2011: Krásná nová dystopie

30. 12. 2010

Posouváme se od společnosti, v níž jsme byli dovedně manipulováni prostřednictvím lží a iluzí, k takové, v níž budeme otevřeně řízeni. - V psychologickém mučení vojína Bradleye Manninga - který je sedm měsíců vězněn bez toho, že by byl usvědčen z nějakého zločinu - se odráží zlomení disidenta Winstona Smithe v závěru "1984". Manning je zadržován coby "vězeň s maximální péčí" v base základny námořní pěchoty Quantico ve Virginii.

KD│ Dvěma nejvýznamnějšími vizemi budoucí dystopie byly "1984" George Orwella a "Krásný nový svět" Aldouse Huxleyho. V debatě mezi těmi, kdo sledovali náš sestup do korporátního totalitarismu, šlo o to, kdo měl pravdu. Bude nová dystopie, jak napsal Orwell, ovládána utlačovatelským dohlížitelským a bezpečnostním státem, který používá hrubé a násilné formy kontroly? Nebo budeme, jak si to představoval Huxley, uchváceni zábavou a spektáklem, zaujati technologií a svedeni rozmařilým konzumem, abychom uvítali vlastní potlačení? Ukazuje se, že pravdu měli oba, Orwell i Huxley. Huxley předvídal první stádium našeho zotročení. Orwell to druhé, napsal Chris Hedges pro Truthdig.

Pravdivý příběh Plastic People

30. 12. 2010 / Milan Kozelka

Legendární kapela Plastic People převedla svá
autorská a koncertní práva na skupinu českých
velkopodnikatelů. "Svoji statečnou válku proti
totalitě sme vítězně dobojovali. Teď budeme
vodpočívat a chlastat," prohlašuje na tiskové
konferenci v atriu pražského hotelu Hilton lídr
kapely Vratislav Brabenec. Slavná kapela bude
dá pokračovat ve složení: Zdeněk Bakala -- bicí,
Petr Kellner -- klávesy, Martin Roman -- housle,
Andrej Babiš -- basová kytara a zpěv a Pavel
Tykač -- doprovodná kytara a zpěv. Manažerem
kapely se stává ruský magnát Oleg Děripaska.
"Tyhle kluci se vyšvihli vlastní pílí a zosobňujou
patočkovskej ideál svobody, kvůli kterýmu nás
bolševici vláčeli po kriminálech," říká Brabenec.
"Sou to autentický rokeři," dodává Magor Jirous.

Odtajněné britské vládní archivy:

Margaret Thatcherová rozhodla, že britský špion pro československý komunistický stát nebude potrestán

30. 12. 2010

Premiérka Margaret Thatcherová rozhodla utajit informaci, získaného od československého špiona, který emigroval do Británie, podle níž byl John Stonehouse, bývalý labouristický ministr, špionem pro komunistické Československo. Vyplývá to z britských vládních archivů, odtajněných k 1. lednu 2010 po třiceti letech.

Během jednání v Downing Street dne 6. října 1980 s ministrem vnitra Williem Whitelawem a generálním prokurátorem Sirem Michaelem Haversem Thatcherová souhlasila, že Stonehouse nebude s těmito informacemi konfrontován ani stíhán.

Stonehouse byl jediným britským ministrem v historii, který byl zároveň agentem cizí mocnosti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Manifest zdrcených ekonomů

30. 12. 2010

Manifest zdrcených ekonomů vznikl jako platforma části francouzských ekonomů. Úmyslně ponecháváme v názvu pojem "zdrcených ekonomů", jakkoliv může znít českému čtenáři jako velmi nezvykle či dokonce cize nebo příliš expresívně. Snažíme se touto formou -- jde o pracovní překlad -- přiblížit našim čtenářům a doufáme, že i širšímu okruhu zájemců, diskusi, která se začíná objevovat v některých intelektuálních kruzích. V tomto manifestu považujeme za závažné především dvě skutečnosti. V krátké době se k němu ve Francii přihlásilo více než 1500 ekonomů, ale i sociologů, politologů nejen z univerzit a výzkumných pracovišť, ale také lidí z hospodářské praxe. Má tedy poměrně široký ohlas. Není také náhodou, že vznikl ve Francii, v zemi, která dala Evropě i světu ideály Velké francouzské revoluce. Dnes také zemi, kde zaměstnanci tvrdě hájí svá práva -- také v duchu ideálů francouzské revoluce.

Teorie revoluce

30. 12. 2010 / Milan Valach

Proletariát, který nechce, aby se s ním zacházelo jako s lůzou, potřebuje statečnost, sebevědomí, hrdost a nezávislost víc než chléb.

Karel Marx

Narůstající rozpory kapitalismu vyvolávají rostoucí nespokojenost. Lidské tragédie, k nimž vede nekonečná chamtivost kapitalistů vyjevující základní princip systému sobectví, vyvolávají rostoucí hněv. Avšak pouhé morální rozhořčení nestačí, i když je nutné. Má-li vyústit v praktické činy, v boj za zničení nespravedlivého a krutého kapitalistického systému, musí mít cíl. Bez představy cíle, spravedlivější a svobodnější společnosti, se rostoucí hněv zvrhne v nesmyslné násilí, v pouhou pudovou agresi frustrovaných davů. A takový dav snadno ovládnou demagogové, kanalizující, tj. odvádějící jeho agresi pro systém neškodným směrem. Právě tuto roli sehráli kdysi nacisté v čele s Hitlerem a i v prostředí současné české levice se již vyskytují jedinci, jimž je jasné, že za všechny současné problémy může "světové židovské spiknutí"1).

Právní stát?

30. 12. 2010 / Egon T. Lánský

Rada Evropy, sídlící ve Štrasburku, (v dalším textu RE a prosím nezaměňovat s Evropskou radou, což je shromáždění nejvyšších představitelů členských zemí Evropské unie) vznikla v padesátých letech dvacátého století, nadbytkem finančních prostředků nikdy netrpěla a žádnou mocí nikdy nebyla vybavena. Do vínku od svých tvůrců -- malé skupinky evropských demokratických států -- obdržela pověření formulovat některé humanitární problémy a po schválení těchto formulací vládami svých členských států dohlížet na jejich dodržování. Závazné přijetí některých formulací - například Evropské charty lidských práv a to je ze všech lidskoprávních definicí ta nejširší a nejvíc vůči člověku velkorysá -- je podmínkou přijetí nového člena. Vedle politických a administrativních orgánů funguje při RE také soud a členské státy se zavázaly, že jeho rozhodnutí budou respektovat.

Cizinecká policie Praha II

28. 12. 2010 / Jan Rovenský

(reakce na báseň Jana Těsnohlídka "Cizinecká policie Praha")

cizinecká policie
je plná lidí který
potřebujou pomoc!
neznaj zákony!
neuměj jazyky!
jsou ztracený!
jsou zoufalý!
nikdo je nemá rád!
nikoho nezajímaj!
nikdo je nechce!
děti cizinců brečej!
může se někdo zlobit
na chudáky v uniformách
kterejm nikdo nepomůže
nevysvětlí zákony ani nenaučí jazyky
neporadí ani nepohladí
ve kterých předpisy a nadřízený
dusí zbývající uhlíky sociální inteligence
že si to pak všechno
sakra
vybíjejí na těch zatracenejch cizincích?
pomozme jim!
pro začátek bychom je mohli poslat
třeba pokusit se vyřídit si
Zelenou kartu

Od 1. ledna 2011 budou reklamy na úvěry obsahovat i částku, kterou zákazník musí splatit

30. 12. 2010

"Reklama na spotřebitelský úvěr bude nově obsahovat povinné informace jako například RPSN, úrokovou sazbu a celkovou výši všech částek, jež má spotřebitel zaplatit,"

Tak to uvádí Martin Šváb, ředitel právního oddělení Provident Financial.

Zdroj: ZDE

Nový zákon zavádí do českého právního řádu předpisy Evropského společenství (konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES), a proto je jednou z jeho podstatných charakteristik ochrana spotřebitele. Zákon podstatně rozšiřuje informační povinnost věřitele vůči spotřebitelům. Další významnou změnou je právo spotřebitele odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodů a to do 14 dnů od jejího uzavření (písemné odstoupení je považováno za platné, je-li odstoupení odesláno věřiteli nejpozději v poslední den lhůty). Nový zákon v souladu s výše uvedenou směrnicí pro své účely vymezuje některé pojmy, včetně pojmu "roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr" (RPSN). Tou se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. RPSN se rovná hodnotě všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a počítá se na roční bázi.

Zdroj: ZDE

Pozn.ŠOK: "Je dobře, že na místo neschopných začínají i nám vládnout schopnější. Ještě lepší bude, když i těm nejschopnějším začnou i u nás vládnout zákony." To řekl spisovatel Jan Procházka v knize shrnující jeho novinové sloupky Politika pro každého. V roce 1968... Od té doby se mnoho změnilo. Úrok 4% předsametových spořitelních knížek Česká spořitelny nahradil úrok 0,05% jejich posametových elektronických účtů. Fakticky žádný... Poplatky za to, že si jde člověk své peníze vybrat k přepážce, úrok posunou vždy do negativních hodnot. Česká spořitelna už není česká, ale rakouská. Politický a soudní systém Česka toleruje finanční grázly a mlčky přihlíží ožebračování lidí. Levice se vůči lichvářům chová stejně, jako pravice. Toleruje je. Solidarita odcamcaď pocamcaď... A společnosti jako britská Provident Financial, poskytující půjčky s extrémně vysokými úroky, se nejmenují lichváři, jak by si žádal stále platný trestní zákon, zákon o spotřebitelském úvěru a na ochranu spotřebitele, ale finanční podnikatelé... RPSN půjčky 10.000 kč na 30 týdnů od Providentu může být i neuvěřitelných 512,5%...

Proletářský internacionalismus a solidarita odcamcaď pocamcaď

30. 12. 2010 / Štěpán Kotrba

Je svědomí uklidňující a oblažující se každé Vánoce rozteskňovat nad smutným osudem migrantů před 2000 lety a připomínat lhostejnost světa vůči novodobým Ježíškům, narozeným bezdomovcům Marii a Josefovi kdesi ve chlévě. Je ovšem krajně pokrytecké citově vydírat své bližní vychrtlými obličejíčky afrických dětí či velikostí účtů za zdravotní ošetření těch, kteří nemohou využívat vymožeností solidárního zdravotního či sociálního systému. Je krajně licoměrné vyvolávat v druhých pocit viny za tento neutěšený stav světa... když z něj profitujete.

A... pokud nejste revolucionáři, kteří v nejlepších tradicích španělských interbrigadistů by chtěli zároveň sami bojovat (a umírat) za "jiný svět, který je možný". Kteří by vůbec jiný, spravedlivější svět "pro všechny" chtěli. Chcete ho? Fakt? A co ze svého pohodlí obětujete?

Přistěhovalci do plynu?

30. 12. 2010 / Jan Čulík

Schizofrenie tohoto neootrokářského systému má i své temné stránky - absenci zdravotního a sociálního zabezpečení pro většinu takto živořících cizinců. A absenci soucitu nebo solidarity s jejich osudem. Ale upřímně: nikdo je sem nezval.

Štěpán Kotrba ZDE

Štěpán Kotrba ve svém článku vypočítává neskutečná příkoří, která podle jeho slov působí neevropským přistěhovalcům z třetího světa Evropská unie, a argumentuje, že se "s tím musíme smířit", to je "normální", je to projev tvrdého současného kapitalismu a "jiné to už nebude". Na vykořisťování lidí z třetího světa je založena evropská prosperita, tak se uklidněme a užívejme si toho.

No, ono to tak stoprocentně nebude.

Vyměňte politiky, Unie svobody definitivně umírá

30. 12. 2010 / Štěpán Kotrba

Tak jsem se dozvěděl z denního tisku, že se pro rituální sebelikvidaci rozhodla politická strana, vzniklá v hlavách několika politických kariéristů a v PR kanceláři jednoho britského rozvědčíka. Unie svobody, jejíž vznik ovlivnil řízený únik informací z tehdejšího SPOKu o "švýcarské vile Václava Klause", který odstartoval "Sarajevský atentát", se rozpouští. Ke dni 1.1. 2011 se ruší politická strana US-DEU. Nikdo odchodu kverulantů želet nebude.

Díky, pane ministře...

29. 12. 2010 / Ladislav Žák

Pokud snad ještě někdo pochyboval o tom, o co jde této vládě ve sporu s lékaři, pak je snad po včerejšku celkem úplně jasno i těm "momentálně zaostalým". Ministr Heger si vymyslel na lékaře vyhlášení stavu ohrožení, a to z pozice vedení krajů. Určitě si myslí, jaký je to mazaný lišák a politický stratég, protože politické i finanční náklady ponesou kraje a jejich hejtmanství, a ty jsou v rukách současné opozice. Možná pan ministr zapomněl na dvě drobnosti.

Filozofie hladových inženýrů (PF 2011)

29. 12. 2010 / Alex Koenigsmark

V závěru letošního roku i fejetonistu tak nějak přechází humor. Sklízíme plody setby, kterou jsme pomohli zasadit a nečinně s úžasem a někdy obdivem přihlíželi jejímu vzrůstu, takže se teď nemůžeme příliš divit. Zasela ji ideologie, snadno charakterizovatelná hesly "neviditelná ruka trhu rozhodne sama" a "peníze jsou až na prvním místě".

Oba axiomy jsou stručné, vábivé, vtipné a nepravdivé. Neviditelná ruka trhu v globálním světě funguje velmi omezeně a klopotně, ještě tak někde na ulici mezi dvěma řezníky, to ano - a v lidském světě peníze nejsou na prvním místě. V nelidském možná, ale v lidském světě jsou na prvním místě zdraví, láska, svoboda a složitý pojem štěstí, který snad nejlépe lze vysvětlit jako vyrovnanost se světem i sebou a tím kantovským pocitem, znáte jeho aforismus o tom, co jej naplňuje vždy úžasem.

Školství v Británii:

Britští konzervativci mírně ustupují, ale zvýšení školného na 9000 liber ročně nezruší

29. 12. 2010

Při vědomí, že britská vláda prohrává propagandistickou válku ohledně univerzitního školného, se premiér David Cameron rozhodl učinit určité "zmírňující" kroky

Britská vláda oznámila, že jmenuje Simona Hughese, náměstka předsedy Liberálnědemokratické strany novým komisařem pro přístup chudých studentů k univerzitnímu vzdělání. Toto rozhodnutí bylo přijato po kontroverzi spojené se ztrojnásobněním britskému univerzitního školného na 9000 liber ročně.

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Promýšlet (listopadovou) revoluci

29. 12. 2010 / Lukáš Matoška

text, který měl původně vyjít v Deníku Referendum a díky zákazu Jakuba Patočky nesměl vyjít...

Jsou události symbolicky nastartované děním na Národní třídě argumentem pouze tržních politik, nebo je otázkou času, kdy falešně vzývané revoluční jádro bude rekonstruováno? -- Nostalgie ve službách přítomného režimu. -- Proč jsou dějinné tragédie ironizovány fraškami? -- Od státního kapitalismu ke kapitalismu západního střihu. -- Anebo pokus o typologii falešných výkladů revoluce.

Pro nezanedbatelnou část radikálně levicové scény u nás, nebo alespoň scény, která si tak nechá říkat, je vztah k listopadovému dění nejednou vztahem traumatickým. Bohužel -- s příznaky tohoto traumatu se potýkáme i v kruzích nám bezprostředně blízkých, neřku-li u nás samých.

Zajímavý text o sametové revoluci

29. 12. 2010 / Boris Cvek

Zajímavý text o "sametové revoluci", i když jsem ho nedokázal přečíst soustavně celý, protože mi přijde moc pojmový a spekulativní, což je podle mne obecná chyba současné intelektuální levice. Více inženýrské, přírodovědné a pragmatické mentality by to chtělo.

Na druhou stranu, a o to překvapivěji a obdivuhodněji, když uvážíme autorovo mládí, je tam spousta postřehů a souvislostí, které mi přišly inspirativní a pro mne i objevné. Znovu jsem si uvědomil, jak potřebujeme novou antropologii, jak to 19. století základen a nadstaveb, materialismů a srdcí a duchů je prostě už staré.

Historie -- tragická, ale i děvka prodejná...

30. 12. 2010 / Miloslav Štěrba

O vánocích nám blízcí darují knihy. Dostal jsem letos dvě, obě o Rusku. První od Zdenka Šámala: Objektiv z Ruska. Objektiv vyvolává asociace s „objektivním“, jenže knihu vydala v roce 2008 Česká televize... Nabízí slovy vydavatele „důvěrnou známost“ s Ruskem, pokud si přečtete všech jedenatřicet reportáží. Typická pro tuto knihu je kapitola nazvaná „Všechno bylo jinak“. Autor se vrací k občanské válce, kdy „rudí okradli bílé hnutí o mnoho věcí, dokonce i o takové drobnosti, jako byly písně“. Má na mysli starou ruskou „Skal a stepí divočinou“. I proto vojensko-historické kluby v Rusku opravují „pokroucené“ dějiny. Šámal se přidal...

Souboj infantility a brutality

Z novějších českých filmů: Občanský průkaz a Přežít svůj život

29. 12. 2010 / Jan Čulík

Zdá se, že jakoby z nedostatku, či z bojácnosti natáčet závažné filmy z dneška, se čeští filmaři v posledních několika letech vracejí k životu za diktatur, nacistické a komunistické. Atmosféru období kolem poloviny sedmdesátých let se rozhodl evokovat Ondřej Trojan (nar. 1959) ve svém filmu Občanský průkaz (2010), natočeném na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Petra Šabacha.

Mossad se (ne)bude omlouvat

30. 12. 2010 / Jan Mrskoš

V minulých dnech se v některých (ne zrovna hlavních) světových médiích (nevím, zda i v českých?) objevila zprávička, že nový šéf Mossadu (izraelská výzvědná služba) připravuje omluvu pro anglické ministerstvo zahraničí za vystavení falešných anglických pasů pro své agenty, kteří se podíleli před rokem v Dubaji na zavraždění jednoho ze zakladatelů Hamasu.

Internetová policie Nicolase Sarkozyho rozeslala varovné dopisy 100 000 uživatelům internetu

30. 12. 2010

Státní dohližitelská instituce ve Francii, jíž lidé přezdívají "Velký bratr", rozeslala více než 100 000 uživatelům internetu varovný email, že byli přistiženi při protizákonném stahování materiálu z webu.

Kontroverzní francouzský zákon proti internetovému pirátství je Sarkozyho zvlášť prosazovaným projektem. Podporuje ho i jeho manželka, zpěvačka Carla Bruni. Oba argumentují, že umělci musejí být chráněni před obrovským způsobem ve Francii rozšířenou kulturou ilegálního stahování hudby a filmů. Ve Francii se podle odhadů totiž ilegálně stahuje nejvíce hudby a filmů na světě.

Když složenky zaútočí

29. 12. 2010 / Pavel Pečínka

Tak jako příchod zimy znamená, že udeří mrazy, přichází většinou s novým rokem zdražení toho zboží a služeb, bez nichž se prakticky nikdo neobejde. I před krizí u nich pomalu narostla vždy nějaká zdánlivě malá částka. Nynější změny se ale odehrávají rychleji a výrazněji. Elektřina, voda, plyn, jízdné, benzín a nájmy představují v součtu nejen pro nízkopříjmové skupiny (důchodce či nekvalifikované zaměstnance) těžko udolatelného protivníka.

Nová smlouva START: Souboj rezolucí

29. 12. 2010

V poslední pracovní den ruské Státní dumy proběhlo první čtení zákona o ratifikaci rusko-americké smlouvy o omezení strategických útočných zbraní START. Do konce ledna se očekává schválení dokumentu včetně podpisu prezidentem. Prezidenti obou zemí si poté vymění ratifikační listiny, smlouva vyjde tiskem a tím vstoupí v platnost. Předpokládalo se sice původně, že Duma dokument schválí ještě letos, ale nedošlo k tomu kvůli rezoluci amerického Senátu obsahující řadu výhrad - mimo jiné vůči formulaci v preambuli, která hovoří o bezpodmínečném spojení mezi strategickými útočnými a obrannými zbraněmi. Podle senátní rezoluce tato formulace z pohledu USA postrádá právní závaznost, upozorňuje v Nězavisimoj gazetě Viktor Litovkin.

Marie Baťová -- první dáma Zlína

28. 12. 2010 / Irena Zítková

Absolvent dvou fakult -- elektro na ČVUT a filmové na pražské AMU -- Pavel Hajný (1939), scénárista (m.j.) polských filmů Zaklete rewiry (Stříbrný lev v Gdańsku), Noční můry (Ekumenická cena MFF v San Sebastianu) nebo i u nás populární Sexmise (Stříbrný lev v Gdańsku), český televizní dramatik a režisér dokumentů a audiovizuálních projektů (připomeňme Svatovítskou katedrálu 1990, pravidelné televizní a rozhlasové pořady Computerworld a Megabyte ), autor románů Kde teče Tennessee, Léta nebo Samarkand, Samarkand, se v poslední době zabýval spíše IT žurnalistikou a evropskými projekty pro neslyšící i pacienty s roztroušenou sklerózou a v neposlední řadě na webu i historií baťovství.

Sto let bez Lva Tolstého

28. 12. 2010 / Miloslav Štěrba

Před sto lety opustil náš svět Lev Nikolajevič Tolstoj (9.9.1828-20.11.1910). Moderní člověk. Zvláště poté, co začal oblékat mužickou halenu. Také šťastný člověk. To proto, že se nenechal zabít při prvním životním dobrodružství v krymské válce, kterou si nenechal pro sebe, ale v Sevastopolských povídkách realisticky zobrazil, jako jeho francouzský téměř současník Henri Marie Beyle-Stendhal četné napoleonské masakry vč. tažení do Rus, a kterého miluji pro jeho (prý) výrok, že "Boha omlouvá jen to, že neexistuje".

Kde "nepokradeš" neplatí

28. 12. 2010 / Aleš Uhlíř

Plagiátorství je v České republice značně rozšířeno, což dokládají různé případy, kdy při vykrádání cizích textů a opisování bez udání zdroje byli přistiženi vědečtí pracovníci, pedagogové nebo soudci ve vysokých funkcích. Mezi vysokoškolskými studenty je rozšířeným zvykem využívat pro seminárky na internetu dostupné texty. Existují bakalářské, diplomové i rigorózní práce, které vznikly doslovným opsáním (včetně chyb) z jiných, dříve uplatněných prací. Naštěstí jsou způsoby, jak taková opisování okamžitě odhalit. Odhalený a usvědčený plagiátor nemusí být postižen pouze cestou práva. Kdo cizí věci vydává za vlastní, automaticky ztrácí ve svém okolí autoritu.

Dvacet nejčtenějších článků v Britských listech za rok 2010

25. 12. 2010

Nejčtenější články za poslední rokTÝDENMĚSÍCROKVŠE  >
1.  91646 10. 12. 2010    Anonymous: Chceme nenásilně bojovat za svobodu projevu   
2.  35379 22. 3. 2010    Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů Jan  Keller
3.  25427 11. 6. 2010    Deset důvodů, proč nezavádět školné Jan  Keller
4.  22720 14. 12. 2010    Havlovy děti Jiří  Šejnoha
5.  21608 14. 5. 2010    Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát Ivo  Šebestík
6.  19945 31. 5. 2010    Volby nedopadly špatně Jan  Keller
7.  18195 22. 3. 2010    Jaká je mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali. Štěpán  Kotrba
8.  17368 7. 10. 2010    Socialistický kapitalismus jako řemen Jan  Čulík
9.  17149 17. 4. 2010    "Češi smrdí" Fabiano  Golgo
10.  17095 2. 7. 2010    Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem Jan  Čulík
11.  16627 5. 7. 2010    Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
12.  16504 11. 6. 2010    Kurňa, pane kníže - stížnost oklamaného studenta Jan  Vnouček
13.  16462 7. 9. 2010    Střední vrstvy. Německá realita a české iluze Jan  Keller
14.  16308 20. 8. 2010    Manažerské poradenské firmy jsou podvod   
15.  16083 23. 2. 2010    Krizi jednoznačně způsobili chudí Jan  Kadubec
16.  15591 3. 6. 2010    Za všechno můžou penzisti   
17.  15194 13. 8. 2010    Americký profesor: Spojené státy zbankrotovaly   
18.  15077 23. 7. 2010    Věci veřejné, věci tajné Jan  Hradil
19.  15068 10. 9. 2010    Příčiny chování některých voličů pravice vycházejí z jejich existenčních obav Vojtěch  Merunka
20.  14951 27. 4. 2010    Rozhovor ve vlaku Jan  Čulík
TÝDENMĚSÍCROKVŠE  >

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Ne hned pojednou všemu věř....

23. 12. 2010 / Mikuláš Dačický z Heslova


Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikda nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej,
drž slovo a na paměti měj,
co učiniti nemíníš, nepřipovídej.
Nelži a nechval sebe sám,
zvláště kde jsi vejborně znám,
nebo lidé rozum jmají,
po řeči blázna poznají.
Když dobré svědomí zachováš,
neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí
nežli šibalská moudrost a podvodné umění.

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, zo nam in fine coronatur bonum opus.

Vánoční a novoroční vydání Britských listů

23. 12. 2010

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi.

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA BL

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní