PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2009

8. 10. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V září 2009 přispělo celkem 188 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 108.45 Kč, příjem z reklamy byl 15 900.00 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2009 částku 12 330.29 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a

Hospodaření OSBL za září 2009

Zůstatek k 31.8. 2009 .....................................7845.60 Kč

Příjmy:

Od sponzorů celkem ................................................32108.45 Kč
příjem z reklamy ............................................................15 900.00 KčBankovní úrok ...............................................................0.24 KčVýdaje:

bankovní poplatky...........................................................................-768.00 Kč
připojení k internetu: T-mobile...........................................................-4399.00 Kč
honorář KD .......................................................................................- 25 000.00 Kč
honorář programování MP ...............................................................-11 000.00 Kč
doména BL......................................................................................-357.00 Kč
projekty BL (JČ) .............................................................................-2000.00Kč

Konečný zůstatek na účtu k 30.9. 2009:...........................12 330.29 Kč


Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 8.10. 2009