1. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2004

Brain drain - Západ odsává z Afriky nejen suroviny, ale i mozky

Na rozdíl od Kuby nemá Afrika nadbytek lékařů. Kuba posilá své lékaře do Venezuely výměnou za ropu, ale Afrika za své zdravotnické specialisty, kteří odešli na Západ, nedostavá výměnou nic než dolary, libry či eura, které ti lékaři posílají příbuzným na přilepšenou.

V době, kdy vyšel v Britských listech článek "Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání", se zamýšleli v ottawských novinách The Ottawa Citizen dva autoři nad odsáváním mozků i rukou z Afriky do hospodářsky rozvinutých zemí. Dali mu nadpis "Jejich ztráta znamená náš zisk".

Afrika ztrácí lidské zdroje takovou rychlostí, že někteří pozorovatelé mluví o odumírajícím kontinentu, o pomalé smrti způsobované odsáváním mozků. Jiní upozorňují na to, že nic proti tomu nedělat se rovná civilizační sebevraždě. Organizace spojených národů (OSN) nazvala toto odsávání mozků "nejvážnějším nebezpečím pro hospodářský rozvoj v subsaharské Africe". Krize dosáhla takových rozměrů, že se přirovnává k následkům hladomoru, občanských válek a dokonce pohromy působené chorobou AIDS.

Ainalem Tebeje, místopředseda Etiopsko-kanadské skupiny AHEAD, a ottawský novinář Clyde Sanger uvedli na základě informací získaných od Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která je součástí OSN, že z téměř 4 milionů Afričanů roztroušených po celém světě, je přes 300 tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků a mezi nimi je přes 30 tisíc absolventů vysokých škol, kteří získali doktoráty. Dnes je tedy více afrických inženýrů a vědeckých pracovníků ve Spojených státech než v Africe. Během posledních 10 roků opouštělo Afriku každý rok více než 20 tisíc vyškolených odborníků.

Po dobu asi 30 roků se diskutuje v akademických kruzích o tom, zdali je takové vystěhovalectví pro Afriku dobré nebo škodlivé. Na jedné straně jsou názory, že odsávání mozků ochuzuje Afriku o odborníky, kterých je zapotřebí, aby se mohl tento kontinent vymanit z chudoby, zaostalosti a nemocí. Druhá skupina ale tvrdí, že je vlastně odsávání mozků přirozeným přetékáním "nadbytečných" odborníků, které prý nemůže Afrika "absorbovat". Podle těchto názorů je prý lepší, když se inženýři, vědečtí pracovníci, lékaři, profesoři, podnikatelé a ředitelé přesunou z tohoto kontinentu někam jinam. Jinak by se stali údajně v Africe nezaměstnanými, nedostatečně zaměstnanými, nevyužitými nebo dokonce zneužívanými až pronásledovanými. Místo toho mohou pracovat na Západě v prestižních nemocnicích, laboratořích, institucích, na prvotřídních univerzitách i v úspěšných podnicích a tak přispívat ke globálnímu rozvoji a pokroku a navíc ještě posílat domů peníze. Tato skupina akademiků tvrdí, že tito hodní odborníci pomohou nejen svým chudým příbuzným v Africe ale navíc významně ovlivní hospodářství ve své původní vlasti zasílanou západní měnou, kde zvýší hodnotu hrubého domácího důchodu.

Oba autoři souhlasí s názorem, že jsou Afričané v diaspoře významným faktorem přispívajícím k africkému hospodářství. Tak například v Nigérii pochází 4.1% hrubého domácího důchodu od občanů, kteří posílají domů peníze, ale v Eritreji to je dokonce 16.7%. Takové peníze jsou prý velice důležité proto, že se dostávají do rukou jednotlivců a rodin, které jich mohou okamžitě využít.

Zde ale oba autoři namítají, že tato pohádka o štěstí, které přichází do Afriky prostřednictvím občanů, kteří pracují v cizině, už po dlouhou dobu maskuje skutečnou cenu odsávání mozků. Aby jejich nepřítomnost nahradila, Afrika zaměstnává asi 150 tisíc zahraničních profesionálů, jimž ročně platí 4 miliardy amerických dolarů. Jinými slovy to znamená, že za každé dva africké odborníky, kteří kontinent opustili, se zaměstnává jeden cizí profesionál za mnohem vyšší plat než kolik by se platilo domácím odborníkům. Ještě horší je to, že nemá Afrika užitek z investic do vzdělání vlastních mladých lidí, jestliže ti odcházejí po studiu na Západ. V Kényi stojí 4-leté vysokoškolské studium 10 až 15 tisíc dolarů a vyškolení lékaře přijde až na 40 tisíc amerických dolarů. Není tedy divu, že někteří lidé považují rozpočty afrických zemí na vysokoškolské studium za podporu západních zemí, které přijímají vyškolené odborníky aniž by nějakým způsobem přispěly na jejich vzdělání.

Za posledních 20 roků se africké vlády snažily zpomalit nebo dokonce zastavit odsávání mozků a získat aspoň část absolventů univerzit zpět do svých původních zemí. Tato snaha ale není úspěšná. To naznačuje, že se samotná Afrika nedokáže s tímto problémem vypořádat. V Kanadě vytvořili profesionálové z Etiopie skupinu, kterou nazvali "virtuální účastí" na událostech v zemích jejich původu. Nazývají tak svou účast na výstavbě státu aniž by u toho byli osobně přítomni. Asociace pro vyšší vzdělání a rozvoj (AHEAD) poskytuje studentům lékařství v Etiopii stipendia a posílá lékařské knihy do knihoven lékařských fakult.

Při shromažďování údajů o vlivu odsávání mozků zjistilo Mezinárodní výzkumné středisko pro rozvoj (IDRC), že africké instituce ztrácejí schopnost reagovat na naléhavé potřeby afrického hospodářství i sociálních a politických potřeb, protože se zkušení odborníci nahrazují čerstvými absolventy z univerzit než si ti stačí najít práci na Západě - nebo zahraničními odborníky, kteří nemají dostatečné znalosti o společnostech, do kterých přicházejí za prací.

Zejména jsou těžce postiženy obory jako zdravotnictví a sociální služby. Lékařská asociace Kenye varuje, že odsávání mozků ohrožuje samotnou existenci lékařské péče v této zemi. (Kanada, která se účastní odsávání lékařů ze zahraničí má ale takové problémy také, zřejmě proto, že neodsává dosti intenzívně). Etiopii již opustila asi třetina místních lékařů. Zambie měla před nedávnem 1600 lékařů ale dnes jich zůstalo jen asi 400. V osmdesátých letech přišla Gambie o 60% absolventů lékařského studia.

V jiných oborech není situace o nic lepší. Důlní průmysl měl v Zimbabwe velice dobrou úroveň, ale dodnes ztratil třetinu svých odborníků. Jižní Afrika odsává mozky z jiných afrických států, ale sama při tom trpí odchodem vlastních odborníků. Paní Lala Ben Baraková, náměstkyně tajemníka Hospodářské komise pro Afriku a guvernérka IDRC prohlásila, že během příštích 25 let bude Afrika zbavena svých mozků. AHEAD argumentuje, že mají Afričané roztroušení po světě morální povinnost vrátit peníze, které stálo jejich vzdělání, zpět do svých států a navíc by měli přispívat k vývoji africké vzdělanosti. Zdá se, že se konečně téměř po 20 letech naprostého nezájmu začíná zájem probouzet u Afričanů žijících v Kanadě a v USA. Příštím krokem by měla být diskuse jejich organizací s IOM i se zastupitelskými úřady zemí jejich původu, jak prakticky uskutečňovat "virtuální součinnost".

Dobře si uvědomuji, že jsem i já vystudoval na státní útraty v Československu. Ve věku 37 let jsem přišel na vědeckou stáž do Kanady, abych po návratu přenesl své poznatky zpět na univerzitu, která mě sem vyslala. Tehdy to byla politická situace roku 1968, která přispěla k tomu, že jsem svůj úkol nesplnil. U dnešní generace odcházejících univerzitních absolventů se ale jedná o hospodářské výhody, které poskytuje Západ, čímž ochuzuje chudší země o jejich odborníky. V Kanadě se provádí odsávání mozků ze zahraničí záměrně a docela veřejně se píše o tom, že to přijde kanadské daňové poplatníky levněji než vychovávat potřebné odborníky od základní školy. Nemyslím si, že by byl termín "parazitismus" pro takový postoj nevhodný.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2004
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
1. 11. 2004 Police need to listen to calls for reform Jan  Čulík
1. 11. 2004 Kerryho poradce: "Zahraniční média jsou asi tak užitečná jako vši"
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík
1. 11. 2004 Michael  Marčák
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
1. 11. 2004 Havel i Klaus reagovali na komunistický režim podobně - nedostatečně Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Proč se perou Klaus a Gross Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Kdo je rozumnější? Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek
1. 11. 2004 Nemusíte platit za telefon. Už nikdy NEMUSÍTE Ladislav  Kahoun
1. 11. 2004 Vezměte si třeba taxíka - zdraví především Jan  Stejskal
1. 11. 2004 Média citovala ministryni Emmerovou (schválně?) špatně Vít  Černý
1. 11. 2004 Kutilské chámství českých vládců proti mezinárodnímu právu Karel  Mašita
1. 11. 2004 Alsasko: Nové antisemitské útoky Simone  Radačičová
1. 11. 2004 Zvítězí-li George W. Bush, stěhuji se do Kanady Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu
1. 11. 2004 Hlavní nádraží v Brně je krajským dopravním uzlem a tím musí také zůstat Jiří  Löw
1. 11. 2004 Fakt teda kecy ! Miroslav  Prokeš
26. 10. 2004 III. Evropské sociální fórum - pohled zevnitř Zdeněk  Štefek
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
1. 11. 2004 Hledáte-li práci v zahraničí, základní informace poskytne EURES
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
1. 11. 2004 Brain drain - Západ odsává z Afriky nejen suroviny, ale i mozky Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů