8. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 3. 2005

8. březen -- Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír

Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech

pozvánka Amnesty International Brno

Na Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír, připomínaný každoročně 8. března, upozorní v úterý lidskoprávní aktivisté v ulicích Brna. U informačního stánku České ulici (naproti hotelu Avion) nabídnou kolemjdoucím materiály o souvislostech mezi porušováním ženských práv ve světě a vývozy zbraní z České republiky. Brňané se také budou moci připojit k petici, požadující ukončení bezpráví v některém z nejakutnějších případů evidovaných Amnesty International. Zahájení a setkání s novináři je připraveno na 15. hodinu, stánek bude k dispozici až do 18.00.

V rozporu se zažitými představami ženám v ozbrojených konfliktech a po nich nehrozí "pouze" znásilnění. Po propuknutí bojů tvoří obvykle většinu neozbrojené civilní populace, a každý útok na civilisty si tedy vyžádá velké oběti právě mezi ženami. Ženy a děti také představují největší část "vedlejších škod" -- zabitých nebo zraněných v důsledku ozbrojené akce. Protože mnoho žen pracuje v domácnosti, jejich možnosti uprchnout před hrozícím nebezpečím bývají velmi omezené.

Těm, kdo jsou představitelkami svých komunit, narušují obvyklou představu o "ženské roli", nebo jejichž mužští příbuzní aktivně působí ve veřejném životě, navíc hrozí ze strany ozbrojenců mimořádně velké riziko mučení nebo zabití. Mírové aktivistky, mediátorky konfliktů, ochránkyně lidských práv nebo humanitární pracovnice také čelí zvýšenému nebezpečí. Pokud nejsou přímo ohroženy na životě, mohou se ocitnout ve vězení, kde jsou často mučeny nebo znásilňovány.

V etnických konfliktech se ženy stávají terčem násilí jako symboly "cti" a integrity národa, jejichž ponížením lze demoralizovat protivníka. Po válkách zpravidla v postkonfliktní situaci dochází k rozvoji nucené prostituce a nucené práce žen. Přestože v posledním desetiletí došlo v odstraňování násilí na ženách k významnému pokroku, vážné problémy stále přetrvávají:

 • ženy v Afgánistánu jsou dosud vystaveny srovnatelnému útlaku jako v dobách vlády hnutí Talibán
 • řada žen v Kosovu je nucena žít v podmínkách sexuálního otroctví
 • ženám v Kolumbii hrozí ze strany příslušníků ozbrojených skupin znásilnění nebo zohavení
 • ženy v Kambodži při zemědělských pracích stále ohrožuje nevybuchlá munice použitá na přelomu 60. a 70. let
 • dívky v Ugandě jsou násilně verbovány do povstaleckých ozbrojených uskupení.
 • Také Česká republika má svůj nezanedbatelný podíl na podpoře ozbrojeného násilí na ženách. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2004 vyvezla zbraně, munici nebo vojenský materiál do celkem 119 zemí. Ve 22 z nich dochází násilí na ženách v ozbrojeném konfliktu nebo k takovému násilí, které s ozbrojeným konfliktem úzce souvisí (důsledky "kultury násilí", nucená prostituce atp.)

  Příloha: České vývozy do problematických zemí

 • Afghánistán: nefungující právní systém, násilí ze strany příslušníků různých ozbrojených formací, nucené sňatky -- revolvery, pistole a další zbraně za necelých 58 mil. korun (plus ale dodávka munice za 350 miliónů, která se neclí: přes 50 mil. nábojů vz. 43, 15 mil. nábojů do kulometů, 0,5 mil. ručních granátů a zhruba 100.000 dělostřeleckých granátů aj. -- http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2004/10/041011_cz_afghan_munition_1845.shtml)
 • Angola: v Cabindě zabíjení a znásilňování žen příslušníky armády -- náhradní součásti pro vojenská letadla za 483 tisíc korun
 • Bosna: nucená prostituce (typický jev doprovázející postkonfliktní situaci, zejména jsou-li přítomny mezinárodní jednotky) -- "sportovní a lovecké" pušky plus další zbraně v hodnotě přes 800 tisíc korun
 • Bangladéš: ozbrojené pronásledování opozice (operace Čisté srdce) šíří klima násilí, časté znásilňování a útoky kyselinou -- náhradní součásti vojenských letounů plus další materiál v hodnotě přes 1,1 miliónu korun
 • Filipíny: konflikt s povstalci na Mindanau, v němž se armáda beztrestně dopouští mučení, mimosoudních poprav a "mizení", rozložil autoritu justice; uvězněné ženy jsou personálem často znásilňovány, vyšetřování je neadekvátní -- revolvery a pistole, jejich součásti, munice a další materiál v hodnotě přes 3,7 miliónu korun
 • Guatemala: typická postkonfliktní situace; domácí násilí a sexuální násilí v alarmující míře, nevyšetřuje se násilí na domorodých ženách, k němuž došlo během třicetileté občanské války -- revolvery a pistole, jejich součásti, součásti pušek, munice aj. v celkové hodnotě přes 15 mil. korun
 • Honduras: vnitřní represe doprovázejí ekonomický kolaps; 60% obyvatel žije v bídě a 36% dětí je podvyživených; bezpečnostní složky vyhrožují obráncům lidských práv a domorodcům nebo je zabíjejí; velký rozsah domácího násilí a bestiální vraždy žen v severním Hondurasu -- revolvery a pistole, "sportovní a lovecké" pušky, munice aj. v hodnotě přes 17 mil. korun
 • Indie: násilí páchané hinduisty na muslimech v Gudžarátu, které vláda toleruje, doprovází i bití, sexuální násilí, vraždy, zohavování a upalování, jehož oběťmi jsou muslimské ženy
 • Irák: válku doprovázejí únosy, znásilňování a vraždy žen -- zbraně v hodnotě přes 14 mil. korun
 • Izrael: důsledky ničení palestinské infrastruktury armádou (boření domů, rozvodů vody a elektřiny, komunikačních sítí; exploze trhavin ničí i sousední domy, což vede k řadě úrazů mezi civilisty; není dovoleno odstěhovat majetek) dopadají zejména na ženy a děti; ženy jsou disproporcionálně zastoupeny mezi "collateral damage" při útocích letectva na domy skutečných či domnělých teroristů -- vrtulníky, revolvery a pistole, munice aj. za více jak 19 miliónů korun
 • Kolumbie: mimosoudní popravy, zabíjení, "mizení", znásilňování, zohavování žen -- náhradní součásti vojenských letadel, revolvery a pistole aj. v hodnotě přes 5 mil. korun
 • Kyrgyzstán: policie pronásleduje Komisi matek a manželek obětí z Aksy, v květnu 2003 násilím rozehnala jejich pokojnou demonstraci; účastnice byly uvězněny, bity a bylo jim vyhrožováno; v Aksy došlo v březnu 2003 ke střelbě do účastníků pokojné demonstrace -- padáky za 147 tisíc korun
 • Srbsko a Černá Hora: nucená prostituce, zejména v Kosovu -- revolvery a pistole, "sportovní a lovecké" pušky, munice aj. za více jak 27 mil. korun
 • Makedonie: v postkonfliktní situaci rozvoj nucené prostituce, též pašování sexuálních otrokyň do Kosova -- náhradní součásti vojenských letadel, revolvery a pistole plus další materiál v souhrnné hodnotě přes 1,5 mil. korun
 • Moldávie: Moldavanky tvoří významnou část sexuálních otrokyň unášených do postkonfliktní Makedonie a Kosova (http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR010012004?open&of=ENG-MDA) -- "sportovní a lovecké" pušky, pistole a revolvery, munice aj. za více jak 5,5 mil. korun
 • Namibie: 11. února policie hrozila střelbou do demonstrace žen a dětí, která požadovala zákony na ochranu žen a dětí před domácím násilím, státní moc tedy podporuje násilníky - "sportovní a lovecké" pušky, pistole a revolvery, munice aj. v hodnotě přes 3 mil. korun
 • Nigérie: ozbrojené násilí proti politické opozici; tvoření polovojenských "strážních jednotek" využívaných místními politiky k vlastním cílům (mimosoudní popravy, vraždy opozičních politiků); vojáci a příslušníci polovojenské Mobilní policie v roce 2002 napadli pokojnou demonstraci ženských aktivistek vystupujících na obranu lidských práv ve Warri ve státě Delta; použili slzný plyn, strkání zbraněmi a kopance - náhradní součásti vojenských letadel v hodnotě 166 tisíc korun
 • Rumunsko: kultura násilí; vláda toleruje jak nezodpovědné používání střelných zbraní policisty, tak rozsáhlé domácí násilí, které je považováno za "normální" - "sportovní a lovecké" pušky, padáky, munice aj.v hodnotě přes 18 mil. korun
 • Rusko: zločiny vojáků na ženách v Čečensku (např. Kungajeva), pašování Rusek do postkonfliktních oblastí za účelem nucené prostituce - součásti vojenských letadel, "sportovní a lovecké" pušky, pistole a revolvery, munice aj. přes 23 mil. korun
 • Srí Lanka: doloženy případy mučení a znásilňování žen policisty ve Wariyapole a Mannaru -- součásti vojenských letadel, munice aj. v hodnotě přes 12 mil. korun
 • Turecko: tolerance vlády vůči porušování lidských práv ze strany policie a armády vytváří atmosféru beztrestnosti pro příslušníky ozbrojených složek; zadrženým ženám často hrozí sexuální úroky policistů (http://web.amnesty.org/library/index/engeur440062003) - "sportovní a lovecké" pušky, pistole a revolvery, munice, padáky aj. v hodnotě přes 1 mil. korun
 • Uganda: sedmnáctiletý konflikt mezi vládou a Armádou božího odporu nabývá na síle, kultura násilí dalekosáhle ovlivňuje vztahy mezi pohlavími; sexuální násilí je velmi rozšířeno, a to i ze strany rodinných příslušníků, učitelů atp.; často se ho dopouštějí povstalci -- součásti vojenských letadel za 348 tisíc korun
 • Poznámka: Informace o vývozech zbraní, munice a vojenského materiálu pocházejí z Českého statistického úřadu. Informace o situaci ve jmenovaných zemích jsou čerpány z výroční zprávy Amnesty International za rok 2004.

                   
  Obsah vydání       8. 3. 2005
  8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
  8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
  8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
  8. 3. 2005 Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech
  8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
  8. 3. 2005 Patentování přírody
  8. 3. 2005 Poznámka k "Patentování přírody"
  8. 3. 2005 Recept na další Husajny
  8. 3. 2005 České politicko-utopické snění Jiří  Škuba
  8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
  8. 3. 2005 Michael  Marčák
  8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
  8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
  8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
  8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
  8. 3. 2005 Michael  Marčák
  8. 3. 2005 STV: Ako vyrobiť z jednotky outsidera Miloslava  Kodoňová
  7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
  7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
  7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
  7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
  7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
  7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
  7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
  7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
  7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
  7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
  7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
  7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
  7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
  5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
  2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
  11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
  13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce