20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2009

Princ Gendži a tiskařský lis

John Michael Greer

KD│Vztah technologie a času je téma, které se v těchto esejích objevuje opakovaně, a to z dobrého důvodu. Z jedné strany platí, že řada výzev, jimž čelíme, když se industriální civilizace pohybuje po dlouhé dráze úpadku a zániku, pochází ze směšování krátkodobé perspektivy, která ovládá příliš mnoho našich kolektivních rozhodnutí - a dalekosáhlého působení důsledků, které tato rozhodnutí velmi často přinášejí.

Na druhé straně však zásadní stránku našich aktuálních obtíží - ačkoli za ni často není uznána - představuje skutečnost, že většina našich moderních technologií je z dlouhodobého hlediska velmi špatně adaptovaná. Většina technologií využívaných dnešními průmyslovými společnostmi přímo či nepřímo závisí na neobnovitelných zdrojích, které prostě dojdou. Technologie, které nemohou být přepracovány tak, aby vystačily s obnovitelnými zdroji, nebo které po vyčíslení nákladů na obnovitelné zdroje přestanou být hospodárné, v příštích desetiletích a staletích zmizí, což bude mít na lidský život vážné dopady.

Ve světle této skutečnosti nás může utěšit, že náš druh dokázal vynalézt určité množství mimořádně trvanlivých technologií. Zemědělství přinejmenším může být jednou z nich, a to navzdory tvrzením moderních neoprimitivistických kritiků. Rýžové terasy východní Asie, pšeničná pole Sýrie, olivové háje a vinice Řecka a Itálie, abychom jmenovali jen několik příkladů, prokázaly udržitelnost během celých tisíciletí, a budou patrně životaschopné ještě dávno poté, co se dnešní idiotsky neudržitelné petrochomické zemědělství změní v poznámku pod čarou dějepisné knihy psané v řeči, jež dosud nevznikla. Ale jsou i jiné příklady. Jeden z nich dokonce hraje důležitou roli v mých vlastních nadějích ohledně budoucnosti, kromě jiného proto, že s ním denně pracuji: Totiž technologie knihtisku.

Jeden svazek mé knihovny zrovna teď poskytuje velmi dobrý příklad. Je to anglický překlad Příběhu prince Gendžiho, jednoho z prvních a zároveň největších světových románů. Napsala ho japonská šlechtična Murasaki Šikibu počátkem jedenáctého století pro kroužek přátel, a se smyslem pro pomíjivost všech pozemských věcí ho utkala z ironických úvah o dvorském životě. Jako tolik románů z dřívějších dob, i tento vyžaduje od čtenáře více trpělivosti než soudobá próza; souvislost příběhu se odvíjí nenuceným tempem a následuje cestu svého nerozhodného hrdiny, prince Gendžiho, sociálním prostředím jeho doby. Je to jako Vojna a mír bez války; politické boje rámující Gendžiho kariéru, vedoucí z metropole do exilu a pak jej opět vracející na výsluní moci, to vše se odehrává beze stopy násilí.

To je ze všeho nejpůsobivější, protože společnost, v níž Murasaki žila, byla na nejlepší cestě k úpadku a zániku. Život spisovatelky vyznačoval zenit období, které japonští historikové nazývají dobou Heian. Půl druhého století nato se japonská ekonomika rozpadla, veřejný pořádek se rozplynul ve spirále násilí a vláda ztratila kontrolu nad provinciemi, v nichž vznikla nová samurajská třída. Občanské války, které začaly v roce 1156, rozmetaly zbytky heianské společnosti a uvrhly Japonsko do doby temna trvající čtyři a půl století.

Během těchto let se ztratila řada kulturních pokladů, ale Příběh prince Gendžiho mezi nimi nebyl. Jednu z výhod knihy totiž představuje fakt, že pokud je správně vyrobena, je extrémně trvanlivá; jinou výhodu znamená její velmi malá hodnota coby kořisti, pro niž má sklon zůstat stranou zájmu lupičů. Obě výhody působily ve prospěch Murasakina románu, stejně jako starostlivé úsilí generací buddhistických mnichů a jeptišek, kteří pro svou kulturu udělali totéž co jejich obdoby v evropském věku temna.

Není to jediný svazek mé knihovny, který přežil pád civilizace. Zatímco se Řím rozpadl v ruiny a na sutinách bojovali nomádi, v knihovnách irských klášterů přežila polovina řecké filosofie a matematiky, stejně jako výběr řecké a římské literatury, včetně některých děl - například Homéra - která se z temna vynořila dříve než Řecko a Řím, takže získala vyšší kredit. Čínská klasika prošla ještě horšími časy; čínská civilizace se vyznačuje nezměrnou vytrvalostí, ale její politické systémy mají sklon být křehké, a zkušení pozůstalí jako Lao-C'ovo Tao te ťing prošli polovinou všech cyklů úpadku a zániku.

Nicméně prapředkem všech je dílo blízké řecké klasice. Epos o Gilgamešovi byl koncipován před pěti tisíci lety zapomenutým básníkem v Sumeru, nejstarší literární společnosti, kterou byl dosud kdokoliv schopen nalézt. Nejde o nějakou běžnou součást školní četby, což je ironické, protože Epos o Gilgamešovi je tím typem příběhu, který bychom dnes nejvíce potřebovali číst: Příběhem o mezích. Když poprvé vstoupí do příběhu, Gilgameš má k princi Gendžimu tak daleko, jak jen literární postava může mít; je nadlidsky silný a s egem bojovníka, takže Barbar Conan vedle něj vypadá jako komická postavička; ale jeho ego ho vede dlouhou cestou přes lásku, ztrátu a otřásající konfrontaci s podmíněností lidského života, a tuto cestu přežije jen malý díl arogance. Je to příběh, který má vždy cenu číst, a dnes obzvlášť.

Je úžasné, přinejmenším pro mě, že mohu vzít tuto knihu z police a číst příběh, který měl první publikum před pěti tisíci lety. Po Sumeru nám toho nezůstalo o mnoho více; pět tisíc let je dlouhá doba, zejména v té části světa, kde vzniklo a zaniklo mnohem více civilizací než kdekoliv jinde. To je to, co mám na mysli, pokud jde o trvanlivost knihy jako prostředku skladování a šíření informací. Ačkoliv se jednotlivé knihy časem rozpadnou, vyrobit je stojí velmi málo a opsat je nežádá téměř nic, pouze čas, přičemž odolnost vůči chybám je vysoká; proti současným metodám skladování dat, kde i minimální množství chyb může beznadějně znehodnotit veškerou informaci, kniha může předávat svůj význam i když je opsána s chybami.

Všechno to poukazuje na obtíže industriální společnosti. Naše doba po sobě jistě zanechá pořádný podíl dědictví, ale většina toho našim potomkům vůbec nepomůže. (Myslím hlavně na jaderný odpad hromaděný v "dočasných" úložištích, která se nejspíše za nějakých 25 000 let stanou zónami smrtící radiace obklopenými kravskými lebkami na kůlech.) Z našich pozitivních výdobytků naopak příštích 5 000 let patrně vydrží ty, které jsou zapsány v knihách.

Tím chci říci, že knihy a technologie jejich výroby a uchovávání mohou stát na seznamu užitečných věcí, které je třeba v dobách úpadku zachránit, poměrně vysoko. Přál bych si, abychom počítali s veřejnými knihovnami, ale tyto ctihodné instituce byly desítky let zanedbávány a nynější fiskální omezení zasahující většinu států a místních vlád v USA nemluví právě pro jejich přežití. Stejně jako mnoho hodnotných věcí, také knižní technologie může být zachráněna jednotlivci a místními skupinami dobrovolníků, kteří použijí svůj čas a omezené zdroje. (Greer jistě nezapře, že jeho žena je knihovnicí. Tento esej poukazuje k jeho konceptu kulturního konzervátora, který má v USA docela jiné konotace než v kontextu české obrozenecké historie falšovaných rukopisů a nosočistoplen - KD.)

Asi už je konec přepisování knih perem na ruční papír, ale mohou existovat jiné možnosti. Technologie tiskařského lisu je dost jednoduchá jak z hlediska výroby, tak údržby - lisy které zahájily evropskou komunikační revoluci 14. století byly dosud vyráběny ručně - a přináší možnost tisknout tisíce knižních svazků během doby, kdy by dobrý přepisovač zvládnul sotva jeden. S tiskařskými lisy je možné něco jako knižní kultura koloniální Ameriky - místní knihkupectví, knihovny přístupné za mírný poplatek a soukromé sbírky - přinejmenším v oblastech, které udrží určitou úroveň stability a veřejného pořádku. To jistě příliš nepřipomíná věk stahování z internetu, ale je to mnohem lepší než evropská doba temna, kdy většina lidí mohla počítat s životem, během nějž knihu nikdy neotevřela.

Mnoho lidí samozřejmě tvrdí, že stahování z internetu má cenu uchovat, nebo že by bylo lepší začít s ještě pokročilejší technologií. Zdá se mi, že proti tomu hovoří přinejmenším dva faktory. První je závislost komplexnějších technologií uchovávání dat na rozsáhlé technologické základně, k jejímuž udržení je třeba množství energie a hospodářství dost diverzifikovaného na to, aby mohly být zdroje přesměrovány z účelů spojených s přežitím k méně kritickým potřebám. Krize ohrožující naši budoucnost dělají z bezpečného udržení takových podmínek cosi jako hru s nízkou pravděpodobností úspěchu.

Tyto komplexní technologie navíc nemohou být obsluhovány jednotlivci nebo komunitami. To ale dál snižuje pravděpodobnost jejich zachování. Jak dobře ukázala kolektivní reakce na poslední kolo ekonomických krizí, krátkodobý krizový management a přešlapování namístě odsunuly stranou jakoukoliv promyšlenější a proaktivní odpověď na budoucí potřeby. Společnost, jejíž výkonná moc akceptuje miliónové odměny pro vedení bankrotujících korporací, zatímco vláda cpe peníze které nemá a důvěru kterou rychle ztrácí do rostoucího množství krysích děr, není společností, kde bychom mohli čekat, že fondy a zdroje potřebné k adaptaci na udržitelnou budoucnost přijdou seshora. To tedy nejspíše znamená, že vše musejí zařídit jednotlivci - a určitý typ lokálního, decentralizovaného, individuálního přístupu k přežití knižní technologie, k němuž vyzývám v tomto eseji, může tvořit dobrý základ strategie, která by byla s to fungovat i v řadě jiných oblastí.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii   
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
17. 3. 2009 Americký satirik rozdrtil pověst televizních finančních "odborníků"   
16. 3. 2009 Finančná kríza a periféria Joachim  Becker, Karin Küblböcková
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA   
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky   
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu   
11. 3. 2009 Střední Evropa: Blýskání na lepší časy   
10. 3. 2009 Jako "Východní Evropa" už jsi i na jídelníčku! Miloš  Dokulil
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese