Promyšlený tah na ochranu nomenklaturních pracovníků KSČ

16. 12. 2005

Patrně nemáte o dnech následujících po listopadu 1989 dost informací.

Je docela možné, že v počátcích OF se našlo dost případů zneužití situace k vyřizování osobních účtů, sám takové případy neznám, to ovšem neznamená, že nebyly. Rozhodně to ovšem trvalo pouze velmi krátkou dobu a nebylo to systémové. Již vzačátkem prosince 1989 se objevilo (a OF důsledně dodržovalo) Havlovo heslo"nejsme jako oni". Znělo to hezky, kultivovaně, a bylo v ostrém protikladu k čerstvým ( často v televizi opakovaným ) záběrům z Národní třídy, píše Alfred Eckhardt a pokračuje:

Ve svém důsledku se nám to ovšem zanedlouho začalo jevit (a taky zřejmě bylo) jako promyšlený tah, kterým se ve funkcích udržela naprostá většina nomenklaturních pracovníků KSČ, (tj. jak si ještě někteří pamatují), všichni ředitelé státních podniků a dalších výrobních i nevýrobních organizací, včetně jejich náměstků, i řada dalších klíčových pracovníků, samozřejmě včetně ředitelů bank.

To bylo rozhodující při privatizaci, při které, snadno domyslet, kdo lépe uspěl při získávání informací, potažmo bankovních úvěrů. Ale přeci "nejsme jako oni" že? Zároveň se na čelná místa v dílčích OF (jak jistě víte, vznikala při různých organizacích a podnicích) začali prodírat lidé, kteří zpočátku vznik těchto OF brzdili.

Postupně tato podniková OF ovládli a značný počet revolučních nadšenců z vedení OF vytlačili, případně znechutili je natolik, že se práci v OF dál nevěnovali (zaseto sémě "blbý nálady").

A také nastala druhá etapa vyřizování účtů. Při restrukturalizaci podniků, která následovala v devadesátých letech, se často ukazovalo že nejméně potřební pro existenci podniku jsou bývalí zakladatelé podnikových OF. Doufám, že všichni na Váš list nazanevřou a dostane se Vám žádaného svědectví o "sviňárnách té doby". Soudím, že převažovat budou jiná, než ve Vašem sloupku. Tečka.

Jenom pro pořádek ještě uvedu, že já osobně se necítím tou dobou ukřivděn, i když jsem byl restrukturalizací rovněž zasažen. V mém případě šlo o systémové kroky, které nabyly osobně zaměřeny.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005