc vytváří Rudolf  Převrátil
15. 12. 2005 List, který zbankrotoval, protože se nepodřídil reklamním společnostem Filip  Rožánek
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA   
16. 12. 2005 Televize způsob života nejen odráží, ale asi ještě víc vytváří Rudolf  Převrátil
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík
16. 12. 2005 Selže-li domácí zdravotnictví, stát musí zaplatit operaci v zahraničí   
16. 12. 2005 Přistěhovalectví v Evropě a v Americe   
15. 12. 2005 USA do konce roku rozhodnou o obnovení výroby protipěchotních min Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Pentagon zřejmě hodlá podpořit protiamerické paranoiky po celém světě Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Reklama, korupce, prodejní novináři a PR agentury v České republice   

Americké volby 2006 RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA   
10. 11. 2005 CIA vyšetřuje, jak byly prozrazeny informace o tajných věznicích ve střední Evropě   
5. 11. 2005 Bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu: "Útok na Irák byl motivován politicky a vymstilo se nám to"   
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání   
10. 10. 2005 Varování: I v demokracii může jedna strana vládnout donekonečna!   
29. 9. 2005 Proti šéfu republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů bylo zahájeno trestní stíhání   
18. 5. 2005 George Galloway ostře zaútočil na americké senátory, že ho obvinili z korupce   
27. 4. 2005 Prečo Amerika nechce dôchodkovú "reformu" Joseph E. Stiglitz
1. 3. 2005 Amerika sama: neokonzervativci a globální řád Greg  Evans
12. 2. 2005 Američtí Demokraté zvolili svým novým šéfem Howarda Deana   
23. 12. 2004 Jak republikánští dárci vydělávají na pornografii   
16. 12. 2004 Levičáci ohrožují národní bezpečnost amerického státu