8. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Edward W. Said: Power, Politics, and Culture
8. 3. 2005

Síla, politika a kultura

Recept na další Husajny

Edward W. Said: Power, Politics, and Culture, úvod Gauri Viswanathan, Vintage Books: Random House, srpen 2002, 512 str., ISBN 1400030668

Saddám Husajn... nemůže být vnímán izolovaně od prostředí, které ho stvořilo -- a tím je prostředí formované politikou Spojených států amerických.

Tento rozhovor dnes již zesnulého amerického profesora, Palestince a světoobčana Edwarda Saida v jedné osobě - zemřel na podzim 2003 po dlouhém boji s leukémií - pro americký týdeník L. A. Weekly proběhl během první války v Zálivu v roce 1991. Jeho myšlenky neztratily na důraznosti ani bezprostředně po 11. 9. 2001, ani dnes, kdy je Irák dva roky po odstranění Saddáma Husajna sice po volbách (do přechodného parlamentu), ale stále na dobu neurčitou obsazen americkými vojsky, kdy se v Bagdádu buduje největší americké velvyslanectví na světě a kdy USA přímo i prostřednictvím svých spojenců znovu stupňují politický a ekonomický tlak na další země v oblasti. Kniha Power, Politics, and Culture je kolekce dvaceti osmi rozhovorů - od Palestiny po Pavarottiho, od nomádské výchovy v područí koloniálního řádu k politicky aktivní a často sporné dospělosti se zrcadlí v chápání Austenové, Becketta, Conrada, Naipaula, Mahfouze a Rushdieho, stejně jako Derridy a Foucaulta.

Je rozdělena do dvou sekcí: první obsahující rozhovory, jejichž hlavní zájem je kulturní, a druhá, kratší sekce uvádí ty, ovládané daleko více politickými otázkami. Dokonce v ranných rozhovorech se Said opatrně distancuje od prosazující se módy a zůstává až nápadně spjat s ideály pravdy a spravedlnosti. Jestliže něco dokazuje spojení moci, politiky a společnosti, pak je to osvícená verze sekulárního humanismu.

Součástí knihy je i relativně krátký, ale obsažný rozhovor, který kulminuje v momentě, kdy Said formuluje svou odpověď na otázku, jaký druh západní politiky by mohl napomoci k vytvoření a rozvoji více sekulárních, více demokratických a více pokrokových režimů v arabském světě.

Edward Said přitom potvrzuje svoji pozici všestranného humanistického myslitele, když při definování několika základních a vzájemně propojených problémů vychází nad politicko-ekonomický pohled a pokrývá i aspekt vzájemné kulturní výměny, která je podle něj příliš jednostranná a stranická.

Prvotní požadavek změny vidí Said v nutnosti stanovit limity Izraeli. Právě to, že této zemi, podporované Spojenými státy americkými, všechno projde, podporuje nárůst protiamerických nálad v regionu a stimuluje také nárůst atavistických reakcí ze strany některých muslimů. Said zdůrazňuje, že problémy v regionu by se měly řešit jinak než vojensky, a s prioritami, které jsou odlišné od životních zájmů Spojených států amerických.

Jako zásadní vidí Said nutnost řešit otázku, jakým způsobem se nakládá s přírodními zdroji v oblasti, jak se tyto suroviny, a především ropa, dostávají do rukou Arabů, tedy těch, na jejíchž území se nacházejí, těch, kteří by s nimi měli svrchovaně nakládat. "Jediné, co USA zajímá, jsou poslušní vládcové, kteří jim zajistí snadný přístup k těmto surovinám. A právě to je recept na další Hussajny" říká Said.

Nechuť Spojených států amerických ke změně své imperiální politiky v oblasti Blízkého východu je příčinou pro vývoj, za který oblast těžce platí. Vede totiž ke vzniku států ovládaných a jištěných aparáty bezpečnostních služeb, které říkají: "musíme potlačovat opozici ve jménu arabského národa". Je živnou půdou pro růst náboženské beznaděje, která je přesvědčena, že Západ slyší pouze na rukojmí a teror. Dává prostor pro vznik vykořeněné buržoazie, kterou zajímá pouze hon za penězi. Said poukazuje na bohaté země kolem Perského zálivu, na alianci mezi jejich vládci a cizinci, kteří tam přišli, na jejich střední vrstvy. Filosofie je jednoduchá: peněz vydělávej kolik chceš, ale do politiky se nemíchej. Naprostá neexistence občanské společnosti tak, jak by ji měly znát západní demokracie. I univerzity se stávají součástí aparátu státní bezpečnosti.

Další závažnou překážkou pro vzájemné porozumění je podle Saida kulturní "železná opona" mezi arabským světem a Západem, zvláště pak Spojenými státy. Dokládá ji příkladem, že v poslední době byla sice přeložena celá řada děl arabské literatury do angličtiny, tyto knihy však nejsou dostatečně propagovány.

Celkový dojem na Západě je ten, že arabský svět je pelechem šílených muslimů nebo teroristů. Vina za to padá i na arabský svět, na druhé straně si ale Západ těžko může vytvořit o arabském světě jinou představu, když je mu předkládán stále ten stejný obraz vytvářený nejen zmanipulovanými nebo netečnými médii, ale i odborníky, jako jsou např. orientalista Bernard Lewis a další jemu podobní, kteří dovedou hovořit pouze o "zuřivosti islámu" či "šílenosti Arabů". To podle Saida není hodné učenců, to je demagogie. S fixací na minulost nelze přejít do budoucnosti.

                 
Obsah vydání       8. 3. 2005
8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech
8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
8. 3. 2005 Patentování přírody
8. 3. 2005 Poznámka k "Patentování přírody"
8. 3. 2005 Recept na další Husajny
8. 3. 2005 České politicko-utopické snění Jiří  Škuba
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 STV: Ako vyrobiť z jednotky outsidera Miloslava  Kodoňová
7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce