25. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
George Soros
25. 11. 2004

ROZHOVOR SE SVETOVÝM FINANČNÍKOM O ROMECH V EURÓPE

George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu

Konferencia Romovia v rozširujúcej sa Europe -- výzvy do budúcnosti, ktorá sa uskutočnila pod záštitou madarskej vlády vlani v júni, začala riešiť myšlienku inklúzie Romov v rámci europskej komunity ako "projekt desaťročia" s cieľom urýchliť sociálne začlenenie Romov do spoločnosti a zlepšiť ich ekonomické postavenie. Od začiatku však verejnosť vnímala tento projekt dosť nejasne, väčšinou len ako "dalšie vrece peňazí pre Romov". Začiatkom novembra 2004 sa listom obrátil na pána Sorosa predseda romského občianskeho združenia Dženo, Ivan Veselý, aby ho informoval o tom, v akom stave je podľa jeho názoru program Dekády romskej inklúzie. Súčasťou listu boli aj otázky, ktoré spoločne pre Georaga Sorosa pripravil spolu so slovenskou Rómskou tlačovou agentúrou RPA.

Napríklad slovenskí Rómovia sú podľa zprávy inej slovenskej tlačovej agentúry - SITA diskriminovaní vo viacerých oblastiach. Vyplýva to z analýzy, ktorú v rámci projektu Matra urobili viaceré slovenské mimovládne organizácie. Projekt bol zameraný na zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike Európskej únie a kladie dôraz na boj proti rasovej a etnickej diskriminácii. Diskriminácia na trhu práce je jedným z dôležitých faktorov vysokej nezamestnanosti Rómov na Slovensku. Konštatuje to analytička Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Martina Jurásková. "Na Slovensku v 21. storočí existujú skupiny ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, nehovoriac už o ostatnej základnej infraštruktúre," skonštatoval analytik Nadácie M. Šimečku Martin Fotta.

Rozhovor s Ivana Veselého a RPA s Georgom Sorosom prinášajú exkluzívne českým i slovenským čitateľom Britské listy.

Je možné bližšie vysvetliť, v čom spočíva podstata iniciatívy?
G. Soros: Dekáda predstavuje politický záväzok 9 krajín zintenzívniť a zrýchliť proces integrácie Rómov v určitom počte lokalít. Nikdy sa však nepovažovala za novú organizáciu s novým finančným rozpočtom.
Pokus stanoviť určitý počet kvantitatívnych národných cieľov je však závislý od aktivity národných vlád zapojených do projektu ako aj od úrovne delegovaných osobností za jednotlivé krajiny. Aké sú skúsenosti po roku činnosti iniciatívy s účasťou jednotlivých národných vlád? Sú ochotné komunikovať a dotvárať svoje národné stratégie alebo sú tu pokusy len kopírovať už spracované strategické postupy bez snahy reálne ohodnotiť situáciu romskej komunity?
G. Soros: Keďže ste sa zúčastnili viacerých zasadnutí medzinárodného riadiaceho výboru, viete, že spomenutých 9 krajín bolo počas plánovacieho roku 2004 zapojených do definovania cieľov, ktoré si mali stanoviť, či už to boli ciele staršie alebo nové. Definitívne ciele budú prezentované verejnosti na medzinárodnom rozbehu projektu vo februári 2005.
Akým spôsobom funguje financovanie realizácie stanovených kvantitatívnych národných cieľov?
G. Soros: Každá krajina si tento bod rozhodne sama. Prepokladám, že pôjde o kombináciu využitia zdrojov z vlastného rozpočtu a externého financovania.
Neobávate sa, že snaha predstaviteľov iniciatívy, pokiaľ bude iba v rovine koordinátorskej a nie aj v rovine priameho donora, bude blokovaná na národných úrovniach?
G. Soros: Neobávam sa toho, pretože nerozumiem vašej otázke...
V súčasnosti by mali byť pripravené tzv. národné akčné plány. Kto sa podieľal na ich tvorbe a nakoľko sú zhodné so stratégiami vytvorenými v minulosti resp. nakoľko zodpovedajú aj reálnym potrebám komunity? Je vytvorený nejaký mechanizmus kontroly? Vychádzame z toho, že celý proces kreovania tzv. delegácii romskych lídrov ako zástupcov jednotlivých krajín bol veľmi anonymný a jednotliví členovia delegácií v mnohých prípadoch nereprezentujú nielen svoju komunitu, ale ani v minulosti sa neprezentovali ako lídri, nemajú skúsenosti z terénu...
G. Soros: Národné akčné plány sú vypracované vládami, nie súkromnými osobami. Medzinárodný riadiaci výbor a medzinárodné organizácie donorov, ktoré sponzorovali konferenciu v r. 2003, sa pokúsili zabezpečiť, aby Rómovia boli zaangažovaní do všetkých aspektov procesu. Moja nadácia podporovala snahy Rómov vytvoriť širokospektrálne aliancie a zúčastňovať sa diskusií o politických opatreniach s jednotlivými vládami. Treba dosiahnuť, aby Rómovia v každej krajine prevzali iniciatívu a vyvíjali tlak na svoje vlastné vlády, aby ich vlády zaangažovali do diskusií na tieto témy, treba tiež dosiahnuť, aby Rómovia boli dobre informovaní, a tým aj schopní vyvíjať vplyv na tieto vlády.
Čo sa stane, ak národné vlády a delegácie prejavia neochotu spolupracovať v rámci iniciatívy? T.j. ak odmietnu vykonávať "zdvojenú agendu" resp. nebudú mať záujem byť kontrolovaní resp. riadení nejakým nadnárodným orgánom, ktorý nie je súčasne aj donorom?
G. Soros: Opäť si nie som istý, či som pochopil vašu otázku. V Budapešti bola v r. 2003 uzavretá džentlmenská dohoda, že jednotlivé krajiny vykonajú každoročný medzinárodný monitoring pokroku dosiahnutého pri napĺňaní jednotlivých cieľov. Ide o to, aby sme sa podelili o tento pokrok a učili sa od seba navzájom. Problém "nadnárodnej" kontroly neexistuje.
Kto bude poverený pravidelným monitorovaním procesu a aká je úloha rómskych médií v tomto procese, do ktorého ale priamo neboli zahrnuté?
G. Soros: Každá krajina bude monitorovať vlastnú realizáciu. Predpokladám, že rómske média budú monitorovať a písať o všetkom, čo sa týka Rómov v každej krajine. Dúfam, že budú Dekádu starostlivo monitorovať. Dúfam, že budete na nich vyvínať tlak, aby sa chopili iniciatívy a urobili túto prácu.
Boli na národných úrovniach pripravené analýzy reálneho právneho statusu romskej komunity v tej ktorej krajine a špecifikácia jej potrieb z hľadiska úpravy právneho systému?
G. Soros: Neviem. Aby ste našli odpoveď na túto otázku, museli by ste sa to opýtať každej krajiny.
Iniciatíva hovorí len o Romoch, ktorí sú chudobní a nerešpektuje sociálne rozdiely vo vnútri romskej komunity, čím reálne zhoršuje sociálny dištanc spoločnosti v jednotlivých krajinách bez rozdielu vo vzťahu majority k romskej strednej vrstve predovšetkým. Neuvažujete o istých úpravách v jazyku, ktorý sa používa pri prezentácii iniciatívy? Domnievate sa, že jazyk, ktorý je v súčasnosti používaný, v reále nepoškodzuje niektoré sociálne vrstvy komunity a neprehlbuje stupeň rasizmu v spoločnosti?
G. Soros: Súhlasím, že je ťažké zovšeobecňovať o Rómoch, ak si uvedomíme veľkosť a rôznorodosť tejto populácie. Dekáda sa však snaží prekonať priepasť medzi Rómami a Nerómami v každej krajine, a teda sa principiálne zameriava na marginalizované, najchudobnejšie vrstvy, na tých 90 %, ktoré boli v uplynulých desiatich-dvanástich rokoch nezamestnané.
Pri riešení postavenia afroameričanov v USA boli využité aj niektoré prvky marketingu. Je marketing/reklama súčasťou aj iniciatívy Dekáda resp. viete si predstaviť začlenenie tohto prvku do celého projektu?
G. Soros: To by ste mali prebrať s každou krajinou pri príprave rozbehnutia jej vlastnej národnej úrovne Dekády. Mohol by to byť užitočný nástroj, ak sa použije správne.
Nakoľko realizáciu iniciatívy môžu ovplyvniť voľby v USA a ich dopad na vzťahy USA-Europa?
G. Soros: Nie je tu žiadny vplyv.
                 
Obsah vydání       25. 11. 2004
25. 11. 2004 Ukrajinský Nejvyšší soud zakázal zveřejnění výsledků prezidentských voleb
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl
19. 12. 2003 Chanuka
25. 11. 2004 Mučit? Proč ne? Martin  Škabraha
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
24. 11. 2004 Spojené státy odmítly výsledky ukrajinských voleb
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
25. 11. 2004 Človek nie je odpočitateľná položka Andrej  Sablič
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu
25. 11. 2004 Česko-americké vztahy po znovuzvolení George Bushe Radek  Vogl
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba
24. 11. 2004 Pravý islám, Američané a konvence Milan  Daniel
23. 11. 2004 "Hašteřili se, zatímco Země hořela" Jan  Čulík
24. 11. 2004 Blair se snaží strašit Británii
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
25. 11. 2004 Michael  Marčák
24. 11. 2004 BIS neprovádí zpravodajské hry v politických stranách
24. 11. 2004 Šubrtova představa o BIS jako opěrném pilíři demokracie a některé střípky reality Štěpán  Kotrba
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce
24. 11. 2004 Demokracie Bohumil  Kartous
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl   
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce   
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou   
22. 11. 2004 Jak daleko může právník s drzostí dojít Robert  Kvacskai
22. 11. 2004 Josef Lux Přemysl Mýša Pergler
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
22. 11. 2004 Etika v České republice - pohled z Německa Josef  Hladik
22. 11. 2004 Teroristé jako filmoví režiséři   
22. 11. 2004 Deníky Josefa Mengeleho Fabiano  Golgo
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba