19. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2003

Alternativní pohled na skutečnost

V minuleém článku ZDE jsem se zabýval úvahami o skutečnosti. Chtěl bych nabídnout zase trošku jiný pohled na tuto problematiku a zároven dokončit myšlenku.

Myslím si, ze jde o důležitou věc, poněvadž se domnívám, ze současné světové problémy jsou důsledkem pokřiveného chápání skutečnosti.

To co toto zamýšlení nabízí, je pouhý alternativní pohled na skutečnost, který skýtá dle názoru autora jistou inspiraci dnešku. Není zde žádné kategorické tvrzení, nic není nikomu vnucováno.

Zmíněný článek konstatoval, ze vedle vnímané skutečnosti vzniká i skutečnost neurofyziologické povahy, která je souborem představ o autentické skutečnosti.

Zabývejme se ted' touto skutečností, jak nám ji zrcadlí rozum.

Ta sestává jednak z ověřitelných představ (sem patří všechno běžné každodenní uvažování i zkoumání vesmíru pomocí exaktních věd) a dále z představ rozumu jím neověřitelných. Do této druhé kategorie patří náboženské představy a dále sem patří i vědeckým bádáním evokované představy o vzniku vesmíru a vědomi (protoze předpoklad oddělenosti subjektu a objektu zde přestává platit).

Zatimco náboženské představy jsou motivovány traumaty komplikované lidské bytosti (zrození, život, smrt) a snaží se pro ni nalézt duchovní útěchu, vědecká analogie knihy Genesis nabízí uspokojení lidské zvídavosti a rozumu.

Zatímco duchovní namítnou, ze Bůh neni bohem filosofů a vědců, ale bohem po- koje, ti, kteří se snaží vše vysvětlit vědou, kontrují, že ani víra nesmí být v rozporu s dosaženým poznáním a tím rozumem.

(Před Darwinem byla spousta lidí přesvědčena, ze vesmír není starší než nějakých 6000 let získaných genealogickým rozborem bible.)

Tento odvěký spor postavil přehradu mezi vědecké a duchovní poznáni vesmíru a učinil z náboženství a vědy mimoběžky (jak poznamenal jeden z čtenářů).

S nesmírným rozvojem fyzikálních věd (teorie částic, astrofyzika,..) biologie (genetika, fyziologie,..) ve 20. stoleti začíná získávat převahu pojetí vědců oproštěné od veškerého duchovna a náboženství působí stále nevěrohodnějším dojmem už jen proto, jak se od sebe navzájem liší svými věroukami, proroky a tradicemi.

A stale víc se tak zapomíná na duchovní potřeby dnešního člověka vystaveného všem zmatkům moderního věku, který je dán všanc děsivé prázdnotě a naprosté bezútěšnosti současného obrazu vesmíru.

Jsem pevně přesvědčen, že i dnešní věda nabízí pro člověka existenciální spásu před touto moderní pastí rozumu, která z něj činí jen pranepatrné nic v nezměrných propastech časoprostoru a že vědecké a duchovní bádáni lze tudíž sjednotit (jak se o to pokoušel např. francouzský myslitel Teilhard de Chardin, oblíbenec mého otce).

Vždyť neurofyziologie, která je legitimní součástí vědy, tvrdí, že vše, co vnímáme a víme, je záležitosti nesmírně jemného přediva naši centrální nervové soustavy. Tedy i mozek a nervy jsou nedílnou součástí vesmíru, a to součástí v jistém velmi významném slova smyslu naprosto zásadní, ponevadž v ní vzniká obraz vesmíru jako v nějakém kouzelném tkalcovském stavu.

Suma ověřitelných skutečností vyvolává v každé lidské bytosti základní pocit, který se dá nazvat světovým názorem, který je jako celek objektivně neověřitelný, ale který je stejně legitimní skutečností jako cokoliv jiného, poně- vadž zanechává nepopiratelné stopy ve struktuře mozku.

A to skutečností možná nejdůležitější, poněvadž tento světový názor zároveň vytváří prizma vnímání, které duchovní život každého významně ovlivňuje, ale současně však jej více či méně omezuje.

Tato duchovní skutečnost tedy zastřešuje svět ověřitelné skutečnosti a díky jedinečnosti a omezené sdělitelnosti nejvnitřnějšího individuálního prožívání je tato skutečnost u každého jiná.

Dá se proto říct, ze existuje tolik skutečností, kolik je lidí, a vesmír je živou bytostí procitající v každém zrození (pedanty odkojené diskursivním poznáním světa prosím, aby pokládali tuto větu a též i obsah dalších odstavcú za alegorii).

Každý člověk je vesmírem sám o sobě tvořeným neodlučnou jednotou zřícího a zřeného. Každý tento vesmír je více či méně omezen předsudky plynoucími z osobních zkušeností každého člověka. Každý tento vesmír je jen pouhým podprostorem vesmíru ničím neomezené skutečnosti, vesmíru který nemá odraz v žádné paměti, která by jej mohla "pochopit" a uzavřít do klece z myšlenkových konceptů a tim de facto přivodit jeho zánik. Kdyby ten, kterého náboženstvi pokládají za vševědoucího, myslel jako člověk, asi by se časem ze své dokonalosti nudou uzoufal k smrti. (Snad proto povolává k existenci nás, aby skrze každého z nás pak mohl znovu a znovu žasnout a nacházet sám sebe.)

A člověk je tak pouze jen malým okrajovým mořem věčného oceánu skutečnosti. Těmi moři, přílivy, odlivy a vlnami však tento oceán dýchá.

Pripadá-li tedy někomu jeho vnitřní vesmir zoufale nudný a bezútěšný, mělo by mu být útěchou, že vždy existuje možnost úniku do bezbřehého ničím neohraničeného oceánu skutečnosti. Vždy je zde možnost myslet jinak, případně vzdát se omezeného myšlení vůbec.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2003
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
19. 2. 2003 I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku
19. 2. 2003 Môže za to Helena alebo úloha mužských komplexov v dejinách ľudstva Oľga  Pietruchová
19. 2. 2003 "Tajní" v Kremli Viktor  Kovaľov
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
19. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku   
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
16. 1. 2003 O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi Martin  Muránsky
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
31. 10. 2002 Ztracený lesk a bída reálného islámu Zdeněk  Müller
23. 9. 2002 Roger Scruton: Islámu chybí konkrétní kulturní totožnost