Kotrbův popis situace přistěhovalců v ČR je přesný

30. 12. 2010 / Milan Daniel

Přečetl jsem si právě Kotrbův článek o přistěhovalectví a výjimečně musím s jeho popisem situace souhlasit. Obávám se, že poznámka Jan Čulíka k němu není adekvátní, protože mu podsouvá něco, co neřekl. On přece žádné přistěhovalce do plynu neposílá, pouze konstatuje stav. Na řadu Kotrbou zmíněných faktů sám léta upozorňuji.

Čulíkova zkušenost z Británie jeho tvrzení paradoxně dokládá - plnoprávné postavení občanů některých východoevropských zemí v Británii je usnadněno jejich členstvím v Unii, která cizince dělí na dvě kategorie - občany Unie a ty ostatní. Ti, kdož dosáhnou respektovaných společenských pozic proto, že mají vysoký integrační potenciál, jsou vůči ostatním svým krajanům ve výrazné menšině a hostitelské státy vskutku nemají na jazykovém, právním či sociokulturním školení adeptů na imigraci žádný velký zájem. Jejich největší hodnota pro ně spočívá v levné pracovní síle.

Česko svůj cizinecký zákon novelizovalo už dvaadvacetkrát. Po těchto dvaadvaceti "zlepšeních" je nesmírně komplikovaný a vůči cizincům ze třetích zemí otevřeně diskriminující. Nikdy v něm nebyla trvalá snaha o zakotvení takových ustanovení, jež by cizincům zajistila lidská práva v rozsahu Všeobecné deklarace a už vůbec ne práva občanská.

Stát s těmito lidmi zachází jako s materiálem a markantním dokladem tohoto přístupu bylo to, že gesce jejich integrace do české společnosti byla před dvěma lety přesunuta z ministerstva sociálních věcí na ministerstvo vnitra, jehož oudy si jimi po libosti cvrnkají.Problémové přistěhovalce do Česka (ale ani do ostatních zemí EU) opravdu nikdo nezve a nezval. I v tom má Kotrba pravdu, stejně jako když vysvětluje, proč se do pevnosti Evropa přesto dostávají a jsou zde - promiňte to slovo, ale je to tak - trpěni.

Pozn. JČ: Situace přistěhovalců v Británii se zdaleka netýká pouze občanů z Evropské unie. Británie sice praktikuje brutální deportační politiku, ale občané z jiných částí světa, kteří jednou dostanou v Británii povolení k pobytu, mají stejná práva jako britští občané či občané EU. Britské úřady se dokonce zastávaly "cizinců" z Asie, vězněných Američany v Guantánamu, jen proto, že měli v Británii trvalý pobyt. A podařilo se jim je odtamtud reklamovat.

Pro zajímavost: Jak britská vláda oficiálně informuje ve slovenštině zaměstnance o jejich právech a povinnostech: ZDE ZDE

Pozn. ŠOK:

Velká Británie se od 1. května 2004 stala jednou ze tří zemí Evropské unie, která ihned po vstupu do EU umožnila práci příslušníkům všech nových členských států EU. Občané EU, kteří chtějí v Británii pracovat, se však před získáním zaměstnání musejí povinně registrovat. Na podporu v nezaměstnanosti mají právo až po roce placení daní a sociálních příspěvků; přístup do zdravotnictví je k dispozici hned.

podrobnosti MPSV - práce ve VB ZDE

Jak píše Jan Čulík, podmínky k udělování práva na vstup do Británie z oblastí mimo Evropskou unii jsou zvlášť tvrdé. Žádost každého takového cizince závisí na aktuální kategorii přistěhovalectví: "vysoce kvalifikovaný migrant v rámci vysoce kvalifikovaných migračních programů", "vysoce kvalifikovaný pracující", "pracující", "pracovník s předky ve Velké Británii", "zlepšovatel", "investor", "člen mnišského řádu", "služebná v diplomatické domácnosti", nebo jste-li "partner" SET (M) a "rodinný příslušník" SET (F) "oběť domácího násilí občana VB" SET (DV), "důchodce s příjmem nezávislým na sociálním systému VB" SET (BUS), "jiný" SET (O) "Turek" ECAA 2/SELP 2, "Bulhar nebo Rumun" ECAA 4/SELP 4 nebo "humanitární ochrana / azyl" HPDL, "uprchlík" SET, atd.

podrobnosti UK Border Agency ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.12. 2010