20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády

Josip Tito se na konci své vlády pokusil Jugoslávii decentralizovat. Vznikly tak silné národní republiky s místními elitami. Když se to v úplném závěru za ekonomické krize pokusil Tito znova zpátky centralizovat, národní elity - všechny - začaly prostřednictvím médií šířit nacionalismus a mobilizovat veřejnost, aby uchránily svou moc. Jan Čulík se pořád zaměřuje na Srbsko, ale jinde to nebylo o nic lepší. Miloševič nenesl výhradní zodpovědnost za ty hrůzy, byl spoluviníkem, jedním z několika, upozorňuje Karel Dolejší.

K tomu dodává Jan Čulík: To je jasné, jenže v českém prostředí se neozývají neustále zástupci Chorvatů, Bosňanů či Slovinců s argumentací, jak to dělají zastánci Srbů, že oni nic, že za všechno může "spiknutí západního velkokapitálu" a "americké imperiální touhy", které znásilnily ubohé malé nevinné Srbsko.

V rámci férovosti je nutno konfrontovat tuto prosrbskou propagandu s fakty ohledně toho, co se v bývalé Jugoslávii na Balkáně opravdu dálo.

Kromě toho, pokud vím, žádné jiné bývalé jugoslávské republiky neměly po celé Jugoslávii pátou kolonu, jakou mělo Srbsko, a Srbové žijící mimo Srbsko se ochotně stávali členy vražedných polovojenských jednotek. Typickým příkladem bylo například systematické ostřelování civilního obyvatelstva Sarajeva bosenskosrbskými střelci, umístěnými na kopcích kolem města. Byla to sázka: doběhnete na tramvaj, anebo vás zastřelí uprostřed ulice? Masakry na různých sarajevských tržištích jsou známy.

Poznámka KD: Já myslel, že se tu diskutuje o tom, jak se věci staly a co z nich plyne pro budoucnost, ne o tom, jestli někdo byl nebo nebyl svině. To že bylo Chorvatsko vojensky slabší než Srbsko přece neznamená, že Tudjman byl proto znatelně lepší než Miloševič. Vojenská slabost země není žádná zásluha, určitě by si ji Tudjman nevybral, kdyby mohl; stejně tak Miloševič "nezavinil" existenci srbských menšin.

Ostatně skóre téměř vyrovnává podpora chorvatské ustašovské diaspory na Západě a účast některých západoevropských ultrapravičáků v boji na chorvatské straně, nebo pozdější významný chorvatský podíl na vzniku kosovského povstání. Jedinou skutečnou obětí cizích ambicí na teritoriu bývalé Jugoslávie je - a ještě bude - Bosna. Západ ji odsoudil k zániku, když dovolil jednostranné vyhlášení samostatného Kosova. Tahle budoucí tragédie ještě na Wikipedii není...

Pozn. JČ: Diskutuje se tu o tom, zda bylo "nevinné Srbsko" "obětí zrádného imperialistického Západu", anebo zda možná nebylo tak úplně nevinné. To, že na to poukazuji, neznamená, že tvrdím, že 1. ostatní státy v tragedii bývalé Jugoslávie jednaly nevinně, ani že 2. považuji bombardování Srbska z výše 5000 metrů za dokonalé politické řešení...

Ano, Tudjman by se zřejmě v Miloševičově situaci choval úplně stejně. Miloševič "nezavinil" existenci srbských menšin v jiných zemích Jugoslávie, ale měl je a podporoval je - a jeho režim byl tedy - historickou shodou okolností - vražednější, protože mocnější než Tudjmanův. A tedy nebezpečnější.

Když uvažuju o vraždě, ale neprovedu ji, protože nemám střelnou zbraň, nebudu odsouzen. Uvažuji-li o vraždě a provedu-li ji, protože pistoli mám doma, budu odsouzen jako vrah. K realizaci úmyslů a k odsouzení jejich pachatelů tedy přispívají i jejich možnosti.

Poznámka KD: Když ovšem chorvatská armáda vyzbrojená německými zbraněmi, řízená z amerických satelitů a vedená americkými důstojníky mimo službu dobyla, etnicky vyčistila a zčásti vyvraždila srbskou Krajinu, Západ se nechoval ani náhodou jako ten, kdo se snaží bránit nebezpečnějšímu zločinci v jeho zločinech, ale naopak jako ten, kdo pomáhá menšímu zločinci, aby se na schopnějšího kolegu dotáhl.

Pokud ne při vyhlášení chorvatské samostatnosti, tedy nejpozději v době Operace Bouře Západ ztratil morální právo hrát na teritoriu bývalé Jugoslávie roli údajného policisty, neboť se prostě stal sám spolupachatelem zločinů a jeho manifestované důvody pro další zasahování jsou od té doby extrémně nevěrohodné. Stejným směrem poukazuje spolupráce západních služeb s Kosovskou osvobozeneckou armádou řízenou chorvatským generálem. Pokud toto vše nebude uznáno, je marné bojovat proti srbské ukřivděnosti, protože má velmi reálný základ v diskriminaci prováděné z naprosto nehajitelného "spravedlivého" stanoviska, kterou bohužel i Jan Čulík na Britských listech opakovaně předvádí.

Poznámka JČ: Je samozřejmě pravda, že na rozpoutání války v Jugoslávii mělo nemalou vinu Německo, svou nekritickou podporou Chorvatsku na začátku konfliktů, a je možná i pravda, že "Západ", jak píše Karel Dolejší "ztratil morální právo hrát na teritoriu bývalé Jugoslávie roli údajného policisty". (Velká otázka je, zda "Západ" existuje jako jednotná entita: byly jistě určité rozdíly mezi postoji Němců, Britů, Francouzů či Američanů.) Západ ovšem hrál roli údajného policisty na území bývalé Jugoslávie s nechutí, bylo to mimo oblast jeho zájmů a západní politikové dobře věděli, že se pouští do neřešitelného konfliktu, kde může zabřednou na léta. "Vinu", chcete-li, za západní angažmá v jugoslávských válkách nesou západní televize, zejména britská, protože od začátku jugoslávských válek byly televizní obrazovky plné děsivých individuálních příběhů vraždění, vypalování příbytků a vyhánění lidí z domovů, přičemž renomovaní televizní reportéři obviňovali západní politiky z nelidské nečinnosti.

Důkazem nezájmu a neochoty se v jugoslávském konfliktu "řádně" angažovat bylo posléze bombardování Srbska z výšky 5000 metrů - což je nesmírně sobecký a nadřazený, vražedný způsob vedení války.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009