Proč se evropská strategie záchrany bank mění v politickou a ekonomickou katastrofu

8. 10. 2010

Hlavním problémem eurozóny není úzce chápaná fiskální disciplína, ale národní platební schopnost, což je mnohem širší pojem. V důsledku všeobecných garancí už není možné oddělit soukromé dluhy od veřejného.

Výročí zhroucení banky Lehman Brothers bylo bezpochyby okamžikem finanční krize s největším symbolickým potenciálem. Ale přinejmenším v Evropě nešlo o kvintesenciální bod obratu. Ten přišel v úterý 30. září 2008, když irský premiér Brian Cowen poskytl všeobecnou garanci celému bankovnímu sektoru. Jeho rozhodnutí zavázalo ostatní lídry eurozóny, aby ho následovali. Zbytek je historie.

Toto rozhodnutí je nejkatastrofálnějším politickým rozhodnutím přijatým v poválečné Evropě. Ani ne tak pro ně samo - bylo v té době nezbytné zastavit rozklad - ale kvůli nedostatku aktivity při začleňování rozhodnutí do strategie řešení problémů bankovního sektoru - nedostatečné kapitalizace, nadbytku toxických aktiv, špatného managementu, a samozřejmě nadměrné velikosti. Následky této strategie se stanou zřejmými teprve v příštích letech. Minulý týden jsme zahlédli krátký záblesk, když Irsko přiznalo černou díru v bankovním sektoru, která bude jen letos stát zemi zhruba 32% HDP. Také Němci jsou co se týče bankovního sektoru notorickými optimisty, i když velká část z něj není patřičně kapitalizována.

Fundamentální chybou, jíž se evropské vlády dopustily na počátku krize, bylo selhání při redukci bankovního sektoru a neschopnost donutit majitele cenných papírů podílet se na nákladech záchranných operací.

Eurozóna byla vystavěna kolem svaté trojice: Žádný bakrot, žádné vystoupení, žádná sanace, což je logicky nesoudržná kombinace, nicméně hluboce zakořeněná. Dokonce i Řekové s poměrem dluhu k HDP takřka 150% si přejí vyhnout se bankrotu.

Zatímco Irsko a Řecko hoří, EU se vrátila k dobře známým ideologickým debatám. Fakt, že Irsko až donedávna nebylo v deficitu, zřejmě na nikoho nedělá dojem. Irsko, stejně jako Španělsko, se změnilo z počestné země na takřka bankrotující prakticky přes noc. Všechny návrhy nyní projednávané v Bruselu, i kdyby byly aplikovány retroaktivně, by na současné situaci nezměnily vůbec nic.

Hlavním problémem eurozóny není úzce chápaná fiskální disciplína, ale národní platební schopnost, což je mnohem širší pojem. V důsledku všeobecných garancí už není možné oddělit soukromé dluhy od veřejného. Je tu jen prostý a jednoduchý dluh. Jsme teď v paradoxní situaci, kdy přežití bank je zajištěno lépe než přežití těch, kdo je zachránili.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010