Nikoli nestranný výzkum

7. 11. 2009

Jako doplnění k článku "Výzkum s předem daným výsledkem" bych chtěl upozornit, že jeden z šesti hlavních cílů takzvaného Individuálního projektu národního "Reforma terciárního vzdělávání", ze kterého je zřejmě financován i článkem kritizovaný výzkum akademických pracovníků vysokých škol, je formulován následujícím způsobem, píše čtenář, který "si přeje zůstat v anonymitě".

"Pořádáním seminářů, konferencí, kulatých stolů a publikováním odborných a popularizačních článků vytvářet příznivé podmínky pro přijetí reformy v cílových skupinách i v celé veřejnosti".

Zdá se tedy, že nejenom kritizovaný výzkum akademických pracovníků vysokých škol, ale celý projekt dotovaný astronomickou částkou 91 604 751,90 Kč je tak trochu "výzkumem s předem daným výsledkem".

Je dosti obtížné věřit v akademickou nestranost řešitelů projektu, když deklarovaným cílem projektu je zároveň "navržení optimálního systému řízení a financování (a jejich vzájemné provázanosti) terciárního vzdělávání v České republice s ohledem na celosvětové trendy" i "na základě analýz fungujících systémů finanční spoluúčasti studentů připravit podmínky pro případné zavedení školného".

Podrobnosti o projektu jsou dostupné na stránkách Rady vysokých škol ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.11. 2009