26. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2004

Jak sprostý a urážlivý je západní tisk:

Jak populární je Satan?

Pane Čulíku, Vaše přirovnání války v Iráku k hypotetickému osvobození Československa Američany r. 1989 je působivé, ale pokulhává, jak už tomu s přirovnáními bývá. Mohl byste jej přirovnat, stejně kulhavě, ale aspoň ne hypoteticky, s reálným osvobozením Československa satanem Stalinem, částečně i Američany (dokonce, pokud se nemýlím, i generálem Vlasovem...), kteréž osvobození populární bylo, a to právem. Je známo, kolik civilistů tehdy zahynulo? Víc než 100 000. Ve Francii kolem 270 000, v Rumunsku 260 000, v Maďarsku 110 000, v Německu 3 000 000 atd.

Nejsa historik ani odborník druhé světové války, o citovaných číslech jsem byl informován teprve teď, po šedesáti letech, úplně jen náhodou: tehdy a od té doby se to tak pečlivě nepočítávalo a hlavně podobná čísla se tak horlivě nepublikovávala.

U spojenců ne. (Ostatně pečlivostí onoho počítání si nejsem natolik jist. Pamatujete na tisíce civilistů zavražděných v Jeninu? Později vyšlo najevo, že jich během bojů zahynulo 13, ale o tom se už tak mnoho po světě nepsalo.)

U Němců se později dalo slyšet naříkání na to, jak mnoho tehdy trpěli, jak bylo nehumánní bombardování Drážďan. Skutečně bylo. Přesto podobná německá naříkání vyvolávala odpor i mezi samotnými Maďary,odpor jejich bývalých spojenců, i když se sami také nepovažovali za osvobozené (samozřejmě s výjimkou nás, židovských Maďarů, a nemnoha jiných).

Také jsem viděl v západních tiskovinách, které jsem měl jako redaktor v cizojazyčném nakladatelství příležitost číst i za komunistů, stokrát méně kritik a politování nad miliony "boat people", kteří po odchodu Američanů prchli před "osvobozením" Severním Vietnamem než dříve nad obětmi amerických bombardování, stejně jako nad desítkami milionů obětí sovětského režimu, nad mnohem početnějšími obětmi čínského komunismu (víte aspoň přibližně, kolik jich bylo?), později nad obětmi mohamedánských teroristů v Africe a jinde, a samotného Saddáma Husajna.

To vrhá těžký stín na dobrou vůli, na smysl pro spravedlnost a na pravdymilovnost mainstreamových medií. Obávám se, že jim také nejde o demokracii ani o lidské životy ale o nasazování satanské tváře svému nepříteli, který v jejich případě nežije v městě Fallúdža nýbrž v Americe, často na celém Západě. A jejich řečnění o tom všem není o špetku méně pokrytecké a demagogické než u americké vlády.

Jasně: říci, že je pan Čulík pyšný, arogantní a nesoudný, není jen sprosté a urážlivé, ale také absurdní. Naopak ten tisk, z kterého tak často přebírá články, ten je. O nic méně než Bush, jeho přívržence a celá půlka Američanů, která měla tu drzost hlasovat pro něj a ne na kandidáta britského Guardianu a jiných korektně myslících intelektuálů.

Je tam také hodně rasistů, podle definice p. Čulíka: "Rasismus je neústrojné přenášení vlastností jedné skupinky obyvatelstva na celý národ..." Podle mého mínění to není rasismus ale spíš zobecňování, simplifikace a myšlení v klišé, ale o definice mi nejde.

Například charakterizace oněch "middle Americans", kteří vrátili Bushe k moci, jako reakčních fetišistů vlastnících auta, domy a soukromá letadla a neplatících daně, jak to dělá jeden článek, k němuž jsem přišel prostřednictvím Britských listů. Oč je to méně arogantní, než "nevyslovený předpoklad, že »ti barbaři« v Iráku si nedokáží uspořádat své věci sami"?

Opačné tvrzení o lidu v Iráku, že prahne po demokracii a je schopen ji nastolit, není sice arogantní - je naopak sympatické -, ale zobecňující je. Klišé to je, hlavně v sousedsví článků, které nás každodenně přesvědčují, že Češi od r. 1989 až dodnes nebyli schopni nastolit pořádnou demokracii, že mají lokajský charakter atd., to vše kvůli čtyřiceti letem komunistického útlaku anebo třem stoletím habsburského absolutismu.

Iráčané nejsou rasově méněcenní než kdokoli jiný, vždyť pravděpodobně žádné rasové hodnoty neexistují, ale žijí 1400 let v kompaktní a uzavřené civilisaci, která je vůči hodnotám demokracie hluboce nepřátelsky založena, mnohem hlouběji než kdy bylo katolictví nebo marxismus a leninismus.

Ba víc než to. Toynbee píše, že duch mohamedánský je netečný všemu, co se přímo netýká života na tomto či na onom světě - jinak řečeno, co se přímo netýká islámu -, a to nejen z pouhého theologického důvodu.

V arabštině se prý nedá říci: "To je zajímavá kniha," protože jakýsi "svobodný duch, určující sám sebe a rozvíjející sám sebe ... tam nemůže chodit svou vlastní cestou: musí se řídit podle schémat a šablon".

(Nesrovnatelně víc, než samotná západní mainstreamová media...) Nejde tu o duch v jakémsi mystickém smyslu: ve většině mohamedánských států je víc než 50% analfabetů, přitom mnoho z těchto analfabetů zná zpaměti celý Korán, a v tom je psáno: "Neptejte se na věci, o nichž nic nevíte."

Bohumil Kartous ve svém vůbec ne proamerickém, ale také vůbec ne demagogickém ani ne propagandistickém, velice zajímavém a informativním rozboru nové válečné strategie ("Totalitní a jiné paralely"), v níž jsou mediální a politické reakce - řekl bych mediální válka - důležitější než síla a rozložení vojsk, si tohoto problému všímá, jen z jiného úhlu: "Pak by bylo vhodné zeptat se, zda je zvolený postup silové demokratizace, která nese mnoho totalitních prvků, oprávněným? Zda není vlastně vydíráním civilizace, která prostě není za současných podmínek schopna přijmout požadovaný ráz. To určitě není totalita, ale blíží se to určité diktatuře, tentokrát nikoli sociální, ani národně sociální, ale kulturní."

Neříká: houby tam šli Američané proto, aby šířili demokracii. Třeba šli. Jen se pochybuje, že je to něco positivního.

Zní to ale úplně jinak než bláboly o americkém mesianismu ve světě, který poznal násilná šíření náboženství a ideologií, musulmánské džihady, křižácká tažení, komunistické kolonisace a glejchšaltování celých civilisací doprovázená masovým vražděním a převychováním populací v táborech, ve světě, ve kterém se hemží anarchistická, marxistická, guevaristická, teroristická hnutí s hesly jako "We must destroy the whole Pentagon" a "Another world is possible."

Jistě, Amerika věří trochu dětinsky, že její verze demokracie by byla nejlepší pro všechny národy. Churchill, tento demokrat, jenž si přece byl nedokonalosti demokracie dobře vědom a jenž se pokrytecky netvářil, jako by bylo v politice, ve veřejném jednání vůbec možné zůstat morálně neposkvrněn, to sám říkal, když mluvil o tom, že byla chyba po první světové válce vnutit Německu demokracii místo umírněné formy monarchie, která Němcům podle něho lépe vyhovuje. Tentýž Churchill je podle mudrců mainstreamových médií "pro blbce", jak jsme se toho také mohli dočíst v Britských listech.

Ostatně je snad jasné, že se tehdy Amerika nezúčastnila války z egoistických důvodů, a že také za druhé světové války i po ní projevila obětavost a velkodušnost, aniž by za to byla dostala setinu chvalozpěvů, které dostala ničivá, drzá a zhnilá gulagovská polovice zeměkoule, debilně přesvědčená o své dokonalosti.

Já si nemyslím, že se vrhla Amerika na Irák proto, aby spasila irácký lid od Saddáma Husajna, i když byl od něj irácký lid mimochodem skutečně spasen. Ale také ne proto, aby jej oloupila o ropu, jak to tehdy blbě a cynicky napsal velký levicový intelektuál, antiamerický Američan a židovský antisemita Noam Chomsky (židovský ovšem jen z rasového hlediska). Je také zcela pravděpodobné, že byla tato americká reakce (stejně jako i ta dřívější, v Afghanistánu) na islamistickou agresivitu "over-reacted", že se dopustili strategických chyb i většího násilí, než bylo nevyhnutelné. Určitě i mnohem víc svinstev, než by se bylo dopustilo vojsko osvoboditelských andělů.

Ale snad by měly mluvit evropské státy a jejich sdělovací prostředky i o své vlastní odpovědnosti za celou tu situaci. Stejně jako bez shovívavosti vůči německému expansionismu a slepého appeasementu vůči Hitlerovi by nebylo došlo k bombardování Drážďan ani k vyhnání Němců, pravděpodobně by nebylo došlo k válce v Afghánistánu ani dvěma iráckým válkám i jejich obětem bez shovívavosti evropských států i jejich sdělovacích prostředků vůči terorismu, islamismu, Saddámu Husajnovi, ba jejich logistické i ještě mnohem konkrétnější podpory.

Že "všichni islámci nejsou vrazi" a "desítky milionů muslimů se nijak násilně neprojevují" je commonplace; nevím, kdo tvrdí opak. Smůla je, že stačí, aby jen desítky tisíců nebo ještě méně, jejich političtí a náboženští vůdci a ti, které tito mohou zfanatisovat, se násilně projevovali; na názor těch desítek milionů se nikdo neptá.

Před r. 1987 bylo možno procházet se arabskými městy a vesnicemi, lidé tam chodili nakupovat, protože vše tam bylo levnější než u židů. Od té doby je situace čím dál horší. Jel jsem nedávno dělat revisi v podniku v průmyslové zóně, která teď tvoří židovskou enklávu v území Palestinské samosprávy, pár kilometrů od severních hranic Jeruzaléma, u nichž bydlím.

Jet tam osobním autem nepřipadá v úvahu. (Velmi chytře se toho dovtípil také jistý pan Tureček, který se před několika lety uhostil u mne na pár dní: mínil navštívit arabská území, ale zřekl se toho, protože nedostal vojenský doprovod židovský...

To mu nezabránilo, aby mě u mého stolu v jednom kuse nepoučoval o tom, jak strašně Izrael utlačuje Araby, jak je drží jako zajatce v utečeneckých táborech a jak my Židé máme všichni stihomam. Pan Tureček je jediný Čech, kterého jsem kdy slyšel mluvit o nás v tomto stylu. Pan Tureček je - novinář...)

Po skončení práce jsem neměl čas počkat na podnikový autobus, a tak mě svěřili arabskému pracovníkovi, aby mě svým autem dovezl domů. Abychom nemusili čekat snad hodinu ve frontě na vojenskou prohlídku (podnikový autobus nemusí, vojáci ho znají), vzal mě oklikou a celou cestou arabským městem mě bavil o tom, jak ta cesta není žádná legrace, jak by mi jeho přítomnost nepomohla, kdyby mě napadli, protože by zabili i jeho.

Pak mi vykládal o tom, že nejmíň 70 % lidí je tam proti Arafatovi a teroristickým organisacím, protože by chtěli žít v klidu a jezdit do Izraele pracovat bez vojenské prohlídky a ne pořád stávkovat nebo po každém atentátu sedět doma dva tři týdny, protože je nepustí do Izraele.

"Nedá se ale nic dělat. Kdo otevírá hubu, toho zabíjejí." Nevím, do jaké míry je zhodnocení tohoto Araba přesné, ale je jisté, že názor těchto x % Arabů není o nic méně irelevantní z hlediska světových dění i místních politických rozhodnutí, než byl názor nás 70, 80 či 90 % Rusů, Čechů a Maďarů o Stalinovi, Chruščovovi, Brežněvovi, o komunistické straně i o KGB.

Do oken mého bytu se z druhé strany vádí dívají okna arabských domů na hřebenu protějších pahorků. Za těch dvanáct let, co tady bydlím, slyšel jsem se vším všudy o jednom výstřelu směrem naší čtvrti, kulka vnikla do pokoje mého souseda o poschodí níž.

Kdybych místo u severních hranic města bydlel u jižních hranic jeho, tváří v tvář Betlému, neměl bych to štěstí: tam kulky do bytů, zbouraný nábytek, skrývání se v zadních pokojech a běhání po pojišťovnách za státním odškodným jsou součástí každodenního života.

Rozdíl neplyne z toho, že by tam na sebe zíraly z obou stran vádí satanštější tváře s méně mírumilovnými okny. Rozdíl tkví v tom, že v Betlémě jsou křesťanské kostely.

Vojenské operace v hustě obydlených oblastech s nevyhnutelnými civilními obětmi a poškozenými svatyněmi křesťanskými působí dobře na veřejné mínění západních států s relevantním počtem nábožných obyvatelů a vyvolává i ty dodatečné protesty a odsouzení Izraele, které ortel nekřesťanských civilistů a svatyň ještě nevyvolal.

Kdyby byl Izrael členem Spojených států, Američané by možná hned po prvním výstřelu z ručnice zbombardovali nebo zbourali všech 15-20 budov malé čtvrtě, podobně jako na výstřely z ručních zbraní ve Fallúdži reagují dělostřelbami nebo jako udělali konec válce s Japonskem dvěma atomovými bombami na civilní populaci. Japonci nepřišli na to, že by klidně mohli pokračovat ve válčení, posíleni satanskou tváří Američanů, a kapitulovali.

Všichni islámci nejsou vrazi, ba většina jejich není, ale vražda je v zemích islámu běžná a uznaná forma výměny názorů, politických i jiných. Mezi 1948 a 1979 třicet pět premierů a jiných státníků bylo zavražděno. V Syrii bylo kvůli jediné demonstraci vyhlazeno celé jedno město. Ženy jsou běžně vražděny manželem, otcem, bratrem nebo synem, na základě pouhého podezření necudného chování, problém narkotik bývá vyřešován podobnou methodou, stejně jako různé konflikty mezi kmeny a rodinami. Západní feministy to nepohoršuje, ani multikulturalisty ne.

Vražda, terorismus jako zbraň proti vojenským supervelmocem, byl by komický, nebýt úcty k životu uprostřed západní civilisace, kteráž úcta k životu uprostřed islámské civilisace neexistuje. Ambice Islámu, dobýt i posud neislámská území světa, by při středověké zaostalosti, nízké kulturní úrovni a chudobě islámských států uprostřed moderního světa byla také komická, kdyby nevyžadovala tak mnoho obětí. Ale kvůli slabinám, nerozhodnutí a nejednotě demokratických společností, plynoucím ze samé podstaty demokracie, terorismus, spojený s válkou na bojišti veřejného mínění nepřítele, je účinný; zatím netušíme, do jaké míry bude úspešný. Rozměry úspěchu budou záležet i na tom, který ze dvou Satanů bude mít populárnější tvář ve veřejném mínění Západu. To jest, v jeho sdělovacích prostředcích.

                 
Obsah vydání       26. 11. 2004
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
27. 11. 2004 Jde o demokratické právo Ukrajinců, nikoliv o jednoho či druhého kandidáta
27. 11. 2004 Ukrajinský parlament prohlásil výsledek prezidentských voleb za neplatný
27. 11. 2004 Vzkaz pro "Kamila Abbida" a další anonymní čtenáře
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Zpravodajství BBC propustí 350 zaměstnanců
27. 11. 2004 V městě Fallúdža zahynulo při americké ofenzívě prý až 6000 občanů
26. 11. 2004 PR ano či ne: Co jsou Česká média? Fabiano  Golgo
26. 11. 2004 Juščenka podporuje Amerika, ale není to jasný prodemokratický kandidát
26. 11. 2004 Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
26. 11. 2004 USA: Moderátor Dan Rather odchází z televize
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
26. 11. 2004 Vykutálená služba SME: nucený sponzoring Českého telecomu Michal  Rusek
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
26. 11. 2004 Postavenie ženy v 19. storočí Zuzana  Pinčíková
25. 11. 2004 Ukrajinský Nejvyšší soud zakázal zveřejnění výsledků prezidentských voleb
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl
25. 11. 2004 Michael  Marčák
25. 11. 2004 Mučit? Proč ne? Martin  Škabraha
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
23. 11. 2004 "Hašteřili se, zatímco Země hořela" Jan  Čulík
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba
25. 11. 2004 Česko-americké vztahy po znovuzvolení George Bushe Radek  Vogl
19. 12. 2003 Chanuka
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show   
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
26. 11. 2004 PR ano či ne: Co jsou Česká média? Fabiano  Golgo
26. 11. 2004 Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň   
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
26. 11. 2004 Juščenka podporuje Amerika, ale není to jasný prodemokratický kandidát   
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl   
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce   
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou   
22. 11. 2004 Jak daleko může právník s drzostí dojít Robert  Kvacskai

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
22. 11. 2004 Opustil tento svět pokojně, na rozdíl od tisíců obětí, které poslal do hrobu předčasně   
12. 11. 2004 Bush: Palestinský stát by mohl vzniknout "do čtyř let"   
28. 10. 2004 Jásir Arafat vážně nemocen   
27. 10. 2004 Ariel Šaron zvítězil při historickém hlasování v Izraeli   
22. 10. 2004 Ohrožuje existence státu Izraele islám? Karel  Sýkora
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   
1. 9. 2004 Odpor muslimských autorit proti únoscům Martin  Ondreját
24. 8. 2004 Přes osm tisíc vězňů v izraelských věznicích je vysíleno hladovkou   
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá

Rasismus RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
16. 11. 2004 Zažít znovuzrození svobody Martin  Škabraha
15. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti Jana Čulíka?   
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
3. 11. 2004 Pozdní důkaz u britských soudů: Britší imigrační úředníci v Ruzyni Romy skutečně rasisticky diskriminovali   
2. 11. 2004 Nejen Romové...   
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík
1. 11. 2004 Alsasko: Nové antisemitské útoky Simone  Radačičová
1. 11. 2004 Zvítězí-li George W. Bush, stěhuji se do Kanady Miloš  Kaláb
12. 10. 2004 Znovu rasistické reakce na fóru Lidových novin   
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
29. 9. 2004 Proč je česká levice sto let za opicemi? Ondřej  Slačálek
29. 9. 2004 Mazat, či nemazat... Jan  Sýkora
27. 9. 2004 Dostávají podporu jen romské rodiny?