1. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2004

Kutilské chámství českých vládců proti mezinárodnímu právu

Některé české "vrcholové" politiky, donedávna převlečené za ministry vlády ČR, loni na jaře napadla zajímavá myšlenka. Totiž: jak upozornit některé české právníky, povýšené na soudce, že ač zhusta soudí mizerně a svá rozhodnutí samolibě označují za "nalézání práva", lze najít způsob, jak jim s pomocí Evropského soudu pro lidská práva (ES) taková často až nesmyslná rozhodnutí hodit zpátky na hlavu. Je sice smutné, že tuto myšlenku do ČR zaslala až rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1226 z roku 2000 a že české vládě trvalo téměř tři roky, než ji napadlo něco s tím udělat, nicméně jako návrh novely zákona o Ústavním soudu ji českému Parlamentu předložila do řádného zákonodárného procesu. Čímž svitla naděje na reálnou možnost konečně se v ČR domoci oprávněných nároků navzdory předchozím odmítavým postojům shora řečených, povětšinou ještě komunistických soudců.

Základním meritem té myšlenky je fakt, že u ES se hromadí stížnosti na českou justici a ES je začal "komunikovat"; přesněji, že po předběžném přezkoumání, zda je k jejich projednání kompetentní, rozhodl, že kompetentní je a že se proto jimi bude zabývat dál. Koneckonců proti české justici už hodně věcí rozhodl a odsoudil tak vládu ČR zaplatit stěžovatelům nemalé finanční odškodnění. Evropský soud ovšem neruší rozhodnutí soudů jednotlivých států, on jen zkoumá, zda ty soudy postupovaly v souladu s mezinárodním právem - a teprve když zjistí závažné pochybení na úkor základních lidských práv, které se jednotlivé státy zavázaly dodržovat, uloží vládám těchto států jako vrcholným orgánům státní správy soudů zaplatit stěžovatelům jen jakousi víceméně symbolickou finanční satisfakci.

Pro české soudy jsou to však "věci rozhodnuté" a jako takové tím pro ně skončily. Pro vládu to ale už tak jednoduché není. A to hlavně ne v mezinárodních politických vztazích, neboť ještě musí například před Výborem ministrů Rady Evropy a i před Valným shromážděním OSN vysvětlovat, jak se s rozhodnutími ES vypořádává. A to už může být pořádný problém jednak z pohledu právní důvěryhodnosti na mezinárodním fóru, a za druhé z obecné důvěryhodnosti právních vztahů státu a občanů. Než totiž může někdo podat stížnost k ES, nejprve musí využít všechny možnosti tuzemského práva u obecných soudů a formou stížností též u ústavního soudu ČR. Ten ovšem smí rozhodovat jen dle právního stavu, jaký v té stížnosti dostane. Nezřídka tedy dochází k tomu, že než takovou stížnost dostane, jsou promlčeny všechny zákonné lhůty k jejímu podání a pak mu nezbývá, než ji zamítnout. Anebo dostane soudní spis v takovém stavu, že rozhodovat nemůže a stížnost opět musí zamítnout. A pak jsou to tisíce soudních případů, které se táhnou celá léta, aniž by v nich soudy aspoň nějak rozhodly - to je nejčastější příčina stížností k ES.

Procesních variant, v nichž Ústavní soud nemůže náležitě rozhodnout, jsou spousty. Kromě toho velmi vysoké procento notně samolibých českých soudců rozhodnutí Ústavního soudu a jeho právní závěry často vůbec nerespektuje, dál rozhoduje jako předtím, a jelikož Ústavní soud už projednanou věc znovu projednávat nemůže, další stížnost v té samé věci také odmítá. Čímž vzniká jakoby nekonečná nemožnost dovolat se v Česku práva.

Což je právě problém, který za Česko nemůže řešit ES a naopak by ho měl řešit zákonodárce v ČR -- tedy Parlament. To bylo také smyslem té vládní novely zákona o Ústavním soudu. Totiž provést v něm takové změny, aby Ústavní soud nemohl z pouhých procesních důvodů stížností odmítat. A aby v už odmítnutých stížnostech, které ES uznal či uzná za oprávněné, bylo možné řízení u Ústavního soudu obnovit - a z něj posléze vrátit ty "kauzy" obecným soudům k novým rozhodnutím. Tedy aby občané měli právní jistotu především tam, kde jejich spory vznikly, tedy doma, a nikoli aby se svého práva museli zdlouhavě domáhat až u Evropského soudu někde daleko v zahraničí.

Jenomže pak se "věci" uchopily ruce českých "zákonodárců", tedy poslanců a senátorů českého parlamentu, a vpředu citované vládní legislativní úsilí skončilo krachem. Stačilo k tomu jediné slovo stínového mi(ni)stra spravedlnosti: poslance za opoziční Občanskou demokratickou stranu (ODS) Jiřího Pospíšila, který při druhém čtení podal jakoby "kutilsky" nenápadný pozměňovací návrh, kterým možnost nového soudního projednání v Česku po úspěchu u ES omezil pouze na trestní věci. Všechny případné obnovy v občansko právních sporech, kterých je naprostá většina a v nichž dochází k největším křivdám, nezákonnostem a korupci, tím měly být smeteny se stolu. A byly smeteny: pozměňovací návrh prošel v poslanecké sněmovně, v senátu, a i přes prezidentské veto. Celý ten původní a snad i dobře myšlený vládní "nápad" umožnit v postkomunistickém Česku občanům domoci se práva tedy opět vyšel naprázdno.

Souzvuk opozičních poslanců a senátorů ODS a komunistů sice v tomto "případě" možná není až tak překvapivý, neboť obě tyto strany přece stále vůčihledně trvají na "dodržování socialistické zákonnosti" - rozuměj bezpráví. Nicméně značně zarážející byl a je "zákonodárný" přístup vládních poslanců i senátorů. Ti všichni totiž pro ten "kutilský" návrh poslance Jiřího Pospíšila hlasovali také - a lze říci jednomyslně. Což se dá chápat i tak, že nejen opoziční, ale i vládní "zákonodárci" mají z řádného fungování práva pořádný strach. Třeba je tedy namístě zeptat se jich rovnou: proč takovou zřejmě až hrůzu z řádného fungování práva v Česku mají? A komu vlastně slouží, resp. koho to v českém zákonodárném sboru skutečně zastupují?

                 
Obsah vydání       1. 11. 2004
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
1. 11. 2004 Police need to listen to calls for reform Jan  Čulík
1. 11. 2004 Kerryho poradce: "Zahraniční média jsou asi tak užitečná jako vši"
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík
1. 11. 2004 Michael  Marčák
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
1. 11. 2004 Havel i Klaus reagovali na komunistický režim podobně - nedostatečně Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Proč se perou Klaus a Gross Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Kdo je rozumnější? Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek
1. 11. 2004 Nemusíte platit za telefon. Už nikdy NEMUSÍTE Ladislav  Kahoun
1. 11. 2004 Vezměte si třeba taxíka - zdraví především Jan  Stejskal
1. 11. 2004 Média citovala ministryni Emmerovou (schválně?) špatně Vít  Černý
1. 11. 2004 Kutilské chámství českých vládců proti mezinárodnímu právu Karel  Mašita
1. 11. 2004 Alsasko: Nové antisemitské útoky Simone  Radačičová
1. 11. 2004 Zvítězí-li George W. Bush, stěhuji se do Kanady Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu
1. 11. 2004 Hlavní nádraží v Brně je krajským dopravním uzlem a tím musí také zůstat Jiří  Löw
1. 11. 2004 Fakt teda kecy ! Miroslav  Prokeš
26. 10. 2004 III. Evropské sociální fórum - pohled zevnitř Zdeněk  Štefek
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
1. 11. 2004 Hledáte-li práci v zahraničí, základní informace poskytne EURES
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
1. 11. 2004 Brain drain - Západ odsává z Afriky nejen suroviny, ale i mozky Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů