1. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2004

Ekolog a ekologista

O ideologii, liberalismu a pragmatismu

Nechci ani v nejmenším zpochybňovat stále rozrůstající se jazykový úzus, který ze všeho, co se týká životního prostředí, dělá ekologii a ekologické myšlení, chtěl bych jen zdůraznit věcnou diferenci, jež se i díky tomu zanedbává, ačkoli by se o ní mělo mluvit co nejvíce. Je to možná už v lidské povaze, že kdykoli se objeví nějaký zásadní problém, vrhající negativní světlo na většinovou společnost, vznikne -- zejména mezi mladými a nonkonformními lidmi -- poptávka po ideologickém řešení, které bude vyjadřovat jejich životní pocit.

Jak se liší ideologický typ myšlení od pragmatického?

Ideologie se snaží co nejkonkrétněji definovat hodnoty, které pak může aplikovat na problémovou situaci jedině tak, že přehlíží její konkrétní svébytnost. Můžeme si vzít za příklad marxismus nebo katolicismus. Marx se spolu se svými následovníky neomezil na to, že je třeba udělat něco účinného pro to, aby se řadový dělník měl výrazně lépe, aby žil v blahobytu, nýbrž hodnotově se ztotožnil s tím, že buržoazie představuje zlo a revoluce naopak cestu k pozemskému eschatonu, který je jednoznačně jen emocionální konstrukcí. A právě emoce jsou základem ideologií, což snižuje jejich schopnost přijmout fakta.

Katolicismus dlouho a tuze odmítal moderní myšlenku, že svoboda svědomí je v souladu s křesťanstvím, protože se hodnotově identifikoval s feudálním systémem. Je to opět konkrétní kodifikování hodnot (v oblasti sexuální morálky), co římskokatolické církvi dodnes brání zříci se oficiálně nauky, že používání prezervativů je hříchem. Pragmatismus se naopak snaží ponechat hodnoty co nejvíce implicitní (a nelze popřít, že je díky tomu občas docela nebere v patrnost) a ptát se na ně teprve v souvislosti s konkrétním problémem. Když budu interpretovat Ježíšovo porušení velkého starozákonního přikázání soboty (Ex 20,8-11) kvůli implicitní hodnotě lásky jako povýšení lásky nad všechny konkrétně definované hodnoty (a to je v souladu s Mt 22,34-40 a Mt 25,31-46), může být Ježíš příkladem ideálního pragmatismu. I v tom by byl dovršitelem abrahámovského pohledu na svět.

Společným politickým nepřítelem všech ideologií, co za posledních dvě stě let existovaly, je liberalismus. Jeho základní myšlenkou je totiž nevnucovat občanům tu či onu morálku, nýbrž hledat pragmatický právní konsensus, který bude respektovat nedotknutelnost občanských svobod. Svoboda je pro liberalismus základní implicitní hodnotou, z níž vyplývá řešení těch či oněch konkrétních problémů (svoboda není ceněna tam, kde je možné beztrestně loupit, krást, kde bývá občan snadno vydíratelný sociálně, zdravotně či politicky). Pro liberální státy jsou důležitá fakta a účinná řešení, nikoli potěmkinovské vesnice a idealizované eschatony. Díky tomu je nutné označit ekologismus za cosi, co se s liberálním demokracií nesnáší, zatímco ekologii za něco, co jedině v liberálním prostředí může vzkvétat. Nyní bych to chtěl vysvětlit.

Mnoho lidí, zvláště mladšího věku, vnímá ohrožení životního prostředí přímo apokalypticky. Tak jako jsem se v dětských letech bál jaderné války, v období dospívání jsem považoval za téměř jisté, že brzy dojde ke konci světa, jestliže se radikálně nezasáhne proti ekologické krizi. Skutečné argumenty pro toto přesvědčení jsem však uvést neuměl. Díky tomu, že jsem neznal konkrétně, co a proč je špatně, dokázal jsem navrhovat pouze paušální a ryze politická řešení... např. direktivní zákaz používání automobilů (kromě nutných případů) nebo extremní tresty pro ty, kdo škodí životnímu prostředí. Pojem škodit životnímu prostředí byl pro mne tak neurčitý a zároveň emocionálně silný, jako je pojem vykořisťování pro marxistu nebo pojem smrtelný hřích pro katolíka. Jenže časem jsem si více uvědomoval, že tento způsob myšlení má za hlavní cíl politiku, vliv na lidi, prosazování určitého obrazu světa, a vůbec ne řešení ekologických problémů.

Četl jsem tehdy diplomovou práci jednoho mého kamaráda, studenta pedagogické fakulty, která se věnovala ekologismu. Zdálo se mi víc než pozoruhodné, že jsou v ní řešena na několika stránkách nejtěžší témata západní filozofie, politologie a že naprosto ignoruje konkrétní ekologické problémy. Díky této práci jsem se poprvé seznámil se jmény Keller, Patočka, Kohák, Máchal. Jejím konečným vyzněním bylo asi toto: učitel na ZŠ by měl být ekologicky uvědomělý, jinak tam nemá co dělat, u žáků je nutné nastartovat změnu mentality, orientovat je na přírodní národy, na vizi ideálního, tzv. alternativního hospodářství malých autarkních kmenových systémů, na Lovelockovu hypotézu Gaia a především v nich vyvolávat trvalý pocit akutního ohrožení jejich životů. Při dalším procházení se články různých ekologistů jsem konečně dospěl k názoru, že těmto lidem ani v nejmenším nejde o reálné, konkrétní problémy, neboť o nich nemají ani potuchy. Jsou to v nejlepším případě pseudoreligiózní mesiáši nebo v horším a častějším případě dost obratní technici moci, kteří jen zneužívají nedobrého stavu životního prostředí na naší planetě k svým vlastním cílům.

Měl jsem také možnost během vysokoškolského studia bydlet několik let se dvěma studenty oboru ochrana a tvorba životního prostředí, kteří přišli na univerzitu jako docela přesvědčení ekologisté a odcházeli jako erudovaní ekologové, kteří k ekologismu cítí pohrdání. Je fascinující dozvídat se zřejmá fakta o skleníkovém efektu, o ekosystémech nebo též o biomase jako alternativním zdroji energie, je úžasné pochopit, že věci nejsou jednoduché, schematické a politické, nýbrž že je třeba hledat především návrhy účinných řešení a vidět všechno v širším kontextu. Ekologové jsou vědci a vědě vždy svědčí otevřenost bádání s důrazem na konkrétní výstupy. Bylo by však velice nespravedlivé říci, že jsou to jen vědci, mnozí z nich jsou totiž aktivní ochránci životního prostředí, podílející se na jeho obnově a rekultivaci. Přitom také zjišťují, že mnohé "hurá akce" nedopadaly příliš dobře a že je třeba méně hledět na politický efekt a více na samotný ekosystém.

Stav životního prostředí na Zemi je jistě alarmující a je třeba na to upozorňovat, proto si třeba velice cením apolitické organizace Greenpeace, která za spolupráce s ekology a s odborníky z jiných oborů upozorňuje na nejakutnější ekologické problémy (a též ne vždy zcela poctivě). Ale spolu s velkou většinou přírodních vědců odmítám ekologismus jako cosi, co si tmářským a mocenským způsobem touží na zraněném životním prostředí jenom přihřát svou starou a dávno známou ideologickou polívčičku.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2004
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
1. 11. 2004 Police need to listen to calls for reform Jan  Čulík
1. 11. 2004 Kerryho poradce: "Zahraniční média jsou asi tak užitečná jako vši"
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík
1. 11. 2004 Michael  Marčák
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
1. 11. 2004 Havel i Klaus reagovali na komunistický režim podobně - nedostatečně Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Proč se perou Klaus a Gross Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Kdo je rozumnější? Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek
1. 11. 2004 Nemusíte platit za telefon. Už nikdy NEMUSÍTE Ladislav  Kahoun
1. 11. 2004 Vezměte si třeba taxíka - zdraví především Jan  Stejskal
1. 11. 2004 Média citovala ministryni Emmerovou (schválně?) špatně Vít  Černý
1. 11. 2004 Kutilské chámství českých vládců proti mezinárodnímu právu Karel  Mašita
1. 11. 2004 Alsasko: Nové antisemitské útoky Simone  Radačičová
1. 11. 2004 Zvítězí-li George W. Bush, stěhuji se do Kanady Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu
1. 11. 2004 Hlavní nádraží v Brně je krajským dopravním uzlem a tím musí také zůstat Jiří  Löw
1. 11. 2004 Fakt teda kecy ! Miroslav  Prokeš
26. 10. 2004 III. Evropské sociální fórum - pohled zevnitř Zdeněk  Štefek
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
1. 11. 2004 Hledáte-li práci v zahraničí, základní informace poskytne EURES
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
1. 11. 2004 Brain drain - Západ odsává z Afriky nejen suroviny, ale i mozky Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek
1. 11. 2004 Nemusíte platit za telefon. Už nikdy NEMUSÍTE Ladislav  Kahoun
1. 11. 2004 Proč se perou Klaus a Gross Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?   
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"   
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie   
30. 10. 2004 Propálená obrazovka   
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej   

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna   
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
6. 10. 2004 Nelegální prodej jedlých olejů z GMO na Slovensku Karel  Vaníček
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
15. 9. 2004 Majitelé zamořených pozemků u Spolany žalují firmu a FNM   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
15. 7. 2004 Proč jsem začal kupovat výrobky Setuzy Dalibor  Šrámek
14. 7. 2004 Proč přestávám kupovat výrobky Setuzy Karel  Vaníček
13. 7. 2004 Další úspěch anti-GM kampaní v Anglii Pavel  Houdek
9. 7. 2004 Výzva Setuze: Zastavte výrobu geneticky modifikovaných olejů!   
30. 6. 2004 Proč prodává Tesco ČR geneticky modifikovaný olej?