Co se vlastně stalo v Maďarsku - a o jak toxický odpad se zde jedná?

6. 10. 2010

Maďarsko patří k důležitým producentům hliníku - náleží k 47 zemím, kde se v současnosti těží hliníková ruda, nebo kde jsou známy její zásoby. Z rudy (bauxitu) se vyrábí oxid hlinitý, který je důležitou surovinou jednak při výrobě kovového hliníku, jednak v keramické výrobě, ale také při výrobě některých typů cementu. Bauxit obsahuje cca 45-60% oxidu hlinitého plus různé příměsi (písek, železo a další kovy). K výrobě půl kilogramu kovového hliníku je zapotřebí asi dvou kilogramů bauxitu.

K rozpouštění hlinité sloučeniny obsažené v bauxitu a jejímu oddělení od příměsí za účelem dalšího zpracování je používán především hydroxid sodný, vysvětluje podrobný informativní text na facebookové stránce Safe Planet.

Samotný oxid hlinitý podle dostupných laboratorních dat toxický není; jen účinky intenzivního vdechování prachové formy této látky mohou být nebezpečné a vedou mimo jiné ke zvyšování koncentrace hliníku v mozkové tkáni (které je částí vědců považováno za rizikový faktor při vzniku Alzheimerovy choroby).

Oběti maďarských povodní se pravděpodobně utopily; role možného poleptání zásaditými sloučeninami pocházejícími z výroby hliníku je v jejich případě nejasná. Je ale naopak více než zřejmá v případě přinejmenším sto dvaceti zraněných osob, jež v důsledku kontaktu s kontaminovanou vodou byly popáleny. Společnost MAL, která provozovala havarovanou jímku odpadu z výroby hliníku, tvrdí, že podle standardů EU se nejednalo o toxický odpad. K tomu se musejí vyjádřit příslušní experti; ale například podle amerických standardů jsou hydroxid hlinitý a hydroxodid hlinitý (AlO(OH)) na oficiálním seznamu toxických látek.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 6.10. 2010