Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele handicapovaných končí

7. 10. 2010 / Jiří Hrebenar

Být zdravotně postiženým znamená v České republice být také diskriminovaným na trhu práce. Kolikrát jsem měl tu nemilou zkušenost, kdy zaměstnavatel na mě zíral, jako bych spadl z Marsu. Na mnoho potenciálních zaměstnavatelů působí stigma zdravotního postižení jako nejhorší cejch vylučující každého takového jedince.

Postavení zdravého a zdravotně postiženého je na trhu práce diametrálně odlišné. Proto také vláda umožnila podnikatelům při zaměstnávání handicapovaných osob možnost určitých daňových úlev. Zaměstnavatel tedy zaměstná postiženého a má nárok na daňové zvýhodnění. Co se nyní vládním úředníkům na tomto všem nelíbí? Vždyť tento stav vyhovoval oběma stranám. Zaměstnavatelé byli spokojeni s ušetřením financí na daních, handicapovaní získali práci.

Hlavním argumentem ministerstva financí a pana ministra Kalouska je, že tato výjimka je hodně zneužívaná. Přitom toto tvrzení je lež jako věž. Zrovna tato daňová výjimka není zneužívaná, ve vztahu zaměstnavatel a handicapovaný jsou zneužívány spíše dotace na pracovní místo, daňové zvýhodnění není zneužívané, je to jen pouhé asociální klišé pana ministra. Co si má tedy veřejnost myslet o takovém ministrovi, který s klidným svědomím odepíše handicapované?

Zrušení daňového zvýhodnění zaměstnavatelům zdravotně postižených bude mít pouze jeden jediný výsledek. Co si budeme nalhávat. Zaměstnavatelům jde v první řadě o peníze a až potom o lidi. Tato ministerská změna způsobí propouštění zdravotně postižených ve velkém. Copak se státu nevyplatí podporovat zaměstnávání zdravotně postižených lidí? Handicapovaní tak od roku 2011 budou mít více ztížené podmínky při získávání pracovního místa.

Nedávno Česká republika podepsala mezinárodně závaznou Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Přímo na půdě OSN se náš stát zavázal dodržovat vůči handicapovaným určitá pravidla. Jak je tedy možné, že tento stát nedodržuje pracovní trh bez diskriminačních prvků? Česká republika se zavázala učinit takové kroky, které mají odstranit diskriminaci. Dodnes naše země toto nedodržuje. Zrušení daňového zvýhodnění pro zaměstnavatele zdravotně postižených ještě více pokřiví pracovní trh a způsobí velmi citlivé snížení pracovního uplatnění.

Kdy ti zodpovědní politikové začnou vytvářet skutečnou politiku, která způsobí narovnání trhu práce? Zatím pravicová vláda kašle na zdravotně postižené a klidně svými chybnými kroky ztíží těmto lidem pracovní uplatnění. Z mnoha handicapovaných se tak díky vládním krokům stanou nezaměstnaní.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.10. 2010