Výzkum s předem daným výsledkem

6. 11. 2009

Ministerstvo školství představilo 2. září výzkum akademických pracovníků vysokých škol, který realizoval tým Petra Matějů a společnosti SC&C. Záměr výzkumu je zřejmý: autoři chtěli dokázat, že vysokoškolští vyučující stojí o jejich reformu. A pro splnění tohoto cíle byli ochotni rezignovat i na základní principy sociologických výzkumů, napsali Britským listům Irena Smetáčková, Petr Pavlík a Miroslav Rendl.

Nikoli nestranný výzkum

7. 11. 2009

Jako doplnění k článku "Výzkum s předem daným výsledkem" bych chtěl upozornit, že jeden z šesti hlavních cílů takzvaného Individuálního projektu národního "Reforma terciárního vzdělávání", ze kterého je zřejmě financován i článkem kritizovaný výzkum akademických pracovníků vysokých škol, je formulován následujícím způsobem, píše čtenář, který "si přeje zůstat v anonymitě".

OPERACE LITÉ OLOVO

OSN podpořila Goldstonovu zprávu, Česká republika hlasovala proti

6. 11. 2009

tisková zpráva Amnesty International ČR

Valné shromáždění OSN velkou většinou odsouhlasilo doporučení uvedená v tzv. Goldstonově zprávě. Ta zdokumentovala porušování humanitárního práva, kterého se v nedávném konfliktu v Gaze a na jihu Izraele dopustily obě strany. Rozhodnutí má přinést spravedlnost pro oběti bezpráví. Česká republika patřila k sedmi zemím EU, které hlasovaly proti přijetí rezoluce.

Konec dolaru

6. 11. 2009

Nejčerstvější epizoda ukázala, že trhy často postrádají schopnost samoregulace a centrální bankéři nejsou vždy těmi, kdo věcem nejlépe rozumí. Obavy z inflace i záměrů a schopností Fedu budou nadále snižovat hodnotu dolaru. Dolar je opravdu v potížích... Je tedy pochopitelné, že země, které drží velké dolarové rezervy, pociťují úzkost. Nepřejí si přihlížet tomu, jak se jejich těžce vydobyté úspory rozplynou. A některé z kroků, jež nyní tyto země kvůli vlastní ochraně podniknou, oslabí dolar a současně s tím způsobí, že svět opustí systém dolarových rezerv... Chudé země půjčují Spojeným státům biliony dolarů výměnou za nulový úrok.

KD│ Dolar má potíže. To je už nějakou dobu jasné. Dlouho byl dolar úhelným kamenem globálního ekonomického systému. V důsledku vietnamské války a ropných šoků, které přinesly inflaci, už vysoká hodnota dolaru k ostatním měnám nemohla být udržena, takže ostatní státy upustily od konvertování vlastních měn v americkou. Nicméně všemocný dolar byl stále používán po celém světě jako měna rezervní. Dolarové rezervy poskytovaly národním měnám krytí. Představovaly bankovní účet, z nějž bylo možno v případě potřeby vybírat. Pokud stouply ceny ropy, přišla neúroda nebo věřitelé žádali své peníze zpět, existovala zásoba peněz, které bylo možno použít, napsal Joseph Stiglitz v magazínu The National Interest.

Golgo argumentuje nefér, Klause nikdo "neutlačuje"

6. 11. 2009 / Hynek Bíla

Komplex "nezávislého" komentátora: Přestaňte nařizovat občanům, aby neobtěžovali prezidenta

Když se debatuje o nějakém problému, jehož řešení není úplně nabíledni, obvykle se vytvoří přinejmenším dvě skupiny diskutérů, které se snaží prosadit svůj názor. Činí tak předkládáním logických argumentů, hrozbami, citovým vydíráním, demagogií a bůh ví, čím ještě. Některé způsoby vedení debaty se uznávají jako vhodné, zatímco jiné jsou obvykle společností odsuzovány jako nepřijatelné. Bývají pro to dobré důvody: když na začátku debaty sdělíte protivníkovi, že je bolševik a ničemu nerozumí, těžko pak očekávat, že nakonec dojdete k nějakému rozumnému konsensu. Invektivy se proto považují za nepřípustné v racionální diskusi. Pokud je použijete, všichni aspoň trochu zkušení účastníci debat vidí, že jeden z nich porušil pravidla, a automaticky jej na to přinejmenším upozorní.

"Marečku, podejte si pero"? -- Veřejný dopis

6. 11. 2009 / Miloš Dokulil

Níže uvedený text byl zaslán nejdříve přímo JUDr. Marku Bendovi, aby jeho obsah jako významný politik mladší generace české politiky uvážil -- především s ohledem na míru své další důvěryhodnosti. Autor tohoto textu si je vědom, že když se rozlilo mléko, těžko se hledá "čisté" řešení. Myslím si, že soudnému člověku nejde o samobičování toho, kdo se dostal dočasně na mediální pranýř. Jen pochybně ovšem lze v dané chvíli brát v úvahu, aby bral kritizovaný politik hned metaforicky do ruky pero a přidával citace a stránky ke svému již dvakrát úspěšnému elaborátu (bez ironie). Nebylo by přece jen vhodným gestem pro politicky činného funkcionáře reagovat jinak, než jak to zatím naznačil? Místo toho, aby uvažoval jen jako přistižený "školák", že by především to "školácky nezodpovědné" dřívější počínání přebil přiměřeným trumfem zralého politického rozhodnutí? Moudrému napověz?

DOKUMENT - USNESENÍ

Rada ČTK neplní své poslání

6. 11. 2009

Výsledkem mimořádné schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky k situaci v ČTK po dlouhé a místy velmi humorné diskuzi poslanců s radními je usnesení o opakovaném porušení zákona o České tiskové kanceláře Radou ČTK a požadavek na odvolání Rady.

Usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP z mimořádného zasedání dne 5. 11. 2009 ZDE

DOKUMENT - STÍŽNOST ETICKÉ KOMISI SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ

ČTK: Nepravdivá, ale dokonce zcela nesmyslná tvrzení týdeníku Respekt

6. 11. 2009 / Radim Hreha

Během diskuze na zasedání parlamentní Stálé komisi pro sdělovací prostředky sdělil zvolený generální ředitel ing. Radim Hreha, že podal žalobu pna neplatnost rozhodnutí Rady ČTK a sérii žalob na ochranu osobnosti na některé novináře a členy Rady za jejich výroky, komentující jeho působení v STV. Hreha uvedl, že podal na postup novinářů týdeníku Respekt též stížnost na Etickou komisi Syndikátu novinářů. Usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky a text stížnosti, zaslaný předsedkyni etické komise SN Baboře Osvaldové přinášíme v plném znění. O stížnosti etická komise Syndikátu ještě nerozhodla. │ŠOK

ANALÝZA USNESENÍ RADY ČTK

Rada ČTK porušila zákon - a to opakovaně

6. 11. 2009 / Štěpán Kotrba

Právní rozbor procesu rezignace generálního ředitele ČTK a volby nového

Hypotetický scénář, kterým jsem zakončil 16. 10. 2009 zprávu o vývoji sporu mezi Radou ČTK a Radimem Hrehou na parlamentní půdě pod titulkem "Rada ČTK včera spáchala kolektivní sebevraždu", nenastal. Na mimořádném zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Sněmovny dne 5. 11. 2009 nechtěli být poslanci (soudě dle vyjádření poslance ODS Bratského) "vyšetřovateli ani soudci", ačkoliv jim to přímo ukládá zákon o ČTK striktní formulací, že "Rada je ve své činnosti odpovědná Sněmovně". Poslanci se zbavili odpovědnosti a celé jednání SKSP se věnovalo zástupným problémům. Přesto bylo schváleno usnesení, požadující po plénu odvolání Rady. Prošlo hlasy poslanců ČSSD, DSZ, KSČM a hlasem poslance Ježka z ODS. Zdržel se pouze poslanec Bratský.

Monitor Jana Paula:

Umění budeme hodnotit jenom jako

6. 11. 2009 / Jan Paul

Lámal jsem si hlavu, co že jsem to vlastně v titulku ("Umění hodnotit musíme, ale nemůžeme") minulého Monitoru napsal. Uvozoval můj pocit z přednášky kritika a kurátora Jörga Heisera v Goethe institutu v Praze, který v prvním díle cyklu Hovory o umění představil přítomným devět kritérií jak hodnotit současné umění, a chtěl jsem jím také vyjádřit nepřehlednost na současné umělecké scéně.

Americký major usmrtil na základně v Texasu 12 osob

6. 11. 2009

Nejméně 12 osob zahynulo a 31 bylo zraněno, když major americké armády Malik Nadal Hasan začal střílet na lidi kolem sebe. Byl na místě zastřelen a dvě další podezřelé osoby byly zatčeny. Podle nepotvrzených zpráv měl být major odeslán do Iráku. Motivy masakry nejsou známy.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Rupert Murdoch asi své deníky na internetu nezpoplatní

6. 11. 2009

Mezinárodní tiskový magnát Rupert Murdoch zjišťuje, že vypracovat model, který by byl schopen zpoplatnit tisk na internetu, je značné složité. Zřejmě se mu nepodaří zpoplatnit své deníky na webu od června příštího roku, jako před čtvrt rokem sliboval.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Personální audit v blázinci pro pivoňky

6. 11. 2009 / Štěpán Kotrba

reakce na polemickou odpověď Pavla Sekerky "Botanická zahrada má za úkol pěstovat ohrožený plevel !", odpovídající na polemiku Štěpána Kotrby "Zahrady pro plevel a zahrady pro veverky" s problémem, nastíněným Pavlem Sekerkou v článku "Proč není dobré spojovat botanickou a zoologickou zahradu"

Pavel Sekerka se domnívá, že "nechci nebo nedokážu chápat smysl a fungování příspěvkových organizací přírodovědného zaměření". Není tomu tak. Přírodovědci "nejsou hlavním nepřítelem, který brzdí technický pokrok", jak mi vkládá do úst pan Sekerka v posledním článku. Ale jsou, stejně jako ony mnou zmíněné veverky, do velkoměstského ekosystému introdukovaným druhem, který dokonale asimiloval a daří se mu vhledem k možnostem rozvoje, který má vymezen urbanistickým plánem, dobře. Stejně jako jiné introdukované druhy je ovšem mimo přirozený biotop (místo přirozeného výskytu jedince nebo populace) závislý na občasném přikrmování, příležitostném odblešování, vystavěném zimovišti. Jeho přirozená plachost a strach ze sežrání dravci jsou blízkostí urbánních sídel otupeny. Pozor, nejde ovšem o úplnou domestikaci, pouze o podmínky in situ - vzájemně výhodnou symbiózu, danou snazším přístupem k potravě a dlouhodobě vlídným zacházením. Cenou za trvale udržitelnou kohabitaci je občasná nutnost v chráněném území o oříšky prosit a oháňkou při tom vrtět. Nejde zároveň o nijak vzácný či dokonce ohrožený druh, mezinárodně chráněný Úmluvou CITES.

Dost ale srandy.

Stranu zelených bohužel nečeká období slávy, ale spíše pokračování dosavadního trendu

6. 11. 2009 / Martin Čáslavka

Předsjezdový dopis členkám a členům Strany zelených

Vážené členky a členové Strany zelených, brněnský sjezd se bude konat osm měsíců po té, co strana prožila vyvrcholení jednoho velmi konfliktního období své historie - vylučování vlastních členů následované další volební prohrou a odstoupení tehdejšího předsedy. Na to, zda své vnitřní problémy strana vylučováním členů vyřešila či nikoli máme různé názory, proto je zde nechci příliš rozvádět. Přesto jsem přesvědčen, že chce-li, alespoň část z vás, pomoci stranu nastartovat, nesmí za těmito událostmi udělat tlustou čáru bez reflexe. K stabilizaci (nikoli k normalizaci, která právě probíhá) brněnský sjezd nepovede bez vaší aktivní účasti a zájmu.

Citát dne aneb evropský rámec budoucí velké koalice

6. 11. 2009

Předseda ČSSD ani nepípl, když jím nominovaní ministři zahraničí a pro evropské záležitosti jednali o opt-outu z Listiny. Ten mimo jiné znemožní, aby kvůli právu na práci někdo žaloval Česko u Evropského soudního dvora. A Paroubkovi spojenci odboráři se hodně zlobí. Proč tedy Paroubek s výjimkou souhlasil? Je to prosté. Oficiálně se lidem neříkalo, že nám hrozí zavedení práva na bydlení, ale že nám hrozí návrat Sudeťáků. To je sice falešné a prázdné zdůvodnění, ale zato účinné. Strach místo argumentů zkrátka funguje, to Paroubek dobře ví.

Lisabon: Sudeťáci porazili Marťany. Blog - Lucie Talmanová ZDE

Marcela Tuliová: Časopis Kereka se uplatní na školách

6. 11. 2009 / Pavel Pečínka

Demokratická aliance Romů (DAR) se do určité míry překrývá s redakcí časopisu Kereka (Kruh) ve Valašském Meziříčí podobně jako společenství Romů na Moravě (SRNM) a Romano hangos v Brně. Marcela Tuliová v Kerece zastupuje šéfredaktora. Rok studovala na VŠ psychologii, studium ale přerušila a nyní pracuje jako koordinátorka a realizátorka vzdělávacích projektů.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

O lidech, artefaktech, konstruktech a o vědomém jednání, neboli Stručný příspěvek k dalšímu obveselení českých studentů ekonomie

6. 11. 2009 / Uwe Ladwig

Na námět této poznámky mě přivedl email Karla Dolejšího (KD), jemuž jsem vděčen za to, že jsem se dověděl, že studenti pražské Vysoké školy ekonomické prý mají z mé poznámky o trhu, který nemůže selhávat, notnou legraci. Protože jsem tím článkem ale čtenáře BL nechtěl obveselovat, zkusím to ještě jednou, a to -- jak alespoň trochu doufám -- tentokrát nejen k obveselení studentů ekonomie...

Selhání jako nesplněné očekávání aneb O nesmyslu, o nesmyslu a znova o nesmyslu

6. 11. 2009 / Karel Dolejší

Uwe Ladwig, jak už na to ostatně upozornilo několik čtenářů, nepřípustně a zcela v rozporu s běžným užitím jazyka zužuje význam výrazu "selhat". Tento výraz, který v zásadě v češtině (podobně jako anglické "fail") znamená "nesplnit očekávání", se týká ve stejné míře lidí, neživých věcí, konstruktů, organizací atd. Ani slovní spojení typu "náboj selhal" nikterak neimplikuje, že by objekt, k němuž se sloveso vztahuje, byl schopen jednání - a tudíž zde nehrozí ani to sebemenší riziko "manipulace" v důsledku představy, že je objekt jednajícím subjektem. Všechny následné Ladwigovy "argumenty" navazují na tuto úvodní hrubou dezinterpretaci a jsou tedy v daných souvislostech asi stejně důležité jako deset sefirotických sfér. Falsus in uno, falsus in omnibus.

Komplex "malé" země: Přestaňte nařizovat Klausovi, aby neobtěžoval Evropskou unii

5. 11. 2009 / Fabiano Golgo

Jestliže strávila Francie v prehistorii Evropské unie dlouhá léta tím, že zakazovala Německu, aby říkalo tatarské omáčce "majonéza", proč by Klaus nemohl vznášet otázky týkající se národní suverenity?

Co to má znamenat, tahle představa v Evropě - která se zdůrazňuje v zemích bývalého socialistického bloku - že je potřeba mluvit jednotným hlasem? Klaus má plné právo postavit se proti tak děsivé připomínce loutkově mechanického hlasování podle přání Kremlu, která se objevuje v bývalých satelitních zemích sovětského bloku.

An English version of this article is in CLICK HERE

Ke komu si chodí zahraniční zpravodajové pro informace?

5. 11. 2009 / Ivo Šebestík

Podpisu českého prezidenta Václava Klause pod text Lisabonské smlouvy věnovala pozornost většina evropských deníků. Některé se omezily na neutrální zpravodajství, jiné připojily komentář. Belgický deník La Libre Belgique přinesl ale pod titulkem Česká překážka odstraněna zajímavou ukázku jevu, který se u zahraničních zpravodajů zabývajících se Českou republikou dá vysledovat poměrně často.

Zpravodajka Christine Dupré měla buď smůlu při výběru respondentů, nebo projevila jednostrannost. Nebo -- a to je také docela možné -- existují prošlapané cestičky, které zpravodaje významného zahraničního média spolehlivě dovedou ke dveřím určitých lidí, jejichž názor se pak na stránkách onoho deníku ocitne coby reprezentativní. Zkrátka a dobře belgická novinářka ve věci Klausova podpisu Lisabonské smlouvy vyzpovídala tři osoby: Moniku Pajerovou, bývalou studentskou vůdkyni (dirigente étudiante lors de la révolution de 1989 ), Jiřího Pehe, bývalého poradce Václava Havla (ancien conseiller de Václav Havel ) a filmovou kritičku Terezu Brdečkovou.

O manipulativním zneužití veverek prostřednictvím čínské encyklopedie

5. 11. 2009 / Karel Dolejší

O veverkách lze pojednat všelijak, zejména však trestuhodně a manipulativně. Tedy tak, že opomeneme tato rezavá zvířátka plná blech předem výslovně, přesně a nade vší pochybnost odlišit od ostatních rezavých zvířátek, kupříkladu od lasiček, lišek, jakož i zrzavých kocourů. Tím pochopitelně nic netušícího naivního čtenáře zákeřně vystavíme riziku, že by od malého hlodavce mohl očekávat například hloubení nor v zemi, plenění kurníků nebo chytání myší.

Francie: "Konzervativci Británii v Evropě vykastrovali"

5. 11. 2009

Francouzská vláda obvinila britské konzervativce, že "vykastrovali" pozici Británie v Evropské unii tím, že přijali "autistický" přístup, v jehož důsledku Británii nikdo nebude v Evropské unii brát vážně.

Pierre Lellouche, francouzský ministr pro Evropu, označil euroskeptické plány britských konzervativců, zveřejněné ve středu, jako "ubohé" a varoval, že neuspějí "ani minutu".

Lellouche uvedl, že vyjadřuje názor francouzského prezidenta Sarkozyho. Podle Lellouche mají britští konzervativci "jedinou větu a tu neustále opakují" Je to bizarní forma autismu."

POZNÁMKA NA OKRAJ:

GM se rozhodla pro Opela, neboli O překvapení a možných nesnázích

5. 11. 2009 / Uwe Ladwig

Americký automobilový koncern General Motors (GM) se rozhodl svou firmu Opel neprodat průmyslové skupině pod vedením firmy Magna. Ačkoli něco takového bylo v posledních dnech pravidelně možno najít v médiích, německá vláda se ukazuje být překvapená. O tom, a o nesnázích spojených s tímto rozhodnutím, něco v této poznámce...

Znovuzrození Ayn Randové: Jak se tržní individualismus vrací do veřejné debaty

5. 11. 2009

KD│ Když Anne C. Hellerová před pěti lety začala psát biografii Ayn Randové, byla poněkud zmatena skutečností, že ačkoliv její romány jako "The Fountainhead" (Prazdroj) se stále dobře prodávaly, málo se hovořilo o Randové coby libertariánské myslitelce. V době deprese však její antisocialistické názory upřednostňující individualismus před kolektivismem náhle uhodily na strunu ukrytou v kriticích nedávné vládní nacionalizace bank a dalšího průmyslu.

Hellerová strávila nad knihou "Ayn Rand and the World She Made" (Ayn Randová a svět, který vytvořila) celých pět let, a výsledkem je důkladnými výzkumy podložený a extrémně čtivý portrét svérázné myslitelky sveřepě oddané svým ideálům, jejíž život nicméně obsahoval fascinující protiklady. Rozhovor s Hellerovou o návratu Randové do intelektuální módy pro Wall Street Journal vedl Steven Kurutz.

"Evropa svobodnější, silnější, bezpečnější"

Proč a jak posílit partnerství se Spojenými státy

5. 11. 2009

Tisková zpráva

Praha -- Ve čtvrtek 5. listopadu od 14:30 v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových mlýnů 4) pořádá asociace Evropské hodnoty mezinárodní konferenci na téma: Západ v 21. století - odsouzen k úpadku?, s podtitulem Proč a jak posílit transatlantické partnerství.

"Je zřejmé, že prezident Barack Obama nevnímá vztahy s Evropou jako prioritu americké zahraniční politiky a svou pozornost směřuje spíše k Číně. To pro Česko a celou Evropskou unii není dobrá zpráva v době, kdy Evropa a Amerika čelí společným výzvám v podobě klimatických změn, hospodářské krize či posilování Talibanu ve Střední Asii," říká Radko Hokovský, ředitel asociace Evropské hodnoty.

Na konferenci se budou diskutovat možnosti (sic!) posílení partnerství mezi Spojenými státy a Evropskou unií a to především v oblasti obrany, kde určitě proběhne diskuze nad protiraketovým štítem a novou strategickou koncepcí NATO. Dále se konference bude soustředit (sic!) na ekonomickou spolupráci, jež je zasažena nejen důsledky světové hospodářské krize.(sic!)

Konference se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho a vystoupí na ní mimo jiné senátor Alexandr Vondra, náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý, prezident rádia Svobodná Evropa Jeffrey Gedmin, generální ředitelka Microsoft s.r.o. Jane Gilson a Philippe Nemo, profesor na ESCP-EAP European School of Management v Paříži, Jiří Schneider, programový ředitel, Prague Security Studies Institute a Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Organizátoři konference zastávají názor, že aby Západ mohl úspěšně čelit dnešním a budoucím ekonomickým a bezpečnostním výzvám a hrozbám, těsné partnerství mezi Evropou a Amerikou není jen přirozené, ale je naprosto nezbytné.

Botanická zahrada má za úkol pěstovat ohrožený plevel !

5. 11. 2009 / Pavel Sekerka

Pan Štěpán Kotrba ve své polemice, která se týká mého článku o sloučení ZOO Praha a Botanické zahrady hl.m. Prahy vůbec nepochopil, či spíše nechce chápat smysl a fungování příspěvkových organizací přírodovědného zaměření. Jeho osobní útoky mne nenaštvaly a neurazily (což bylo zřejmě záměrem) ale pobavily. Bohužel jeho názory přesně zapadají do obrazu, ve které jsou přírodovědci hlavním nepřítelem, který brzdí veškerý, nejen technický, pokrok. Protože je nemůžeme fyzicky zlikvidovat a někdy je i třeba potřebujeme, tak jim vytvoříme ghetta, kde si budou moci nesvéprávně hrát se svými pivoňkami, samozřejmě pod dohledem silného ošetřovatele a pokud možno jim zabráníme zaujmout jakýkoliv názor a takékoliv postavení, kde by mohli o svých pivoňkách rozhodovat. Koneckonců ředitelem zoologické zahrady může být veterinář, ekonom či manažer ale nikoliv zoolog, tedy absolvent přírodovědecké fakulty (viz. inzerát na výběrové řízení ředitele ZOO).

Zachraňte v referendu Klánovický les

5. 11. 2009

Tisková zpráva ke Klánovickému referendu

První listopadovou sobotu, 7. 11. 2009, budou občané Klánovic hlasovat v místním referendu o osudu největší pražské souvislé plochy zachovalého přírodního lesa. Pražský magistrát, od něhož Pražané právem očekávají ochranu pražské přírodní rezervace Klánovický les, již vloni odsunul na neurčito projednávání řádně, v r. 2005, podané změny územního plánu, jíž by byl Klánovickému lesu vrácen statut lesní plochy. Magistrát tak poskytnul investorovi Forest Golf Resort Praha dostatečný prostor pro pokračování plánu na výstavbu golfového areálu, který by přímo odlesnil cca 7,5 ha chráněného lesa a nenávratně porušil stabilitu zbylé lesní plochy. Neslučitelnost stavby golfového areálu s funkcí přirozeného lesa a zachováním kvalit chráněného území přiznal investor sám, když 2.10.2009 stáhl projekt ze zákonného projednávání na Ministerstvu životního prostředí v procesu EIA.

Havlovi přátelé budou mluvit o "svobodě ve vztahu k revoluci"

5. 11. 2009

tisková informace

Dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na mezinárodní kolokvium, které pořádá Nadace Forum 2000 spolu Nadací VIZE 97, Knihovnou Václava Havla a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2009 od 10.00 do 15.30 ve velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, píše Filip Šebek.

Dopolední diskuze se zúčastní Václav Havel, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Martin Bútora, André Glucksmann, Tom Stoppard, Timothy Garton Ash, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin C. Putna. Bude se skládat ze dvou navazujících kulatých stolů, které budou reflektovat dva hlavní aspekty tématu svobody ve vztahu k revoluci a jejím důsledkům - filosofický a geopolitický. Třetí částí bude po obědové pauze debata Madeleine Albrightové se studenty, ve spolupráci se studentskou iniciativou Inventura demokracie.

Svou účast na debatě potvrďte nejpozději do příští středy 11. listopadu na email filip.sebek@forum2000.cz. Pokud na vaši žádost nepřijde zamítavá odpověď, považujte tímto svou účast za potvrzenou. V případě naplnění kapacity určené pro novináře mají přednostní právo vstupu zástupci mediálních partnerů Nadace Forum 2000.

Od hroší kůže po pancíře tanku

4. 11. 2009 / Ivo Šebestík

Když se před lety přišlo na to, že tehdejší přední politik Občanské demokratické aliance Jan Kalvoda neoprávněně užívá titulu doktora práv, vypuklo volání po jeho odchodu z politiky. Jan Kalvoda tehdy vyhověl a s ostudou opustil veřejné funkce, přičemž v tomto svém jistě neradostném "exilu" setrval až do doby vskutku nedávné, kdy překvapivě vystoupil coby právník proti konání předčasných voleb.

Britské listy potřebují 100 000 Kč na nové servery

21. 10. 2009

Bohužel se musíme opět obrátit na čtenáře s prosbou o finanční pomoc. Na konec své životnosti dospěl dosavadní server Britských listů - uvědomte si, že časopis má denně obrovský provoz. Technický správce Britských listů promptně a operativně - bez jediného výpadku - zařídil v minulých dnech bezchybný přechod na dva nové servery (intel xeon verze 12x 146GB 15k SAS disky).

Jejich celková pořizovací cena byla 100 000 Kč. Tuto částku nám krátkodobě zapůjčil z vlastní kapsy. Dluh musíme uhradit a žádáme proto čtenáře, kteří Britským listům normálně finančně nepřispívají, aby nám tentokrát finančně pomohli a umožnili našemu deníku další provoz. Je to na vás.

Britským listům přispívá pravidelně finančně méně než 1 procento čtenářů. Kdyby přispěla cca desetina každodenních čtenářů částkou 50 Kč, stačilo by to. Nemáme naprosto žádné finanční rezervy a hardware je nutno každých několik let obnovovat.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Děkujeme.

Redakce

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Pravda nikoho nezajímá...

4. 11. 2009

Přijímáme výtku posluchačů, že jsme v dostatečném předstihu neinformovali o vysílání rozhovoru s Miroslavem Štěpánem, při kterém byla na obrazovce vůbec poprvé vystavena žádost Městského výboru Svazu socialistické mládeže z 11.listopadu 1989, týkající se povolení pietního aktu, u příležitosti 50. výročí 17. listopadu. Souhlas s demonstrací v Praze na Albertově, následným pochodem, kladením věnců a zpěvem hymny, vydal odbor vnitřních věcí obvodního národního výboru v Praze 2, již za dva dny, citujeme: "bere ohlášenou akci ve smyslu vyhl. min. vnitra č. 320/51, Ú.1 na vědomí.", píše Karel Srp z Artfóra-Jazzové sekce, která provozuje internetové Rádio Hortus.

Ohlašují se důsledky "Obamova mírotvorného zbrojení":

Čína radikálně mění postoj ke zbraním v kosmu

4. 11. 2009 / Karel Dolejší

Vysoce postavený představitel čínského vojenského letectva Sü Čchi-liang prohlásil, že militarizaci kosmu nyní považuje za "historicky nevyhnutelnou", informovala AFP. Zřejmě tak signalizoval ostrý obrat v dosavadním ostře odmítavém přístupu ČLR ke kosmickému zbrojení. Odvolal se přitom na americký technologický koncept Revolution in Military Affairs (RMA) z Bushových dob - a nepřímo tak upozornil na kontinuitu Obamovy politiky v této oblasti. Podle Süa Čchi-lianga musí čínské letectvo vypracovat koncept kosmické bezpečnosti, definovat vlastní kosmické zájmy a vybudovat kosmické síly. Převaha v kosmu prý umožní zemi kontrolovat válčiště na zemi i na moři a poskytne strategickou výhodu. "Pouze síla dokáže ochránit mír", řekl velitel během pondělních oslav 60. výročí založení čínského vojenského letectva.

Prezident podepsal...

4. 11. 2009 / Michal Horák

...ale za jakých okolností. Jeho jasné a stručné nesouhlasím, nesouhlasím, nesouhlasím atd. vyznělo jako konstatování zrady jeho vlastních, vnitřně konzistentních názorů aktem vytvoření podpisu na příslušném dokumentu. Tato lamentace byla by důstojnou, kdyby byla spojena se zachováním integrity jeho osobnosti s rozhodným: "Ne to nemohu podepsat, protože se to příčí mému základnímu přesvědčení"! A k tomu byla pouze jedna dostupná a na výsost pochopitelná forma -- abdikace.

Daniel Ellsberg: Obama se obává revolty armády

4. 11. 2009

KD│ Dokumenty Pentagonu, které unikly v době vietnamské války, vysvětlují, proč Obama ze všeho nejpravděpodobněji vyslyší požadavky armády a pošle do Afghánistánu další vojáky, domnívá se analytik a bývalý zpravodajec Daniel Ellsberg, který vidí mnohé paralely mezi probíhajícím konfliktem v Afghánistánu a někdejší válkou ve Vietnamu. Stejně jako ve Vietnamu, ani dnes USA nečeká žádné vítězství - a Obama to ví, řekl Ellsberg v rozhovoru pro The Real News Network. Přesto má analytik za to, že Obama bude jednat "proti svým instinktům, stejně jako proti nejlepším zájmům země, a udělá to, co je nejlepší pro něj, jeho administrativu a jeho politickou stranu v krátkodobé předvolební perspektivě, to znamená vyhne se revoltě armády", napsal Sari Gelzer pro Truthout.

NABÍDKA PRONÁJMU

Ideálně situovaný studentský byt na Starém Městě v Praze

27. 10. 2009

Nabízíme (např.) pro dva studenty na školní rok 2009-10 ideálně situovaný pronájem studentského bytu na Starém Městě pražském, těsně u stanice metra Staroměstská (naproti knihkupectví Fišer). Velmi výhodné především pro studenty pražské filozofické fakulty, právnické fakulty a UMPRUM (cesta do školy 3 minuty).

Byt má moderní plynové ústřední topení. K dispozici je jeden zařízený dvojlůžkový pokoj, psací stůl, stůl, skříně, dvě postele, klavír, velká moderní koupelna s pračkou, kuchyň s plynovým sporákem a dřezem, lednička. Celková činže 9 500 Kč měsíčně plus poplatky za elektřinu a plyn. Studenti složí zálohu ve výši jedné měsíční činže.

Zájemci, kontaktujte nás na této adrese

Proč tolik hnědého křiku?

4. 11. 2009 / Pavel Pečínka

Kritika v médiích, monitorování projevů, jindy sledování, trestní oznámení a soudní spory, domovní prohlídky, při nichž ze šuflat vypadnou boxery, obušky a nože, jindy pistole a výbušniny, občas zákaz činnosti, v některých případech i pár let "natvrdo" v lochu. Tak se brání nacistické recidivě parlamentní demokratické systémy. Nechávají ultrapravici žít či živořit a garantují jí určitá práva a svobody, protože jde přece jen o "menší zlo" než okamžité zahánění do ilegality, udeří ji však přes prsty, pokud sahá od slovních výhrůžek po násilných činech.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

O špatné pověsti profesorů, neboli Co to znamená být průměrný?

4. 11. 2009 / Uwe Ladwig

Když začátkem roku 2008 na rovné stovce německých univerzit probíhalo šetření ohledně názorů na kvalitu německých profesorů, 52,4% dotázaných podřízených hodnotilo jejich práce jako průměrné nebo dokonce mizerné. Podle Franka van Bebbera ze Spiegel Online to má prý být z nějakého důvodu zničující. O tom, a o důvodech chybějícího vzdělání vychovatelů, něco v této poznámce.

Trh jako sociální instituce, aneb proč selhává Uwe Ladwig

4. 11. 2009 / Karel Dolejší

Uwe Ladwig se má - nikdy se nestane, že by mu při jízdě autem selhaly brzdy. On totiž sofisticky uzákonil, že aby mohlo něco vůbec selhat, muselo by to nejprve být schopno jednat. Kdykoli by to tedy náhodou vypadalo, že v autě praskla hydraulika, vytekla brzdová kapalina, či navzdory ABS došlo k zablokování brzdových kotoučů, přesvědčovací schopnosti hamburského přispěvatele BL okamžitě způsobí, že se brzdy auta zahanbeně stáhnou do sebe, uznají, že přece nemohou používat jazyka ideologicky, a už vůbec nedokážou jednat, tudíž ani selhat - a poslušně se vrátí ke své práci.

Evropský soud pro lidská práva:

Kříže v učebnách porušují náboženská a vzdělávací práva

4. 11. 2009

Mnohé občany v Itálii rozzuřil úterní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, že kříže, které visí ve většině italských školních učeben, porušují náboženskou a vzdělávací svobodu.

Sedm soudců, jejichž rozhodnutí zřejmě vyvolá celoevropské zkoumání náboženských symbolů ve veřejných prostorách, rozhodlo, že školy mají povinnost "dodržovat konfesijní neutralitu".

Kdo nechce slyšet, neslyší

4. 11. 2009

KD│ Edmund Phelps začíná komentář ve Financial Times "vysvětlením" ekonomických diskusí, přičemž říká:

Keynesiánská ekonomie, která byla na makroúrovni takřka zapomenuta, našla teď nové příznivce zvnějšku. Ti trvají na tom, že fiskální "stimulus" všeho druhu je účinný proti poklesu způsobenému jakoukoliv příčinou.

OK, dál to nemá cenu číst, konstatuje Paul Krugman v blogu na New York Times.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2009

8. 10. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V září 2009 přispělo celkem 188 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 108.45 Kč, příjem z reklamy byl 15 900.00 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2009 částku 12 330.29 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a