20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2009

Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD

Václav Klaus

Pane předsedo, vážené delegátky a delegáti, děkuji za opětovné pozvání na váš sjezd. Vaše pozvání jsem tentokráte přijal, protože vaše jednání, jednání nejstarší demokratické politické strany v České republice, která je v současnosti hlavní opoziční silou, považuji v kontextu událostí poslední doby za důležité. Mám na mysli naši vnitropolitickou nestabilitu i zhoršující se ekonomickou situaci. Váš sjezd jsem se rozhodl navštívit s plným vědomím toho, že je ČSSD stranou, která mne v loňské prezidentské volbě nepodporovala a která - spolu se svými politickými spojenci - na úřad hlavy státu kandidovala a prosazovala svého protikandidáta. Takový postup je v demokratickém státě normální a vyjadřuje samu podstatu demokracie.

Loňskou prezidentskou volbu a váš postoj v ní zmiňuji i proto, abych hned v úvodu svého vystoupení připomněl známý fakt, že politická východiska vaší strany s mými totožná nejsou.

Přesto bych chtěl zdůraznit, že jako nejvyšší ústavní představitel České republiky - v rámci svých pravomocí a povinností - jednám vždy s respektem k zájmům všech našich rozhodujících politických seskupení a že k nim přistupuji z hlediska republiky a jejích občanů jako celku. Vždy jsem také byl a i v budoucnu zůstanu odpůrcem kabinetní politiky, prováděné za zády politických subjektů. Své kroky činím veřejně a bývám za ně občas kritizován jak zleva, tak zprava. Tak to ale asi má být.

Nepřišel jsem samozřejmě mluvit o sobě. Nemíním rovněž z tohoto místa komentovat poslední aktuality naší politické scény. Na vašem jednání jsem se rozhodl vystoupit především proto, abych jasně naznačil, že by v dnešní složité hospodářské situaci, a v jejím důsledku i v komplikující se společenské atmosféře, měly všechny naše významné politické síly - a to více než kdy jindy - demonstrovat svou odpovědnost vůči zájmům naší země. Celosvětovou finanční krizi a z ní pramenící hospodářskou recesi jsme sice nevyvolali, ale její důsledky pociťujeme a ještě nějaký čas pociťovat budeme. A protože se tak či onak týká všech sociálních skupin naší společnosti, je třeba hledat společné jmenovatele našich zájmů a při jejich nalézání se oprostit od malicherností, osobních nevraživostí či politikaření, které jsou tak typické pro politické zápasy u nás.

Nevolám po tom, aby bylo v naší zemi po dobu hospodářské recese nebo po dobu českého předsednictví Evropské unii omezeno či dokonce zastaveno běžné politické zápolení. Takové moralistní či moralizující výzvy by byly nejen plané, ale i zbytečné. Politický zápas stran v pravo-levém spektru je přirozený a pro hledání východisek ze současné situace může být i plodný.

Chci však naléhavě apelovat - a to jak nalevo, tak napravo - aby žádná z našich klíčových politických stran nepodlehla pokušení zneužít přirozených obav občanů z komplikující se hospodářské situace. Taková taktika by snad mohla přinést krátkodobý volební úspěch, ale poškodila by hlavní strategický cíl, onen zmíněný společný jmenovatel, na němž, jak věřím, jsme schopni se shodnout. Tím je budování elementární důvěry občanů v náš stát, v náš demokratický politický systém a v jeho schopnost nalézat racionální východiska z potíží, jež jsou přirozeným důsledkem svobodných společenských poměrů.

Právě sem směřuje má výzva, s níž se z tribuny vašeho jednání chci obrátit nejen na vás, ale i na všechna ostatní soupeřící politická uskupení v naší zemi. Nepředhánějme se v líčení katastrofických zpráv a scénářů, které ve veřejnosti vzbuzují skeptická očekávání, a tím se na prohlubování hospodářského poklesu významně podílejí. Tato krize je také - či možná především - krizí důvěry. Politici mohou svými racionálními postoji ochránit více pracovních míst než vlády, které bezhlavě pumpují do ekonomik peníze daňových poplatníků.

Nepřehledná hospodářská situace a její nepříjemné přechodné průvodní jevy, zasahující naštěstí zatím jen relativně malou část naší společnosti, jsou pro nás příležitostí, abychom složili zkoušku demokratické vyspělosti a pojmu politická kultura dali praktický obsah, a to při plném respektu k názorovým odlišnostem mezi levicí a pravicí. Jenom to je cesta, jak ze současných problémů vyjít posilněni a obohaceni. Jen tak se může ukázat, že vedle přirozených odlišností a růzností umíme projevit i ducha svornosti, slušnosti a vzájemnosti.

Věřím, že se rokování vašeho sjezdu bude nést v tomto duchu. Věřím a právě v tomto smyslu mu jako prezident republiky přeji úspěch.

Děkuji vám za pozornost.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009