Školné na anglických univerzitách se "zvýší na 210 000 Kč ročně"

9. 10. 2010

Školné na anglických univerzitách by se mělo zvýšit až na 7000 liber (210 000 Kč) ročně. Doporučí to v nadcházejícím týdnu ve své zprávě o tom, jak financovat britské vysoké školství, bývalý ředitel ropné firmy BP lord Brown.

Absolventi anglických univerzit, kteří po studiu získají vysoce placená zaměstnání, budou za své studium zpětně platit víc než absolventi s méně lukrativním zaměstnáním. Tento systém má být zaveden pro studenty, kteří začnou na anglických universitách studovat po roce 2012.

Tyto plány údajně schválili ministři z obou politických stran, od liberálních demokratů i konzervativců, kteří tvoří současnou britskou vládu.

Zároveň bylo dohodnuto, že studenti budou muset za své půjčky na školné platit vyšší úroky. Dosud platí studenti za své dluhy státem dotované úroky ve výši jen 1,5 procent ročně. V budoucnosti se úroky na studentské půjčky budou lišit podle příjmu absolventa. Zároveň budou pro všechny zadlužené absolventy zvýšeny.

Během předvolební kampaně letos na jaře navrhovali britští liberální demokraté, že vysokoškolské školné úplně zruší. Nick Clegg, šéf liberální demokratů, varoval v dubnu 2010, že by bylo "katastrofou", kdyby bylo školné zvýšeno na 7000 liber ročně.

Dramatické zvýšení školného by do určité míry zachránilo před vládními škrty elitní anglické univerzity. Velkou otázkou je, jak to dopadne s univerzitami ve Skotsku, kde se školné za pregraduální studium neplatí a podle odborníků a politiků údajně skotská veřejnost vysokoškolské školné nikdy nepřijme. To by však mohlo znamenat úplnou likvidaci skotských univerzit, protože budou dány na pospas rozsáhlým, plánovaným škrtům ve státním financování britských vysokých škol. Obdobně je zřejmě ohrožena až čtvrtina anglických univerzit - přibližně 40 - kteří budou muset záviset na chudších studentech, kteří asi na univerzitu nepůjdou z obav z dlouhodobé zadluženosti.

Vládním cílem je vytvořit systém, který bude udržovat finanční vazbu mezi absolventem a univerzitou, kterou absolvent navštěvoval, který bude požadovat, aby se univerzity více soustředily na vyučování a bude se snažit neodrazovat od univerzitního studia mladé lidi z chudšího prostředí.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010