20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

"Uzavření palivového cyklu je to co chceme učinit"

Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete

Před více než měsícem jsem vyslovil na stránkách Britských listů hypotézu, že iniciativa nového prezidenta Spojených států Obamy v oblasti energetiky se neobejde bez řešení opírajícím se o jaderné energetické zdroje. Tato myšlenka si brzo vysloužila nálepku konspirační teorie.

Že by i agentura Associated Press byla součástí mé konspirace? Musím si položit tuto otázku při pročítání zprávy o nejnovějších prohlášeních pana Ču.

"Jaderná (rozuměj energie) bude součástí naší energetické budoucnosti. Musí být." "Věřím jaderné energii jako centrální části našeho energetického mixu. Poskytuje čistou elektřinu v základní zátěži." "Uzavření palivového cyklu je to co chceme učinit."

Kdo je ale oním tajemným panem Ču, jenž vydává tato radikální prohlášení? Inu nikdo jiný než americký tajemník pro energetiku, u nás by se řeklo ministr, v anglickém přepisu Chu, celým jménem Steven. Pan Ču je americký fyzik s čínskými kořeny, nositel Nobelovy ceny a zastánce výzkumu alternativních zdrojů a jaderné energie. Uhlí (rozuměj jeho pálení) nazval dokonce svojí nejhorší noční můrou. Může být pro energetiku 21. století povolanější odborník? Asi dost těžko jiného pohledat. Budou však uvedené kvalifikace profesora Ču dostatečné pro naše české bulíky? V tomto bodu jsem velmi skeptický, jak jsem však napsal v jiném příspěvku, jejich budoucnost vidím jako poněkud nejistou.

Pro doplnění uvedu důvody, proč také vidím fosilní paliva jako velmi problematickou možnost. Je třeba si uvědomit, že fosilní zásoby vznikaly mnoho milionů let. Technologický pokrok však uvolnil takové síly, že veškeré zásoby uhlí, plynu i ropy mohou být spáleny během maximálně několika stovek let. Nehledě na uvolnění odpovídajícího množství CO2, s takovou perspektivou přece musí mít morální problém každý, kdo si položí otázku, co budou pálit jeho děti nebo děti jeho dětí. V České republice bychom tento problém měli vnímat zvláště palčivě, protože zbývající časy uhelných zásob můžeme počítat maximálně na několik desítek let. Podklady jsou velmi dobře zpracovány ve zprávě tzv. Pačesovy komise. O jejich závažnosti není pochyb.

Naproti tomu odhady zásob štěpitelných materiálů, když uvážíme uzavřené palivové cykly, přepracování paliva a netradiční zdroje "rudy" jako fosfáty či mořskou vodu, hovoří o tisících až desítkách tisíců let dnešní spotřeby. Taková perspektiva, byť sama také konečná, je jistě příznivější pro budoucí rozvoj občanského blahobytu.

Uvedená fakta jsou dnes více než zřejmá a světový vývoj je den ode dne potvrzuje. Od svého vstupu do Strany zelených před třemi lety, jsem se opakovaně snažil na téma energetiky rozproudit diskusi bez předsudků a ideologických barier. Pan předseda Bursík však takové snahy ignoroval nebo se jim a to i na veřejnosti všelijak bránil.

Doporučil bych tedy panu místopředsedovi vlády, aby využil vhodné příležitosti při návštěvě pana prezidenta Obamy v České republice, vyptal se na pár kontaktů na odpovídající americké úředníky a tuto problematiku si s nimi zkonzultoval z pohledu nové americké perspektivy.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009