15. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2004

Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu

Nejsem stoupencem spikleneckých či policejně-prokurátorských výkladů dějin, ale něco mi v případě výbuchů ve vlacích v době ranní dopravní špičky nehraje. Vzpomněl jsem si totiž na únos a vraždu italského klerikálního politika Alda Mora Rudými brigádami před čtvrt stoletím. Dodatečně po letech se prokázalo, že ultralevicoví aktivisté byli k tomuto činu inspirováni tajnou službou a ta jednala na politickou objednávku. Hrozilo totiž uzavření historického kompromisu mezi křesťanskými demokraty a tehdy mocnou Italskou komunistickou stranou, jíž by se otevřela reálná šance ke vstupu do vlády. Moro byl klíčovou postavou tohoto politického dramatu a jeho odstranění vedlo ke ztroskotání záměru. Nejen italské pravici, ale i řadě zahraničních politických sil se tehdy ulevilo.

Pro tajné služby není jistě žádným velkým problémem infiltrovat nějakou skupinku, jež může mít užší či vzdálenější kontakty na takové struktury, jeho je ETA, IRA či Al Kajdá a nejen monitorovat jejich aktivity a záměry, ale také tyto aktivity a záměry z pozadí ovlivňovat nebo přímo inspirovat.

Tažení proti mezinárodnímu terorismu je dnes velmi módní bojové heslo, ale za ním se neskrývá prioritně snaha o opravdové vymýcení terorismu -- toho totiž zaručeně nelze dosáhnout pomocí represe a utahování šroubů - tím lze spirálu násilí pouze dále roztočit a represívními zásahy jen posilovat prostředí a vůli k odvetě. Teror je možno odstranit pouze likvidací jeho podhoubí, tedy opravdovou změnou společenských poměrů, jež teror plodí. Ale to není na pořadu dne, dnes se hraje o něco úplně jiného a násilí tu sehrává velice špinavou a účelovou roli.

Kdysi jsem v publikovaném rozhovoru o dopadech ekonomické globalizace na existující státy a odbourávání prvků sociálního státu řekl, že konečným cílem je národní stát redukovat na policejní stanici kombinovanou s chudobincem. Subkomandante Insurgente Marcos, skvělý intelektuální představitel již desetiletého úspěšného povstání Indiánů v jihomexickém Chiapasu to vyjádřil se svou obvyklou elegancí: "V kabaretu globalizace předvádí stát striptýz a na konci představení mu zbývá jen holá nezbytnost: jeho represivní moc. Když je jeho materiální základna zničena, jeho svrchovanost a nezávislost potlačena, stává se národní stát pouhou bezpečnostní službou pro megaspolečnosti... Noví páni světa nemají potřebu přímo vládnout. Úkolem spravovat záležitosti jejich jménem jsou pověřeny národní vlády".

Ano, ekonomická globalizace kapitalistického typu si nezbytně vyžaduje nejen odbourání prvků sociálního státu a dalších "nadbytečných" výdajů, ale i všemožné utahování šroubů kontroly, represe, špiclování a likvidace jakýchkoli hrozeb pro klid a pořádek již v zárodku, tedy preventivních úderů či omezených válek, preventivních teroristických akcí a jiných špinavostí. Proto se profesionalizují armády (námezdní žoldnéř je podstatně lépe zneužitelný k jakékoli špinavosti, než odvedenec), proto se posilují prvky policejního státu, proto se oslabují mechanismy demokratické kontroly, proto probíhá eroze občanských práv a základních ústavních principů ve prospěch holé účelové zvůle. Klece v lágru na Guantánamu jsou zde dokonalým a výmluvným symbolem a patrně i pochmurnou předzvěstí budoucnosti.

Pokud je třeba posilovat policejní, zpravodajské a represivní aparáty a zvyšovat jejich pravomoci, je něco takového těžko proveditelné v ovzduší klidu, kdy klíčovým politickým heslem jsou např. lidská a občanská práva (dobové, dnes již opuštěné účelové argumenty v boji proti někdejšímu SSSR a jeho spojencům). Takové změny lze provést prakticky bez odporu, ale nejdřív musí dojít k nějakému spektakulárnímu masakru, případně k řetězu masakrů. Lidé vyjdou do ulic, budou volat po vládě pevné ruky, po zesílení bezpečnostních opatření, vlády dosud seškrtávající rozpočtové výdaje na policii, tajné služby, špiclování, represi a špinavé operace začnou náhle těmto složkám vnucovat prostředky, o jakých se jim nesnilo.

Strach vede k tomu, že se většinová společnost ráda a dobrovolně vzdá svých občanských svobod, záruk a práv. Vždyť je to nezbytné, aby bylo bezpečněji -- tak co? Až později jí začne docházet, že nešlo o výjimečné pravomoci a omezení krizového charakteru, jež budou po odvrácení nebezpečí zrušena, ale že jde o trvalou systémovou změnu -- a nakonec se v případě potřeby ostří represe obrátí i proti ní. Ale to už bude pozdě. Už nyní jsou ostatně zaznamenávány tendence každou opozici proti stávajícímu pořádku nálepkovat jako přinejmenším potenciální teroristy.

Ostatně není nic nesnadného, aby se v tomto světě plném rozporů občas někde nějaký ten masakr odehrál. Nebezpečí bude permanentí a nikdo na zrušení krizových pravomocí ani nepomyslí.

Pokud standardní útoky ETA míří zpravidla proti představitelům španělského oficiálního establishmentu, pokud útoky z 11. září 2001 mířily promyšleně proti nejposvátnějším symbolům americké politické, vojenské a ekonomické moci a počty náhodných obětí byly jen vedlejším produktem hlavního záměru, pak v Madridu jde o neadresný teror vůči nezúčastněným, vůči průměrné populaci. Právě takovéhle útoky s masovými oběťmi jsou pro podzemní struktury odporu svým vyzněním dost nevýhodné a rizikové, když proti nim staví nejen intenzívní cílenou represi států, ale i ty, kdo by jinak s nimi třeba i sympatizovali. Jsou však velmi efektivní, pokud jde o vytvoření atmosféry vhodné pro bezproblémové zavedení výrazně celoplošných represivních a kontrolních opatření výjimečného charakteru a rozsahu.

Neadresné útoky s masovými oběťmi jsou také vcelku snadné a je těžké se proti nim ochránit. Nastavit časování a strčit tašku pod sedadlo, pak na příští stanici v klidu vystoupit, to dokáže skoro každý. Ale zabít např. velícího generála okupačních vojsk, to je vysoce náročná a riziková akce...

A tak stačí inspirovat nevelkou buňku jakýchkoli radikálů, aby něco takového provedla -- a je to. Pro tajné služby a politické kruhy může být docela efektivní za cenu pár desítek nebo stovek obětí z bezejmenného davu ("naroda chvatit" -- říkali cynicky stalinisté, pamatujete?) dosáhnout trvalého utažení roubů kontroly a represe, v jiné situaci pro svou nepopulárnost zcela politicky neprůchodných.

Vzhledem k tomu, že systémové změny na úrovni národních států jsou pod tlakem globalizace na pořadu dne, není tato úvaha zcela nelogická. Šlo by ovšem o špinavé operace obrovských rozměrů a dopadů, ale co tomu brání? Serióznost a mravní zásady klíčových aktérů? Nenechme se vysmát! Na povrchu se to přece dá režírovat docela hodnověrně -- zachmuřené grimasy politiků setrvávajících v předepsaném smutku, miliony protestujících v ulicích, rozhodná prohlášení vlád o zavedení ještě rozhodnějších opatření, předhazování lákavých, leč neverifikovaných vyšetřovacích verzí veřejnosti ... a nakonec nějaký ten anonymní telefonát nebo dopis, že za to může ten nebo onen. A jede se dál.

Přitom neadresný teror je užíván oběma stranami, nejen palestinskými radikály s výbušninou na těle -- i izraelskými vrtulníky, jež zabíjejí spolu s pronásledovanými osobami zároveň i ty, co jdou po ulici zrovna kolem, co jsou zrovna náhodou ve vyhlédnutém domě.

A zhoubná spirála má všechny předpoklady se pěkně krvavě točit dál. Ty případy by měly být velmi důsledně vyšetřeny, pozadí bezpečně rozkryto a vše by se mělo zveřejnit. Jenže tajnůstkářství je přece charakteristickým rysem onoho utahování šroubů. Takže to pojede dál. Tohle opravdu nemůže dopadnout dobře. A rukojmími jsme všichni. Také jezdíte metrem, tramvají, autobusem? Člověka zamrazí, při tom pomyšlení...

                 
Obsah vydání       15. 3. 2004
15. 3. 2004 Španělská pravicová vláda prohrála volby
15. 3. 2004 Volby v Rusku: podle očekávání zvítězil Putin
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva
14. 3. 2004 Za masakry v Madridu "přijala odpovědnost al Kajda"
15. 3. 2004 ČTK a matematika: v Madridu zatčeni čtyři Arabové... Štěpán  Kotrba
15. 3. 2004 Se starostmi do Štrasburku Zdeněk  Jemelík
12. 3. 2004 Hrozba demokracii Jan  Čulík
12. 3. 2004 Panenka a gorily Štěpán  Kotrba
14. 3. 2004 Zpráva Výboru proti mučení potvrzuje problém policejního násilí
15. 3. 2004 Bizetova Carmen a tak trošku Troškova "Prodaná nevěsta"? Jan  Paul
14. 3. 2004 Léky proti AIDS pro Afriku nebudou k dispozici
15. 3. 2004 "Spravedlivá globalizace": zpráva Mezinárodního úřadu práce při OSN Martin  Hekrdla
15. 3. 2004 Ta ostuda - americký demokratický kandidát John Kerry umí francouzsky
15. 3. 2004 Ústavu Němci zřejmě nezmění, v Berlíně ale zasedá bezpečnostní kabinet
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
15. 3. 2004 Teroristický útok a volby v Madridu Josef  Vít
15. 3. 2004 Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu Petr  Kužvart
15. 3. 2004 Kdo zachrání svět, když ne USA Michal  Rusek
15. 3. 2004 Dočkají se harki uznání? Simone  Radačičová
15. 3. 2004 Jak odhalit rafinovanost nového antisemitismu
15. 3. 2004 "Žiji již v deváté desítce svého života" Jan  Čulík
15. 3. 2004 Opravdu divnej chlap Štěpánka  Matúšková
15. 3. 2004 Opravdu sprostá výstava Jan  Čulík
15. 3. 2004 Pane, Brezino, měl byste se stydět za své lži o Greenpeace Miroslav  Šuta
15. 3. 2004 Ani v muslimských zemích není zakázána interrupce Jana  Malá
15. 3. 2004 Nevnucujte ženám zákaz potratů
15. 3. 2004 Potraty: Argumentace pana Mareše je nepoctivá Aleš  Kubeczka
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2004 Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu Petr  Kužvart
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
15. 3. 2004 Teroristický útok a volby v Madridu Josef  Vít
12. 3. 2004 Hrozba demokracii Jan  Čulík
11. 3. 2004 Španělsko: teroristické útoky si vyžádaly více než 190 životů   
16. 2. 2004 Tajná zpráva OLAFu: Evropská unie financuje palestinský terorismus   
6. 2. 2004 Teroristický útok v Moskvě   
2. 2. 2004 Päť vojen premiéra Blaira Charles  Grant
28. 1. 2004 Trinidad jako hrozba terorismu Miloš  Kaláb
15. 1. 2004 Do Londýna přiletěl z Washingtonu muž "podezřelý z terorismu"   
7. 1. 2004 Američané nemají teroristy v databázi otisků prstů   
7. 1. 2004 Colin Powell přiznává, že Amerika udělala ve "válce proti terorismu" chyby   
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
3. 1. 2004 British Airways ruší některé lety z Londýna z bezpečnostních důvodů   
31. 12. 2003 Spojené státy vnucují zahraničním leteckým společnostem ozbrojené strážce