20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Od e-revoluce k Obamově břitvě

Jel jsem se známým, který se cestou potřeboval, jako člen regionálního orgánu dnes už neexistující politické strany, zastavit na jakémsi jednání orgánu lokálního. Jednání probíhalo v sálku hospody, to tam byla jediná provozovaná místnost a tak jsem si musel dát kafe spolu s "politiky". Sedl jsem si do nejvzdálenějšího koutu a jednání probíhalo mimo můj doslech až do okamžiku vypuknutí hádky. Předmětem byl postoj této strany ke zrušení nějakého nevýdělečného sociálního subjektu. Stanoviska byla v zásadě dvě. Zrušit subjekt, protože sociálno je mrtvý pojem, nezrušit, protože lidi (matky s dětmi) ho potřebují. Můj známý, jako autorita shůry, se přikláněl současně a střídavě k oběma stanoviskům. Protože bylo jasné, že nemohu neslyšet, padla nakonec otázka, co si o tom myslíte vy, pane.

Diskusi jsem se chtěl vyhnout, takže moje doporučení bylo, postupovat tak, jak slíbili ve volebním programu, se kterým usilovali o své funkce. Prázdné pohledy naznačily, že neusilovali. Dobře, s jakým stanoviskem ve volebním programu tedy vystoupila jejich politická strana? Nic. Jaké je tedy v těchto otázkách obecné stanovisko v politickém programu jejich strany? Nic a já už jsem vypadal jako Torquemado. Co pro řešení takovýchto problémů předestírá jejich stranická ideologie. A to ovšem byla nesmytelná urážka, neboť podle názoru strejců měla ideologii, jedině a pouze - přece komunistická partaj! Známý zachránil situaci konstatováním, že podstatná část programu byla naplněna a lokální záležitosti si budou muset zodpovědně rozmyslet sami. A vypadli jsme.

Po celé věky platí a nezmění se : zrození vládce je dáno výkonností družiny, kterou okolo sebe dokáže soustředit. Je celkem jedno, jestli je to filosof na trůně nebo loupeživý baron, životnost jeho vlády je dána tím, jak rychle se chování jeho družiny stane standardem a jak dlouho tento standard na daném teritoriu platí. Za povšimnuti stojí římskokatolická církev a všimněme si, ideologii odvíjí z jednoznačného postoje k základní filosofické otázce Dva tisíce let! Na druhé straně konkvistadoři dokázali sice s hrstkou extrémně brutálních mužů porazit celou říši Inků, nicméně byli velmi rychle vystřídáni standardně brutální mocí uplatňovanou Jeho Veličenstvem a opět církví. Role vůdce je svázána s převahou a ta nemusí být jen početní, nebo třeba technologická, ale může to být i převaha ideologie. Ta se ukazuje jako mocná čarodějka. Komunisté se zdají zatracovat vše okolo sebe, ale ve skutečnosti odvozují své učení od starověkých materialistů a pozdějších dialektiků a utopických socialistů. A zajímavé je i to, že například jak katolická církev, tak i komunisté, věnovali nesmírné úsilí a nejlepší mozky vybudování struktury vztahů a pozic jednotlivců své organizace. Komunisté nejsou možná zrovna nejlepší příklad, ale nezapomínejme, Čína je před branami.

Není až takový problém vložit do počítače tabulku jmen, e-mailových adres a dat narození. Počítač pak sám může ve stanovený den poslat gratulaci. A samozřejmě by bylo možné na protistraně připravit program tak, že se za gratulaci poděkuje. Vznikne problém. Počítač klidně pogratuluje k narozeninám již mrtvému adresátovi a mrtvý oslavenec programem počítače poděkuje případně již také mrtvému gratulujícímu.

Třemi nesouvislými myšlenkami chci říct jedno. Soudržnost, cíl, vazby mezi lidmi nenahradí samotná počítačová komunikace. Co by se stalo, kdybychom dostali do zákonodárného sboru representanty čistě individuální elektronickou interakcí poslanec, volič? Sdružení strejců, kteří nejdou za společným cílem a navzájem si nekryjí záda jsou vždy jen ekvivalent - hospodské skupiny strejců. Nic víc.

V takovémto parlamentu by vytvořili e-poslanci nové skupiny navzájem sympatizujících stejného vyznání, pravděpodobné zárodky nových politických stran, velmi podobných těm stávajícím s velmi podobnými nešvary. Naprosté odcizení dané tím, že nikdy nikdo nikomu nepodal ruku by rozvolnilo jakékoliv zbytky vazby poslanec -- volič. A návrat do bodu nula.

Demokracie není o složení parlamentu, je o tom, co to slovo znamená. Je o vládě lidu. A něco tak lákavého jako moc? Tu "lidu" dobrovolně nikdo nedá. Rozhodně ne ten, kdo ji drží dosud. Ideologie je nutná. Je nutno konzistentně formulovat její základní axiomy, trefit do černého, získat co nejvíce stoupenců a doufat, že to celé dost dlouho vydrží. A je tedy nutná soudržnost, pravidla, řád, stranická kázeň, můžeme to nazvat jak chceme.

Pro internet a jeho deriváty hovoří něco jiného. Nízké náklady, rychlost, nezávislost na vzdálenosti, snadná (?) dostupnost. A to se, samozřejmě, může ukázat jako klíčové.

Zásadní role majetku ( a ortodoxní pravice ho považuje za základní atribut existence lidského individua) jeho nerovnoměrné rozdělení (ve standardní demokracii je 80 % majetku společnosti soustředěno v rukou 20% jedinců a tedy 80% jedinců má 20% majetku, v té nejstandardnější je to 95:5) rozvírající se nůžky bohatství a dokonce klesající medián tohoto rozdělení, to vše nahrává levici. E-ideologie, e-organizace, e-volič, e-volby, e-poslanec povedou , pokud by se to fungovalo, doleva. Tomu se samozřejmě pravice pokusí bránit a to jistě prostředky bez prefixu e-.

Další neúspěšný pokus o levicovou revoluci nás ovšem přivede k širokému uplatnění principu logické úspornosti, který nazvěme Obamova břitva: Když nevíš co s krizí kapitálu, dej peníze chudých bohatým.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009