Greenpeace přivezli radioaktivní odpad před Evropský parlament

8. 10. 2010

Organizace Greenpeace dnes přivezla radioaktivní odpad před vchod do Evropského parlamentu, aby europoslancům na jejich poslední schůzi před projednáváním nové legislativy o jaderném odpadu připomněla, že tento problém je neřešitelný.

Dva radiační experti z Greenpeace přinesli čtyři radioaktivní vzorky ve dvou betonových kontejnerech odstíněných olovem před oba vchody do parlamentu na ulici Rue Wiertz. Desítky vyškolených dobrovolníků Greenpeace vymezili páskou oblast v okolí kontejnerů, a poté se v kruhu kolem nich připoutali, aby zajistili bezpečnost nákladu. Europoslanci a zaměstnanci při tom pozorovali, jak další dobrovolníci Greenpeace vyšplhali na 16 nedalekých vlajkových stožárů a vyvěsili transparent s nápisem "Jaderný odpad -- žádné řešení" pod vlajky těch zemí, jejichž jaderný program produkuje největší množství jaderného odpadu.

Čtyři vzorky radioaktivního odpadu byly získány z veřejně dostupných míst: pláže Sellafieldu ve Velké Británii, mořského dna u La Hague ve Francii, břehů belgické řeky Molse Nete a z nigerské vesnice Akokan, kde se nacházejí uranové doly. Navzdory své nebezpečnosti nejsou tyto materiály při vypouštění či ponechání ve volném prostředí klasifikovány jako radioaktivní odpad, protože pocházejí z tzv. "autorizovaných emisí" nebo z uranových dolů. Avšak jsou-li sesbírány a dány do kontejneru, jsou vzorky klasifikovány jako radioaktivní odpad a musí být po staletí pod kontrolou, dokud se nerozloží. Ostatní jaderný odpad -- vyhořelé jaderné palivo a odpad vzniklý např. odstavení jaderné elektrárny z provozu -- je dokonce ještě nebezpečnější a musí být skladován po stovky tisíc let. Neexistuje žádný způsob zajištění tohoto odpadu na dlouhé časové období se zárukou bezpečnosti, a přitom jeho objem po celém světě roste.

Příští měsíc bude Evropský parlament projednávat evropskou směrnici o jaderném odpadu. Nicméně dosavadní návrh vylučuje přesně ten typ radioaktivního odpadu, který Greenpeace dnes předložili, a bagatelizují obavy vědců, kteří tvrdí, že ukládat vysoce radioaktivní odpad hluboko do podzemí by mohlo být katastrofální.

Poradce Greenpeace pro oblast jaderné politiky EU Jan Haverkamp prohlásil: "Je to skandál, že odpad, který dnes přineslo Greenpeace, je vypouštěn do našich moří i řek, a akumuluje se v blízkosti míst, kde žijí lidé. Jaderný průmysl nemá ponětí, co dělat s tímto druhem odpadu, nemluvě o mnohem rizikovějším a dlouhodobě nebezpečném odpadu, který se také nestále hromadí. Jelikož velká většina pochází z energetiky, je jediným logickým krokem ustoupit od jaderné energie. EU již v minulosti rozhodla o (postupném) zákazu jiných nebezpečných látek, jako je například rtuť. Europoslanci musí zajistit, že s radioaktivním odpadem se nebude zacházet méně přísně. V současné podobě představuje navrhovaná směrnice lepší slohové cvičení z oboru PR, které má umést cestičku novým jaderným elektrárnám."

Okamžitě po příjezdu se Greenpeace spojilo s parlamentní bezpečnostní službou a informovalo ji o akci i doručeném odpadu. Zároveň informovalo belgický národní úřad pro odpady, který je za nakládání s tímto druhem odpadu odpovědný.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010