25. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 11. 2004

Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského

Jaký bude svět naší budoucnosti? Budeme žít v globálním světě bezpečí, nebo jsme odsouzeni ke světovému globálnímu chaosu? Symetrie této otázky, která stojí na počátku nejnovější knihy Zbigniewa Brzezinského s názvem The Choice (Volba), vypadá na první pohled snad až příliš akademicky. Na rozdíl od jiných amerických autorů, není bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta Jamese Cartera mužem povýtce akademickým. Nic na tom nemění fakt, že poslední léta se živí vyloženě akademickou praxí: působí jako profesor zahraniční politiky na Johns Hopkins University, zároveň i jako poradce při Center for Strategic and International Studies.

Paradox hrozby

Podobně jako jiní autoři, kteří se po 11. září 2001 náhle objevili na knižním trhu, klade také Brzezinski na první místo "svět po 11. září". Podobně jako oni formuluje otázky, které mohou být vnímány jako podotázky stále stejného tématu: Jakou roli bude hrát Amerika zítra ve světě? Budeme žít ve světě jediného vojenského hegemona? Do jaké míry bychom se měli dělit s ostatními? Jakým způsobem bude Amerika tuto roli vykonávat?

Na rozdíl od neokonzervativců v kabátě bushovského světa terorismu si Brzezinski uvědomuje, že ačkoliv leží svět zdánlivě u nohou Ameriky, nemusí být Amerika za každou cenu vždy obuta do holínek s kovovými podpadky. Vedoucí úlohu Ameriky bere Brzezinski vážně. Předpoklady její síly ale nemusí být zdaleka až tak komfortní. "Amerika je dnes konfrontována s unikátním paradoxem," píše Brzezinski, protože je "první a skutečně jedinou globální velmocí, která má ale zároveň zvýšenou obavu z množství mnohem slabších hrozeb různého druhu."

Síla Ameriky je také její největší slabostí. Brzezinski, který má tu výhodu, že se nepodílí na nynější konfrontační americké zahraniční politice, si může dovolit luxus zabývat se tématy, které by měly stát u kořenů každé zodpovědné diplomacie a koncepce strategie vojenské bezpečnosti. Jeho symetrická otázka má výstavbu klasického dramatu: v pěti kapitolách, rozdělených do dvou základních oddílů, se autor rozhodl postavit vějíř otázek do rámce pěti dilemat.

Autor se postupně zabývá dilematy národní bezpečnosti (konec suverénní bezpečnosti, národní moc a mezinárodní svár, definice nových hrozeb), novým globálním pořádkem (síla slabosti, turbulence islámu, hegemonie tekoucích písků, strategie angažování), dilematem řízení globálních aliancí (globální jádro, východodoasijská stabilita a euroasijská pomsta), samotnou globalizací (přirozené doktríny a cíle) a podobou hegemonní demokracie (kultura a multikulturalismus, strategická koheze a demokracie). Brzezinského elegantní svazek je možné vnímat nejen jako zničující kritiku, ale i jako závažný alternativní námět k aktuální podobě americké zahraniční politiky.

Síla slabosti, slabost síly

Jenom namátkou: Brzezinski kritizuje zavržení do té doby závazného systému aliancí ve prospěch krátkodobých rozhodnutí, odmítá strategii tzv. preventivní války a poukazuje na kořeny terorismu, které nelze vymýtit siláckými válkami. Nejde jenom o globální přelet nad hrozbami zla, ale o pečlivě snímané fotografie terénu, kde dochází k zárodkům širšího pohybu. Americký analytik potrhuje význam tzv. Velkého Balkánu, široké zóny muslimského světa, zahrnující v jeho termínech Střední Východ a Střední Asii, který o sobě dal vědět již při rozpadu Jugoslávie. Pochopení tendencí, které ovlivnily i další konflikty v oblasti tzv. Střední Euroasie, by mohly zabránit rozhodnutím, které věci nevidí v souvislostech. V tom navazuje na předchozí své teze, známé již z knihy Velká šachovnice (Mladá fronta, Praha 1999).

Velmi cenná je poznámka o roli sítě Al-Kajdá, která podle autora není tou hlavní hrozbou západnímu světu. "Je obtížné si představit, že by Spojené státy zahájily na jaře 2003 kampaň proti Iráku bez předchozího šoku, kterým Amerika prošla na konci roku 2001," píše. Autor upozorňuje na redukci, s níž pracuje Bushova propaganda, jež vydává terorismus za základní hrozbu západní civilizace.

Jaká je asi síla režimu, s nímž dokázala otřást reálná slabost několika odhodlaných jedinců? "Slabost se stává silou tím, že znásobíme cíl, kterého chceme dosáhnout, zatímco síla se stane slabostí, když činí to samé," míní Brzezinski. V této jedné brilantní větě utopil Brzezinski na lžičce celou koncepci "síly a slabosti" analytika Roberta Kagana, nad níž před časem šílel západní svět (kniha vyšla loni i v češtině pod titulem Labyrint síly a ráj slabosti. Amerika, Evropa a nový řád světa v nakladatelství Lidové noviny). Skutečné nebezpečí nevidí Brzezinski v samotném terorismu, ale v síle "muslimského populismu", který zachvacuje arabský svět -- a který de facto posilují řešení analytiků ražení Paula Wolfowitze.

Posilovat obecné blaho

Co Brzezinski navrhuje? Nabízí strategii budování "obecného blaha". USA nebudou světu vládnout, ale zodpovědně ho řídit například posilováním moderních impulsů směrem k muslimskému světu; Brzezinski doporučuje větší angažování se ve vztahu k Iránu a procesu mírových rozhovorů na Středním Východě a v Kašmíru. Ve vztahu k jiným světovým hráčům, zejména Číně, ale i Japonsku, upozorňuje na pokusy o remilitarizaci, která by podle něj měla bát uskutečňována v rámci jakési obdoby NATO pro Pacifik. Knihou se táhne silná obava, že americká reputace je dnes blíže variantě globálního hegemona, který se neštítí účelově používat silně nedemokratických a nekorektních postupů k zajištění světové nadvlády. To, jak připomíná Brzezinski, nemůže vést jinam, než do pasti, v níž budou vítězit protiamerické nálady a postoje.

Amerika stojí před zásadním dilematem: Bude světu dominovat, nebo ho bude vést? Zbigniew Brzezinski volí druhou možnost.

Článek vychází v dnešním 48. čísle týdeníku Ekonom. Zbigniew Brzezinski, The Choice. Global Domination or Global Leadership (Volba. Globální panování nebo globální vedení), vydalo nakladatelství Basic Books, New York 2004, počet stran 242. Cena 25 USD.

                 
Obsah vydání       25. 11. 2004
25. 11. 2004 Ukrajinský Nejvyšší soud zakázal zveřejnění výsledků prezidentských voleb
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl
19. 12. 2003 Chanuka
25. 11. 2004 Mučit? Proč ne? Martin  Škabraha
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
24. 11. 2004 Spojené státy odmítly výsledky ukrajinských voleb
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
25. 11. 2004 Človek nie je odpočitateľná položka Andrej  Sablič
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu
25. 11. 2004 Česko-americké vztahy po znovuzvolení George Bushe Radek  Vogl
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba
24. 11. 2004 Pravý islám, Američané a konvence Milan  Daniel
23. 11. 2004 "Hašteřili se, zatímco Země hořela" Jan  Čulík
24. 11. 2004 Blair se snaží strašit Británii
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
25. 11. 2004 Michael  Marčák
24. 11. 2004 BIS neprovádí zpravodajské hry v politických stranách
24. 11. 2004 Šubrtova představa o BIS jako opěrném pilíři demokracie a některé střípky reality Štěpán  Kotrba
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce
24. 11. 2004 Demokracie Bohumil  Kartous
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl   
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce   
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou   
22. 11. 2004 Jak daleko může právník s drzostí dojít Robert  Kvacskai
22. 11. 2004 Josef Lux Přemysl Mýša Pergler
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
22. 11. 2004 Etika v České republice - pohled z Německa Josef  Hladik
22. 11. 2004 Teroristé jako filmoví režiséři   
22. 11. 2004 Deníky Josefa Mengeleho Fabiano  Golgo
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba