20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2009

Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví?

Katolická církev nemá pro vyšetřování sexuálních deliktů takové prostředky, jako orgány činné v trestním řízení. Navíc se ocitá ve střetu zájmů. Článek Václava Davida je symptomatický. Fascinuje mě v něm důraz na církevní procesy místo normálního policejního vyšetřování ("odnětí případů pohlavního zneužívání diecézním a národním CÍRKEVNÍM soudům, kde by mohli být pachatelé chráněni místním ordinářem či církevními soudci, a převedení již v první instanci do Vatikánu") a zachování ticha ("ochrana dat je namířena proti jejich používání v neprospěch obětí, nebo v neprospěch církve, jako celku").

Tyto zásady připomínají "zákon mlčení" mafie zvaný omerta. V praxi jsme je zažili i v České republice, známá byla kauza faráře Merty, který zneužíval ministranty, ale arcibiskup Graubner jej prý kryl, po první ostudě pouze přeložil a veřejně kritizoval studenta teologie Václava Nováka, který skandál veřejně probíral poté, co prý neuspěl při osobním jednání s arcibiskupem při osobním jednání s arcibiskupem. Václav Janečka v otevřeném dopise arcibiskupovi tvrdil, že chlapce zneužíval páter Jan Slíva a arcibiskup Graubner z oznámení také nevyvodil důsledky (http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=229).

Potlačované sexuální skandály kněží poškodily české katolíky již v minulosti. Na přelomu století důvěřovali katolíci z českých zemí Svatováclavské záložně vedené ambiciózními kněžími. Po krachu Svatováclavské záložny v roce 1902 vyšlo najevo, že záložna byla vytunelována a že vedení mělo i jiné problémy s osobní integritou, finanční i sexuální machinace kněží vyšly najevo. Poškozenými byli nejen katoličtí střadatelé ("já jsem myslela, že tam ty peníze budu mít v bezpeční jako v nebi"), ale i katolická církev jako celek, různí ateisté vydávali brožurky, ve kterých se špatně skrývanou škodolibostí popisovali detaily.

Ještě 20 let byl církvi katolický finanční skandál předhazován. Zmínku najdeme ve Váchalově parodii Krvavý román i v projevu komunistického senátora Mikulíčka.

Pokud by katolická církev řešila sexuální eskapády a alkoholismus Josefa Plojhara již před válkou (za odhalený poměr s vdanou ženou byl pouze přeložen na venkov), mohl by po válce vystupovat jako seriózní politik a ovlivnit dění v lidové straně ve prospěch komunistů?

Pokud byly excesy katolických kněží řešeny v tichosti uvnitř církve a pokud byly spisy archivovány v Břevnovském kláštěře, nebyla velkým malérem Akce K v roce 1950, během které StB kláštery přepadla a břevnovský archiv zabavila? Nebylo by lepší, kdyby jednotliví provinilci z řad kněží byli potrestáni či zostuzeni veřejně, takže by je pak nemohli komunisté vydírat břevnovskými spisy?

Mimochodem, podle SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA neřeší všechny mravnostní delikty kněží Kongregace pro nauku víry, jak se Václav David domnívá, ale kromě výjimečných případů pouze "přikáže ordináři vést proces u vlastního tribunálu při zachování příslušných norem".

Dokument zveřejnily Britské listy již před 4 lety již před 4 lety.

Delikty proti mravům

Delikt klerika proti 6. přikázání Desatera spáchaný s nezletilou osobou mladší 18 let.

Postup v daných kauzách:

Kdykoli ordinář obdrží pravděpodobnou informaci o spáchání rezervovaného trestného činu, provede předběžné šetření, které oznámí Kongregaci pro nauku víry. Ta, pokud pro závažnost případu nevztáhne záležitost k sobě, přikáže ordináři vést proces u vlastního tribunálu při zachování příslušných norem. Odvolacím tribunálem proti rozsudku 1. instance jak pro viníka či jeho zástupce, tak pro promotora justice (obhájce spravedlnosti) je jedině Nejvyšší Tribunál Kongregace pro nauku víry.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009