14. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Smog
14. 10. 2004

Energetická dilemata

Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost?

Vláda premiéra Grosse se rozhodla, že k celosvětovému snížení exhalací skleníkových plynů Česká republika přispěje tím, že své emise zvýší. Hlavním argumentem ministra průmyslu Milana Urbana (ČSSD) byla údajná hrozba ztráty konkurenceschopnosti a zvýšení nezaměstnanosti. Řada renomovaných ekonomů se však naopak domnívá, že ekologická regulace sice může krátkodobě zvýšit náklady, ale dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost ekonomiky. Kde je pravda? A kudy se má česká společnost ubírat?

Podle Národní zprávy ČR o inventarizaci skleníkových emisí zpracovaného Českým hydrometeorologickým ústavem, polovinu všech skleníkových plynů vypouští energetika. Sám ČEZ, jehož dominantním vlastníkem je stát, vypouští ročně 30 milionů tun CO2. Přitom 30% domácí výroby elektřiny české hospodářství nepotřebuje a její nadprodukce je vyvážena do zahraničí. Je proto pochopitelné, že těžaři uhlí a provozovatelé uhelných elektráren z případné regulace skleníkových plynů nadšení nebudou. Ale ostatní průmysl a celá společnost by z ní mohli profitovat. Například harvardský profesor Michael Porter ve svých pracích dokazuje, že takové regulace motivují firmy k inovacím a ke kreativním řešením, které ve svém důsledku znamenají modernizaci a úspory, jež konečném součtu přesáhnou původní náklady.

Řada zemí také disponuje studiemi, podle kterých plnění závazků Kjótského protokolu může vést k vytvoření desetitisíců pracovních míst. Pětimilionové Dánsko kalkuluje se 17 tisíci nových pracovních míst. Evropská unie při 15% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2010 počítá asi 1,9 mil. nových pracovních míst. Jen v Německu už dnes samotná větrná energetika zaměstnává asi 35 tisíc lidí. V Dánsku v roce 2001 větrná energetika zaměstnávala na 20 tisíc lidí, neboť dánské firmy se díky domácí podpoře vyšvihly na světovou špičku v oboru a nyní představují zajímavé exportní odvětví Ostatně málokdo ví, že z boomu větrné energetiky začíná jako subdodavatel hřídelí profitovat také plzeňská Škodovka.

Hlavní ekonomický problém tedy nepředstavuje celkový dopad ochrany klimatu na ekonomiku a společnost, ale soustředění postižených sektorů (těžba uhlí, uhelná energetika aj.) do určitých regionů, které by mohly být zasaženy strukturální nezaměstnaností. V českých podmínkách se jedná zejména o podkrušnohorskou uhelnou pánev. Tato oblast však má neobyčejný potenciál pro rozvoj udržitelné energetiky. Krušné hory totiž spolu s Českomoravskou vrchovinou disponují nejlepšími lokalitami pro umístění větrných elektráren. Jenom společnost Czech Venti v rámci projektu Větrný park Chomutov představila záměr na výstavbu desítek větrných elektráren Krušnohoří. Podle studie ministerstva životního prostředí by větrná energetika mohla do 6 let zaměstnávat v České republice asi 2 100 lidí.

Pro zdevastované Mostecko, Chomutovsko a Sokolovsko představují paradoxně největší potenciál rozvoje zdevastované plochy po těžbě uhlí. Uhelné společnosti mají za povinnosti zrekultivovat v nejbližších desetiletích desetitisíce hektarů pozemků. Pokud by se tak stalo za pomoci rychle rostoucích dřevin, mohlo by do budoucna v regionu.energetické využívání biomasy -- tzv. fytoenergetika -- představovat jednoho z podstatných zaměstnavatelů.

Podle studie ministerstva životního prostředí by v dohledné době mohl počet pracovních míst spojených s udržitelnou energetikou založenou na obnovitelných zdrojích energie přesáhnout počet zaměstnanců uhelných a atomových elektráren, včetně těžby a zpracování uhlí a uranu. Koncem tohoto desetiletí by se mohlo jednat o více než 40 tisíc lidí. Ve výhledu pro rok 2030 by jen fytoenergetika a s ní spojené obory mohly vytvořit přes 70 tisíc pracovních míst! To by mohlo nejen nahradit ztráty způsobené útlumem těžby uhlí a odstavováním uhelných elektráren, ale podstatně snížit nezaměstnanost v postižených regionech.

Potenciál rozvoje se tedy nabízí a záleží na vládě, zda ho dokáže využít. Nemohu se však zbavit dojmu, že v české vládě a na Ministerstvu průmyslu a obchodu přes výměnu některých lidí přežívá socialistický duch Miroslava Grégra. Milan Urban totiž převzal Grégrovu koncepci a obhajuje udržení těžby uhlí na Mostecku i za cenu prolomení tzv. ekologických limitů těžby. To by fakticky znamenalo oprášení komunistického plánu na zboření Horního Jiřetína a Černic na Chomutovsku a vystěhování tisíců místních obyvatel.

Proti tomuto plánu se staví nejen obyvatelé postižení a další lidí z regionu, ale koncem 90. let je podpořil i dnes již zrušený Okresní úřad v Chomutově, který ve svém vyjádření pro vládu z června 1998 napsal: "rozvoj tohoto území nemůže být neustále podřizován ekonomickým zájmům báňských společností ... zaměstnanost severních Čech nelze řešit prodloužením životnosti lomů, ale restrukturalizací stávajícího těžkého průmyslu a těžby surovin podporou ekonomických činností s vyšší přidanou hodnotou, exportním zaměřením ekonomiky s kladnými dopady na platební bilanci státu".

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že údajnými dilematy obsaženými v titulku mého příspěvku s námi politici manipulují. Bohaté země s vysokým životním standardem svého úspěchu nedosáhly "ekologickým dumpingem" ale naopak tím, že ekologickou regulaci využili jako nástroj pro inovace a zvýšení konkurenceschopnosti svého hospodářství. Proto jsou v globálním měřítku nejpřísnější ekologické regulace v tak bohatých částech světa, jakými jsou Skandinávie, Japonsko nebo Kalifornie.

Autorka pracuje pro českou pobočku ekologické organizace Greenpeace na kampani proti alergenní kosmetice s látkou MDGN

                 
Obsah vydání       14. 10. 2004
14. 10. 2004 Je "objev" masových hrobů v Iráku americkou předvolební manipulací?
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
14. 10. 2004 Servery Indymedia se vrátily na své místo Štěpán  Kotrba
14. 10. 2004 Věznění bez soudu způsobuje vážné psychické poruchy
14. 10. 2004 Shromáždění na podporu Jiřího Kajínka
14. 10. 2004 Stovky kurdských mrtvol nalezeny v hromadných hrobech v Iráku
14. 10. 2004 Jak se "extremně levicový protiamerický britský deník" snaží ovlivnit americké prezidentské volby
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 Pomník pro zbabělce? Odsoudit jej není jednoduché Miloš  Kaláb
14. 10. 2004 Dveře v Bruselu otevírá lobbing Igor  Záruba, Jan  Stuchlík
14. 10. 2004 Michael  Marčák
14. 10. 2004 Stát jako dřevorubec a pravomoc, která je nedělitelná Jaroslav  Doležal
14. 10. 2004 Studium jazyků "zvětšuje mozkové schopnosti"
14. 10. 2004 Vnitřní svět politického člověka Dalibor  Vlček
14. 10. 2004 Mráz kdysi přicházel z Kremlu, dnes přichází z vnitra Oldřich  Průša
14. 10. 2004 Lidé a ne-lidé
13. 10. 2004 Blair znovu obhajoval v parlamentě svou kontroverzní politiku vůči Iráku
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna
13. 10. 2004 Mé jednání s Aidanem Whitem a zpráva Mezinárodního svazu novinářů, kterou nikdo nechtěl Irena  Válová
13. 10. 2004 České televize se v prosinci 2000 nezmocnili žádní vzbouřenci Ivo  Mathé
13. 10. 2004 James Baker usiluje zároveň o odpuštění i o vyplacení iráckých dluhů
13. 10. 2004 Od Saddáma Husajna nehrozil útok ZHN do 45 minut
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
13. 10. 2004 Soubor lístků, poslaných přes propast času
14. 10. 2004 K. M. Čapek - Chod: Držme se !
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 Věznění bez soudu způsobuje vážné psychické poruchy   
14. 10. 2004 Jak se "extremně levicový protiamerický britský deník" snaží ovlivnit americké prezidentské volby   
14. 10. 2004 Je "objev" masových hrobů v Iráku americkou předvolební manipulací?   
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
11. 10. 2004 "Povstalci mají právo nás zabíjet"   
11. 10. 2004 O přístupu k internetu v knihovnách v Británii Jan  Čulík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna   
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
6. 10. 2004 Nelegální prodej jedlých olejů z GMO na Slovensku Karel  Vaníček
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
15. 9. 2004 Majitelé zamořených pozemků u Spolany žalují firmu a FNM   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
15. 7. 2004 Proč jsem začal kupovat výrobky Setuzy Dalibor  Šrámek
14. 7. 2004 Proč přestávám kupovat výrobky Setuzy Karel  Vaníček
13. 7. 2004 Další úspěch anti-GM kampaní v Anglii Pavel  Houdek
9. 7. 2004 Výzva Setuze: Zastavte výrobu geneticky modifikovaných olejů!   
30. 6. 2004 Proč prodává Tesco ČR geneticky modifikovaný olej?   
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley