20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Má být ministr zároveň poslancem?

A má být krajský hejtman současně poslancem?

Má to pochopitelně jisté nevýhody, když stejná osobnost zastává dvě někdy stěží časově zvládnutelné funkce. I když lze vždycky tvrdit, že to "jaksi" přece jen jde. Určitě nebudeme závistivě počítat, co mu (nebo jí) to vynese. Jenže pouze v mystických sférách se někdy spekuluje o tom, že by člověk mohl být "reálně" na dvou místech současně (nemá-li zrovna být ještě na nějakém místě třetím!); ve vskutku reálném světě se ani špičkoví funkcionáři rozkrájet nemohou, aby byli všude, kde jsou zrovna nezbytní. Zvláště v tomto pololetí musí být nejeden ministr třeba současně v Bruselu, a měl by také být přítomen v Praze na závažném hlasování Parlamentu ČR, možná dokonce rozhodujícím o bytí samotné vlády.

Jak se dá dvěma pánům současně mistrně a s bravurou sloužit, to předvedl na divadelních prknech jedinečně třeba Miroslav Donutil. Činit totéž na jevišti života je opravdu (ale opravdu) někdy nad lidské možnosti, ty ministerské nevyjímaje.

Podobný problém je s tím, když se úspěšný poslanec (či poslankyně), pokud motyka spadne, stane třeba taky zároveň krajským hejtmanem. Pak to ovšem tak nebolí, protože krajský hejtman si může snadněji než ministr (či ministryně) najít, kde nechal tesař díru. A hned zase moc nemysleme na to, zda se skutečně dá klidně dělit čas na dvě (anebo více) silně exponované funkce, které jsou zřejmě proto tak dobře honorovány, aby ten, kdo jednu z nich zastává, nešilhal po dalších. Známe současné příklady toho, kdy nově nastupující hejtman přestal být poslancem (hejtman Hašek), a kdy naopak si ponechal obě funkce (např. hejtman a poslanec dr. Rath).

Zkusme se na tu záležitost podívat nikoli závistivýma očima, jako kdyby se někteří veřejní činitelé honili jen za prebendami. Existuje tradice, která počítá s tím, že by měli být ve vládních orgánech činné jen takové osobnosti, které předtím prošly sítem nějakých k tomu určených voleb. Může se považovat za sekundární jev, zda při případném jmenování do vládní funkce poslanecký mandát podle ústavních regulí skládají, anebo naopak si jej ponechávají. Neřešme problém spojený s nebytností nejednou muset být na dvou rozdílných místech současně. (Museli bychom také přihlížet k tomu, jak dlouho se ustalovala ústavní zvyklost v té či oné formě reprezentace.)

Připomeňme si ale, že už před dvěma a půl stoletími Montesquieu -- vzhledem ke zkušenostem s tehdejším stavem veřejných věcí -- si byl posléze jist tím, že stát bude spolehlivě fungovat teprve tehdy, pokud v něm dojde k dělbě státních mocí. Hlásal oddělení moci zákonodárné od moci výkonné, a těch obou od moci soudní. Byl pro to zřejmě docela dobrý důvod: aby nedocházelo k problematickému -- ne-li přímo zhoubnému -- ovlivňování v různých sférách působnosti.

Samozřejmě že můžeme najít dobré důvody pro stávající zvyklosti. Pokud vláda má také právo navrhovat zákony, její členové jako poslanci mohou výrazně přispět k jejich úspěšnému prohlasování. Pokud jsou mezi poslanci také lidé se specifickými zkušenostmi z jednotlivých krajů (měli by to být zrovna hejtmani?), může to výrazně přispět k tolik potřebné znalosti stavu věcí, což by mělo předcházet normotvornému procesu.

Pokud ale víme, že náročnost některých funkcí vyžaduje celého člověka obrazně na 24 hodiny denně, měl by už z tohoto důvodu poslanec či poslankyně složit svou delegovanou funkci v zákonodárném sboru, pokud byl jmenován do vládní funkce či zvolen za hejtmana (muselo by se to ústavně zakotvit!). Takto by se pro začátek (aspoň formálně) moc výkonná oddělila od zákonodárné. Alespoň trochu by to omezilo tu navenek tak okatou personální provázanost málem všech politicky významných struktur navzájem. Nemá teď asi valný smysl příliš připomínat, že a jak v Česku právě moc výkonná navíc nejednou už rozmanitými kontakty hledala také cesty k ovlivnění moci soudní... Nebo to byli jen ne dost opatrní "politikové"?)

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009