Stranu zelených bohužel nečeká období slávy, ale spíše pokračování dosavadního trendu

6. 11. 2009 / Martin Čáslavka

Předsjezdový dopis členkám a členům Strany zelených

Vážené členky a členové Strany zelených, brněnský sjezd se bude konat osm měsíců po té, co strana prožila vyvrcholení jednoho velmi konfliktního období své historie - vylučování vlastních členů následované další volební prohrou a odstoupení tehdejšího předsedy. Na to, zda své vnitřní problémy strana vylučováním členů vyřešila či nikoli máme různé názory, proto je zde nechci příliš rozvádět. Přesto jsem přesvědčen, že chce-li, alespoň část z vás, pomoci stranu nastartovat, nesmí za těmito událostmi udělat tlustou čáru bez reflexe. K stabilizaci (nikoli k normalizaci, která právě probíhá) brněnský sjezd nepovede bez vaší aktivní účasti a zájmu.

Události, které sjezdu předcházejí, mě přesvědčují o tom, že stranu nečeká období slávy, ale spíše pokračování trendu, který tak směle zahájil teplický sjezd. Proces tvorby volebního programu či výsledky práce narychlo sestavené skupiny pro změnu stanov nevedou k decentralizaci tvorby politických závěrů, ale naopak k posilování silové role předsednictva. Potvrzují to i konkrétní návrhy na likvidaci vedení republikové rady, definitivní odstranění volby členů RR volených sjezdem, touha po automaticky uzavřených jednáních předsednictva bez účasti hostů atd. V tomto ohledu narušena kontinuita vedení strany bohužel nebyla.

Přes toto stále doufám a věřím, že po minulých těžce prožitých zkušenostech strana procitne a půjde vpřed tím správným směrem. Vždyť je toho tolik co nás spojuje a od ostatních politických stran odlišuje.

Náš ideologický či fundamentální průnik je značný. Jsme přesvědčeni o překonanosti neoliberálních řešení v podobě neviditelné ruky trhu, která za nás vyřeší všechny naše problémy, stejně tak o překonanosti řešení socialistických, maximalizujících anonymní stát a oslabujících osobní odpovědnost jednotlivce.

Pohled zelených volá k zodpovědnosti a k solidaritě. Každý, kdo se podílí na ničení životního prostředí a omezování veřejného i soukromého prostoru za účelem neobecného prospěchu musí převzít zodpovědnost a společnosti tyto škody splatit. Institucionální solidaritu si nepleteme s rovnostářstvím, individuální považujeme za přirozenou. Vnímáme ji jako nezbytnou pomoc veřejnosti i jednotlivce těm, kteří nemají možnosti nebo předpoklady žít v důstojných životních podmínkách.Chceme Stranu zelených sebejistou, jednotnou, nezmítající se ve vnitřních sporech. Uvnitř strany si přejeme dostatek prostoru pro prezentaci jakýchkoli, i menšinových, názorů a dostatek příležitostí tyto názory prosazovat -- jen tak zabráníme permanentní vnitřní revoluci.

Stabilní demokratické prostředí založené na respektu k pravidlům a jejich dodržování vnímáme jako základní předpoklad k formování autentické obsahové politiky. Chceme stranu, která stojí pevně na svých programových základech: Ochraně životního prostředí, obraně občanských a sociálních práv a boji proti korupci; stranu, jejíž mírové zaměření se bezprostředně odráží v její zahraniční a bezpečnostní politice v nejširším slova smyslu. Chceme být stranou, která bojuje proti lhostejnosti a diskriminaci a svým příkladem motivuje veřejnost k politické a občanské aktivitě. Nechceme být stranou bez tvaru a barvy, stranou stojící na pomezí, stranou protestní volby.

Soustřeďme se tedy na to, ale uvědomme si současně, že s prosazováním tohoto politického konceptu je více než s jinými spjata nezbytnost býti ve svém úsilí opravdoví a důvěryhodní. To budeme skutečně tehdy, budeme-li věrni vlastním myšlenkám a ztotožníme-li se s vlastní politickou identitou. Jako nejdůležitější považuji uvedení našich ideálů, slov a činů do souladu -- to je totiž jediný opravdový způsob jak přesvědčit voliče, aby nám naslouchal a umožnil nám ukázat mu správnou "zelenou" cestu. Na sjezdu na to prosím nezapoměňte..

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.11. 2009