4. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2005

Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible?

Především musím vysvětlit některá slova z nadpisu -- الله znamená Alláh a je jediným bohem, které má být uctíván. Tak alespoň hovoří Korán, který je svatou knihou muslimů. Naproti tomu אלהים je Elohim, Bůh a podle Bible na počátku stvořil nebesa a zemi.

Mějte prosím vás, vážení čtenáři, trpělivost při čtení tohoto článku. Hned zpočátku musím vysvětlit, že jak אלהים Elohim, ale i jiná pojmenování pro Boha v Bibli jako אל El, pravděpodobně pocházejí ze starosemitského Ul, což má znamenat cíl. Z tohoto semitského kořene pochází i ono arabské الله Alláh. Ostatně je to nápadné při vyslovení jak hebrejského, tak i arabského pojmenování Nejvyššího.

Když bychom to mohli, vážení čtenáři, takto shrnout -- "geneticky", jazykovou blízkostí skutečně odpovídá arabské الله Alláh hebrejskému אלהים Elohim. Odpovídá však formálně, sémanticky? Domnívám se, že ne! Sémanticky, obsahově to arabské označení الله Alláh je spíše bližší jinému hebrejskému jménu pro Nejvyššího -- יהוה ! Jak to můžu doložit? V svaté knize muslimů, v Koránu je řečeno, že Alláh nemá syna. Nikde jsem v Bibli nenašel, že by měl יהוה Jahve syna. الله Alláh je věčný, nestvořený, stejně jako יהוה Jahve. الله Alláh (Bůh) nemá jméno a podobně יהוה nemá v současnosti svojí originální výslovnost. Alláh je jeden (podle Koránu) a יהוה Jahve je jeden! Dt 6:4

Co tady tímto výkladem sleduji? Zatímco, v Bibli je יהוה "nepřenosné" a týká se Nejvyššího (podobně jako الله Alláh v Koránu), to hebrejské jméno אלהים Elohim je "přiděleno" Mojžíšovi na jistou dobu a Mojžíš má být אלהים Elohim pro Árona, svého bratra. Ex 4:16 Což, dle mého soudu, nelze říct o arabském الله Alláh.

יהוה Jahve nemá syny, אלהים Elohim naproti tomu má syny. A ten nejvznešenější z Božích synů je Ježíš Kristus. Na základě výše řečeného mohu tvrdit, že الله Alláh (Bůh) Koránu, není "ekvivalentem" k אלהים Elohim (Bůh), tak jak nám ho představuje Bible. Potvrzují to i například určité biblické pasáže jako například -- biblický list Židům "... proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy." Žd 1:9 Bůh (Otec), který pomazal Boha (Ježíše Krista). Což při koránské výpovědi -- الله Alláh je jeden, není možné. Zatímco podle Koránu je Ježíš pouze jeden z proroků, podle naší Bible je Ježíš Bůh. Což je zase v přímém protikladu s výpověďmi Koránu.

Obě hebrejská jména jsou na stovkách biblických míst ve společném spojení יהוה אלהים Jahve Elohim. Ale celý základní "axiom" poznání Boha je, podle Starého zákona, Jahve je jeden! Což není ta samá výpověď, jako Elohim je jeden!

Možná je to pro vás, vážení čtenáři, mírně nesrozumitelné. Pokusím se o jakési shrnutí. Ačkoliv muslimové tvrdí, že الله Alláh je Bůh a je tím samým Bohem jako אלהים Elohim Bible, není to pravda! Vysvětlení arabského الله Alláh podle Koránu, není to samé jako vysvětlení hebrejského אלהים Elohim podle Bible. I přesto, že obě pojmenování Nejvyššího jsou si jazykově příbuzné. Logicky spíš الله Alláh odpovídá jinému hebrejskému označení pro Nejvyššího -- יהוה Jahve. Samozřejmě jsou tady také rozdíly. V naší Bibli, Jahve nařizuje milovat bližního svého jako sebe sama. Lv 19:18 V Koránu Alláh dovoluje odplatu, i když je lepší odpustit. A jsou tady i jiné nesrovnalosti, které by však vyžadovaly další výklady. Proto je neuvádím.

Při zvěstování evangelia muslimům se vynořilo hned několik problémů. Podle naší Bible je Ježíš Bůh, אלהים Elohim. Při zvěstování evangelia muslimům, musíme tedy poukázat na tu skutečnost, že Ježíš je الله Alláh! Což naši přátelé muslimové budou jenom s velikou nevolí akceptovat. Protože jednak podle nich je الله Alláh jeden. A tak jak "definuje" ono slovo الله Alláh Korán, není přípustné, aby to byl Ježíš Kristus. Obecně platí při zvěstování evangelia v nějakém prostředí, že se buď využije náboženského pozadí a jazyka místních lidí. Nebo by museli misionáři vytvořit zcela nová slova pro označení Nejvyšší bytosti a dalších biblických slov. Domnívám se, že se spíše užívá náboženského poznání a jazyka lidí, ke kterým je evangelium "nasměrováno".

V případě muslimů nastává potíž. Svatá kniha muslimů Korán kategorickým způsobem vysvětluje význam slova الله Alláh. الله Alláh je podle nich jeden, není stvořený, má být uctíván atd. V určitém smyslu to pro ně musí znít rouhavě, když my křesťané při vzájemných rozhovorech s nimi argumentujeme jinak. Totiž, že Ježíš Kristus je الله Alláh. Ale naše křesťanská apologetika vychází z biblických textů, kde je o Ježíši řečeno -- Bůh, אלהים Elohim. A proto musíme najít ekvivalent onoho hebrejského slova אלהים Elohim při překladu, či vysvětlení do arabského jazyka. Sémantické vysvětlení arabského jména الله Alláh podle Koránu je zcela odlišné, od vysvětlení jména אלהים Elohim podle Bible. I přesto si "vypůjčíme" ono arabské slovo الله Alláh a dáme mu biblické vysvětlení.

Možná tento článek pomůže odpovědět také na mnohé "všetečné" otázky muslimů. Jako příklad uvedu jednu z mnoha otázek, se kterou muslimové přicházejí za námi křesťany při vzájemných muslimsko-křesťanských rozhovorech. Tedy: "jak mohl Ježíš zemřít na kříži, pokud byl Bůh"? Na to mohu s čistým svědomím odpovědět takto. Všemohoucí "propůjčil" možnost, aby se Mojžíš stal Bohem pro Árona. Nic tam není řečeno o nesmrtelnosti. Mojžíš je smrtelný i přesto, že se stal na určitou dobu Bohem, אלהים Elohim pro Árona! Ex 4:16 Nadto biblická kniha žalmů tvrdí -- "Ač jsem řekl: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího, zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař." Ž 82:6,7 Což je konstatování Všemohoucího Boha o Izraeli. V originálním textu hebrejské Bible je o každém z Izraelců řečeno, že jsou אלהים Elohim, bohové! (pozn. אלהים znamená jak Bůh, tak bohy) A oč více je אלהים Bůh Ježíš Kristus! Jak vidíte, tak se ono hebrejské slovo אלהים Elohim, což znamená Bůh, nemusí výlučně spojovat s nesmrtelností! Proto věřím, že na kříži Golgoty zemřel pravý Bůh a pravý člověk. Ale také byl třetího dne vzkříšen slavnou mocí svého Boha Otce, což je základní součástí mé křesťanské víry.

                 
Obsah vydání       4. 3. 2005
5. 3. 2005 Američané stříleli na italskou novinářku
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe
5. 3. 2005 Niger zakazuje otroctví
5. 3. 2005 Řekněte NE softwarovým patentům !
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Tanec mezi řádky s bývalými redaktory Literárních novin
4. 3. 2005 Pravdivá správa o Bushovej návšteve Eduard  Chmelár
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček
4. 3. 2005 STV: Médium plné prekvapení Igor  Daniš
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
4. 3. 2005 Michael  Marčák
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Odstřel "amorálního" Grosse, nebo cesta k nástupu pravice při výročí Vítězného Února?
5. 3. 2005 Přijmout vlastní odpovědnosti za vše, co konáte Jaroslav  Doležal
4. 3. 2005 Tři strany jedné věci Bohumil  Kartous
3. 3. 2005 Vzpomínky chudého dítěte Miroslav Václav Steiner
4. 3. 2005 Londýnský primátor: "Ariel Šaron je válečný zločinec"
3. 3. 2005 Petice za zachování festivalu Krákor v Moravském Krumlově
4. 3. 2005 ČRo 6 jako Rádio na přání
4. 3. 2005 Kanada: pacienti léčící se konopím budou mít daňové úlevy Bushka  Bryndová
4. 3. 2005 Uživatelé konopí trpí větším rizikem psychózy
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
3. 3. 2005 Rozšířené vysílání ČT na internetu
3. 3. 2005 "Lži a dvojí hra" Václava Klause
4. 3. 2005 "Věcná odpověď" právnímu odborníku EU Jo Leinenovi
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
4. 3. 2005 Kolik lidí si vlastně potřebuje s Patočkou vyřídit účty? Ondřej  Slačálek
3. 3. 2005 Hospodářská situace Literárních novin připomíná chůzi po velmi tenkém ledě Jiří  Vančura
2. 3. 2005 Stávají se Literární noviny frakčním stranickým časopisem? Jan  Čulík
4. 3. 2005 Michael  Marčák
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení
3. 3. 2005 Svoboda Filip  Sklenář
3. 3. 2005 Americká invaze do Iráku způsobila vznik hnutí za demokracii na Blízkém východě
4. 3. 2005 O představě Boha Ilja  Herold
3. 3. 2005 O privatizaci (nejen) Mladé fronty Dnes František  Nepil
3. 3. 2005 Irák: Žijeme v neustálém strachu
4. 3. 2005 Rusko môže USA naozaj zničiť Daniel  Šmihula
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
2. 3. 2005 Středeční kanalizovaný protest na vládě Miloslav  Zima
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe   
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Pravdivá správa o Bushovej návšteve Eduard  Chmelár
4. 3. 2005 Kanada: pacienti léčící se konopím budou mít daňové úlevy Bushka  Bryndová
4. 3. 2005 Uživatelé konopí trpí větším rizikem psychózy   
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček
2. 3. 2005 Pravda dějin Bohumil  Kartous
2. 3. 2005 Občanskou aktivitou proti utrpení Karel  Dolejší
2. 3. 2005 Bratislavský summit - studený mír nenastal Oskar  Krejčí
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 O životním partnerství a ženské revoltě Zdena  Bratršovská