Prezident podepsal...

4. 11. 2009 / Michal Horák

...ale za jakých okolností. Jeho jasné a stručné nesouhlasím, nesouhlasím, nesouhlasím atd. vyznělo jako konstatování zrady jeho vlastních, vnitřně konzistentních názorů aktem vytvoření podpisu na příslušném dokumentu. Tato lamentace byla by důstojnou, kdyby byla spojena se zachováním integrity jeho osobnosti s rozhodným: "Ne to nemohu podepsat, protože se to příčí mému základnímu přesvědčení"! A k tomu byla pouze jedna dostupná a na výsost pochopitelná forma -- abdikace.

Protože však podepsal, podvedl sám sebe a ztratil veškerý kredit, který by mu mohl i nadále příslušet.

Já Lisabonskou smlouvu a integraci do EU podporuji, protože je to jediná, třebaže pravděpodobně trnitá cesta k zachování suverenity ne tak státní, jako suverenity národní a kulturní v tomto bouřlivě se měnícím světě. Jediná, třebaže pravděpodobně trnitá cesta k zachování suverenity Evropy a jejího rozmanitého národního a kulturního dědictví. Jediná, třebaže pravděpodobně trnitá cesta k zachování obranné schopnosti suverénní Evropy. O tomto není žádné pochybnosti a měli bychom opustit lokální politikaření a preferovat takové lidi, kteří jsou ochotni stanout pevnýma nohama na evropském díle, zdvihnout hlavu a obejmout se se všemi Evropany blízkými i vzdálenými. Jsme to my, Evropané české národnosti žijící na našich vlastních tradičních a milovaných místech ve středu Evropy.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 4.11. 2009