8. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 3. 2005

Fond Verda podpořil romské studenty

tisková zpráva

Finanční částkou ve výši 47 000 Kč za první pololetí školního roku 2004/2005 podpořil brněnský Nadační fond Verda celkem 12 romských studentů středních a vysokých škol a učilišť. Peníze byly použity na úhradu stipendií, školného a školních potřeb. Nadační fond, který je dosud financován výhradně ze soukromých zdrojů, začal fungovat ve školním roce 2001/2002. Při své činnosti úzce spolupracuje s brněnským romským střediskem Drom.

"Za dobu své existence poskytla Verda příspěvek 97 žadatelům a dohromady bylo vyplaceno celkem 515.000 Kč", říká zakladatelka fondu PhDr. Kateřina Dubská, "Fond podporuje především učňovskou a středoškolskou mládež, ale je připraven přispět i vysokoškolákům z řad romské mládeže," pokračuje.

Vzdělání je jednou z mála možností řešení obtížné sociální situace romské menšiny. Většina příslušníků romského etnika má pouze základní vzdělání a nabídka pracovních míst, na které postačí pouze základní vzdělání, je stále nižší. To vede k vysoké závislosti romské menšiny na záchranné sociální síti, nízké životní úrovni a z ní vyplývajících negativních jevů, jako je drobná kriminalita, špatné vztahy s ostatními občany apod. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou, kde vzdělání je vysoce hodnoceno, přijímáni převážně kladně a nemají potíže s následným uplatněním ve společnosti.. Dalším kladem vzdělání je působení na své okolí v rámci etnika, dá se předpokládat, že vzdělaný člověk bude v podobném duchu vychovávat i své děti a určitým kladným způsobem ovlivňovat i svou širší rodinu. Vzdělaný člověk si je také mnohem více vědom svých občanských a lidských práv a kromě toho, že je schopen si je lépe obhájit, může opět v tomto duchu působit na své okolí v rámci etnika.

"Jestliže romská menšina v našem státě něco potřebuje, tak jsou to především vzdělaní Romové.", říká Mgr. Filip Fuchs, z romského střediska Drom, které pro Nadační fond vytipovává vhodné uchazeče pro příspěvek. "Již lidé s výučním listem jsou na tom mnohonásobně lépe, co se týče jejich postavení na trhu pracovních míst. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou, kde vzdělání je vysoce hodnoceno, přijímáni převážně kladně a nemají potíže s následným uplatněním ve společnosti.", dodává Dubská.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska Drom. Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitním studijními výsledky a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec a při rozhodování o jeho výši. Samotný příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník.

Je sledován průběžně i prospěch studenta, v případě výrazného zlepšení je příspěvek zvýšen, v případě výrazného zhoršení je snížen. Fond přispívá romským studentům především formou poskytování stipendia, částečné úhrady školného nebo příspěvkem na školní pomůcky. Průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 10.000 Kč a je závislá především na školním prospěchu studenta.

V roce 2002 obdržel nadační fond Verda cenu Via Bona, která je udělována každoročně nadací Via jako uznání za odvahu realizovat nový a neobvyklý projekt.

                 
Obsah vydání       8. 3. 2005
8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech
8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
8. 3. 2005 Patentování přírody
8. 3. 2005 Poznámka k "Patentování přírody"
8. 3. 2005 Recept na další Husajny
8. 3. 2005 České politicko-utopické snění Jiří  Škuba
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 STV: Ako vyrobiť z jednotky outsidera Miloslava  Kodoňová
7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce