7. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Elfriede Jelinek - Foto: Bettina Flitner
7. 3. 2005

Rozkoše Elfriede Jelinekové

Eliška Stehlíková

Už od října se na nás dívá ze stránek všech časopisů i novin. Aristokratická, distingovaná, arogantní. Letošní laureátka Nobelovy ceny a čerstvá držitelka Ceny Franze Kafky, jejíž jméno je nejčastěji spojováno s militantním feminismem, radikálními levicovými názory, nenávistí k vlastní zemi, provokací a obscénností. Elfriede Jelinek (58), kontroverzní, diskutovaná, zatracovaná i obdivovaná. Její životopis přitahuje všechna média jako magnet, žádný článek o ní se nezapomene zmínit o jejím patologickém vztahu s matkou, o jejích psychických problémech či příslušnosti ke komunistické straně. Co však víme o jejím díle?

Z nového vydání časopisu Dobrá adresa

Česká veřejnost se s dílem Elfriede Jelinekové mohla konfrontovat zatím jenom sporadicky. Pouze romány Die Liebhaberinnen (něm. 1975, česky Milovnice, r.1999 přeložila J. Jílková) a Die Klavierspielerin (něm. 1983, česky Pianistka, r.2004 přeložila J.Jílková) byly přeloženy do češtiny a několik českých divadel uvedlo pár jejích her (aktuálně např. Divadlo Komedie hru Klára S.). Nejvíce se však Jelineková dostala do povědomí filmem M. Hanekeho Pianistka, který byl natočen na motivy jejího románu Die Klavierspielerin. Takové povědomí je ovšem, jak už vyplývá z podstaty filmových zpracování, nutně omezené. Český čtenář (pokud nedisponuje znalostí jiného jazyka) tak spíš vnímá Jelinekovou jako mediální obraz a její dílo jako pouhou zprostředkovanost. Z textů, které oplývají nebývalou jazykovou obrazností, vtipem, ironií, stylistickými a textovými zvláštnostmi, tak nakonec zbývá škatulka, která nabývá protichůdné podoby od perverzní pornografie až po karikaturu pornografie, která má evokovat morální odmítnutí. Dílo Jelinekové je samozřejmě potřeba vnímat komplexně a v kontextu ostatní ženské "erotické" literatury či ženské pornografie, feministické literární teorie a obecně na pozadí ženského politického hnutí. Snad bude tento článek alespoň částečným splacením dluhu, který k této zajímavé rakouské spisovatelce zatím máme.

Začněme malou poznámkou k jazykové výstavbě autorčiných románů. Např. jazyk románů Die Klavierspielerin a Lust je komplikovaný a přímo odporuje bezproblémovému čtení. Je konglomerátem narážek, citací, intertextových odkazů, deformací a destrukcí žánrově ustálených modelů psaní, her se slovy a jejich významy. Jelineková používá hovorovou němčinu s prvky rakouských dialektů ve spojení s odbornými anatomickými termíny, přetváří ustálené obraty, hraje si s významy a mnohoznačností slov. Její postavy i vypravěč(ka) mluví neautenticky, jazyk se pohybuje mezi poezií a prózou, proklínáním a oslavnou ódou, kýčem a vulgaritou. To vše vytváří provokativnost jejích textů, jejich mnohoznačnost a symboličnost.

Jako příklad si uveďme citát z románu Lust (Rozkoš): "Die meisten Männer kennen die Biographie ihres Autos besser als die Autobiographie ihrer Frauen. Was, bei Ihnen ist das umgekehrt? Sie kennen sie selbst so gut wie die einfache Person, die Sie täglich runderneuert? Als Lebensabdecker Ihre alten Gummis wegräumt? Dann können Sie sich glücklich setzen!" (volně přeloženo: "Mnozí muži znají AUTObiografii svých aut lépe než autobiografii svých žen. Co, u vás je to naopak? Vy znáte tu jednoduchou osobu tak dobře, jako byste jí denně upravovali vzorek? Jako někdo, kdo odklízí staré gumy? Tak to můžete být opravdu šťastní!) V těchto několika větách použila Jelineková hned několik slovních hříček, např. smíšení slov Biografie ihres Autos (životopis jejich aut) a Autobiographie ihrer Frauen (autobiografie jejich žen) nebo homonymní použití slova Gummi (ve významu pneumatik ale i kondomu) či runderneuert (ve významu technickém i ve významu sexuálním).

Oproti tomu jednoduchý jazyk románu Die Liebhaberinnen připomíná až sektářský návod na šťastný život plný floskulí či článek z  ženského časopisu. "Znáte tu krásnou zemi, plnou údolí a kopců. V dálce ji lemují krásné hory. Má obzor, což jen tak nějaká země nemá. Znáte její louky, políčka a lány? Znáte její pokojné domy a pokojné lidi v nich? Doprostřed této krásné země postavili dobří lidé továrnu. Schoulena tvoří díky své hliníkové střeše krásný kontrast k listnatým a jehličnatým lesům vůkol. Továrna se choulí do krajiny. I když k choulení žádný důvod nemá, mohla by stát hrdě a zpříma. Jak je dobře, že stojí právě tady, kde je krásně, a ne někde jinde, kde krásně není. Když se na ni člověk podívá pozorně, vidí: vybudovali ji dobří lidé. A dobří lidé do ní vcházejí a zase z ní vycházejí. Poté se vlévají do krajiny, jako by jim patřila. Daří se tu spokojenosti, to je vidět" (přel. J. Jílková). Tím samozřejmě Jelineková jen zesiluje účinek kritiky vlastního státu a představy o naplnění života ženy (láskou a sexuálním vztahem s mužem, manželstvím a splozením dětí).

Další podstatnou otázkou je, jakým způsobem zařadit Jelinekovou do kontextu pornografické literatury. Je zřejmé, že např. v románu Die Klavierspielerin Jelineková zcela bez jakékoli tabuizace popisuje sexuální praktiky a deformovanou sexualitu hrdinky Eriky (její perversní masochistické tužby a voyerismus). Představuje tak ale sexualitu z ženského pohledu, žena se zde stává namísto objektu subjektem sexuální rozkoše. V klasicky pojímané "mužské" pornografii (jak ji charakterizuje Lucy Irigaray): "nepřichází žensky specifické tužby v úvahu, pornografie působí jako bohoslužba za penis." Jelinekové Pianistku můžeme tedy ve výsledku vnímat jako destrukci (či imitaci) pornografického jazyka. Pornografická stimulace sexuální rozkoše se zde spíše mění ve stimulaci sexuální nelibosti (ne-rozkoše), protože Eričin sexuální život není naplňující a její sexuální deformace je determinována kontextuálně a psychologicky (vztahem k matce a jejími přehnanými nároky).

Jde tedy o jiný druh rozkoše, který Jelineková vytváří. Jak sama říká: "Ich habe immer wieder, nicht nur bei diesem Text (zde román Lust, pozn. E.S.), während des Schreibens fast orgasmusähnliche Gefühle - nicht koitale, aber fast onanistische Visionen. Nicht so sehr die Beschreibung bestimmter Szenen war mit Lustgefühlen verbunden, sondern allein die Macht, die man im Schreibvorgang ausübt, ist bei mir immer schon sehr stark mit Lust besetzt, einhergehend mit Wirklichkeitsverlust. Auf eine starke, mystische, transzendentale Art erlebe ich gleichzeitig eine Ich-Vergrößerung und einen Ich-Verlust." ("Během psaní, a to nejen u tohoto textu, mám vždycky skoro orgasmu podobné pocity -- ne koitální, ale téměř onanistické vize. S pocity rozkoše bylo spojeno nejen popisování určitých scén, ale sama ta moc, kterou člověk zažívá při procesu psaní, je pro mě silnou rozkoší, kterou provází ztráta skutečnosti. Silným, mystickým, transcendentálním způsobem zažívám zárověň nárůst i ztrátu svého Já.")

Není to tedy libidózní rozkoš. Může jít o rozkoš Ega a Superega, tedy rozkoš morální (řekněme triumf Superega) -- rozkoš z kritiky pornografie, moci patriarchátu a násilí na ženách.

Takový přístup k textům Elfriede Jelinekové může být alternativní interpretací ke vší nenávisti a útokům na dílo této autorky. Předvedl ji třeba Vatikánský list L'Osservatore Romano, když napsal: "Nobelův výbor ocenil autorku, u níž nechybí trpká a nechutná obscénnost. Její román "Pianistka" nabízí 300 stran plných perversnosti. V jejích knihách je všeobecně spojován sex s patologií a násilím. Obsahově se pak jedná o "absolutní nihilismus."

Byla by veliká škoda vnímat dílo natolik výjimečné autorky tak jednoznačně. Možná je načase oddat se jiným rozkoším.

Foto: Bettina Flitner

                 
Obsah vydání       7. 3. 2005
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 Souboj hlubokého myšlení
5. 3. 2005 Přijmout vlastní odpovědnosti za vše, co konáte Jaroslav  Doležal
7. 3. 2005 Komedianti Tomáš  Vandas
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Američané stříleli na italskou novinářku
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe
7. 3. 2005 Bertinotti: "Chci, aby Rifondazione vstoupila do vlády" Milan  Neubert
5. 3. 2005 Niger zakazuje otroctví
5. 3. 2005 Řekněte NE softwarovým patentům !
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
5. 3. 2005 Tanec mezi řádky s bývalými redaktory Literárních novin
4. 3. 2005 Kolik lidí si vlastně potřebuje s Patočkou vyřídit účty? Ondřej  Slačálek
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček
4. 3. 2005 Kanada: pacienti léčící se konopím budou mít daňové úlevy Bushka  Bryndová
4. 3. 2005 Uživatelé konopí trpí větším rizikem psychózy
7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
4. 3. 2005 Londýnský primátor: "Ariel Šaron je válečný zločinec"
7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
4. 3. 2005 Pravdivá správa o Bushovej návšteve Eduard  Chmelár
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe   
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Pravdivá správa o Bushovej návšteve Eduard  Chmelár
4. 3. 2005 Kanada: pacienti léčící se konopím budou mít daňové úlevy Bushka  Bryndová
4. 3. 2005 Uživatelé konopí trpí větším rizikem psychózy   
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček