Pokles sluneční aktivity možná vysvětluje stejný podíl oteplení jako uhlíkové emise

8. 10. 2010

KD│ Sluneční aktivita kolísá v jedenáctiletých cyklech, což znamená, že teoreticky množství záření dopadající na Zemi v době nízké aktivity klesá. Jenže vědci nyní překvapivě zjistili, že pokles sluneční aktivity v nedávné minulosti nezpůsobil očekávané ochlazení, což bude mít vážné důsledky pro existující modely klimatického systému.

Nová studie vznikla v letech 2004-2007, tedy v době klesající sluneční aktivity. Vědci zjistili, že pokleslo množství ultrafialového záření dopadajícího na Zemi; ale v protikladu k tomu, co bylo očekáváno, záření ve viditelné části energetického spektra přibylo, což způsobilo oteplení.

Šetření založené převážně na údajích satelitů je důležité, protože se vážně dotýká debaty o tom, do jaké míry je globální oteplování způsobeno lidskou aktivitou a do jaké míry má přirozené příčiny.

Klimatologové tvrdí, že naprostá většina nárůstu průměrné globální teploty je způsobena skleníkovými plyny uvolňovanými do atmosféry člověkem - především uhlíkovými emisemi z fosilních paliv. Skeptikové tvrdili mimo jiné, že změny teploty jsou způsobeny změnami ve slunečním cyklu. Na základě studie zahrnující pouhé tři roky ovšem nelze spor jednoznačně rozhodnout, protože získaná data mohou být výsledkem nějaké nepravidelnosti ve slunečním cyklu. Ve třech letech, jichž se studie dotýká, změny sluneční aktivity vysvětlovaly zhruba stejný podíl oteplení jako uhlíkové emise.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010