Kellerova Povaha soudobého kapitalismu

8. 10. 2010

Občanské sdružení Socialistický kruh pořádá společně s Nadací Rosy Luxemburgové v rámci podzimní řady seminářů o soudobém kritickém myšlení

přednášku Prof. PhDr. Jana Kellera, CSc. Povaha soudobého kapitalismu v úterý 12. října 2010 v Klubu techniků (Novotného lávka 5, Praha 1 -- Staré Město), začátek v 16:30.

Ve své poslední knize Tři sociální světy hájí Jan Keller, asi nejznámější český sociolog, tezi, že v posledních desetiletích došlo k jakési tiché revoluci, kdy se do té doby sociálně soudržné západní společnosti nenápadně změnily v místa, kde vedle sebe existují tři zcela nesouměřitelné společenské vrstvy.

Tento proces způsobila především neoliberální globalizace a v současnosti, jak se zdá, neexistují síly, které by ho zastavily. S existencí tří sociálních světů není dlouhodobě slučitelná ani parlamentní demokracie, ani koncept rovných lidských práv.

Globalizovaný kapitalismus znamená podle Kellera konec moderní společnosti, jak jsme ji dosud znali, společnosti, která je postavena na liberální demokracii, sociálním státu a vysoké životní úrovni pro většinu sociálních vrstev.

Je tento proces skutečně nezastavitelný? Nepředstavuje Kellerovo pojetí jistý ekonomický redukcionismus? Nevidí autor situaci prostě "příliš černě"? Lze Kellerovy postřehy aplikovat na Českou republiku?

Pozvání k diskusi a polemice s Kellerovým pojetím přijali historik Josef Heller a sociolog Stanislav Holubec.

Na závěr bude připraveno malé pohoštění.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010