8. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2008

POLEMIKA OKOLO AMERICKÉHO RADARU

Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy

Dne 4.8.2008 byla uveřejněna v Britských listech polemika prof. Ing. Vladimíra Schejbala, CSc. pod názvem "Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech" k obsahu oponentní studie k radaru „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“ autorů POKORNÝ, HLOBIL, KAUCKÝ zpracované 28.5.2008 [3] . Ve svém článku pan profesor hodnotí studie [1], [2], [3]. Ve studiích ministerstva obrany a národní referenční laboratoře [1], [2] nenachází faktické chyby a podstatné nepřesnosti, kritické připomínky však má ke studii [3]. Diskuse, kterou se snaží pan profesor zavést, není vedena podle mého názoru štastně a postrádá k mému velkému údivu objektivní fakta, jasná čísla, rovnice a výsledky praktických měření.

Výhrady ke kritickým poznámkám pana profesora lze shrnout následovně:

K výkonu radaru...

Pan profesor argumentuje, že nejméně vhodným způsobem zvýšení dosahu je zvýšit vyzařovaný výkon a zvětšit anténu... V naší studii však nic takového netvrdíme. Uvádíme pouze možnosti zajištění oficiálně uváděného dosahu na cíle s minimální odraznou plochou, což je naprosto legitimní postup v každé studii. Za vhodnější reakci bych považoval výpočet minimální potřebné citlivosti a výkonu EMR pro cíl s plochou cca 0,001 m2, na dálce 2000 km a 4700 km při pravděpodobnosti správné detekce 90%.

K zisku antény, vzdálenosti mezi mezi prvky a zpochybnění vzdálenosti Fresnelovy zóny

Zisk není „nadnesený“, byl převzat z literatury a je podle mého názoru počítán ze známých a ve světě praxí ověřených vztahů.

Vzdálenost mezi prvky není větší než 2,5 λ. Apertura je tvořena ústím trychtýřů, které se vzájemně dotýkají. Mezera je dána tloušťkou stěny (cca 2 mm z každé strany), pole v ústí trychtýře lze považovat za rovnoměrně vybuzené.

Dálka Fresnelovy zóny odpovídá geometrickým rozměrům a vlnové délce a kupodivu se shoduje s oficiálními údaji USA o nebezpečné zóně pro hlavní svazek antény.

Nechť pan profesor doloží svá zpochybňování výpočtem – potom zisk i dálka Fresnelovy zóny budou jasné.

K mezní výkonové hustotě 10 kW/m2 v př. 2

(situace na věži meteorologického radaru na kopci Praha – ozařování pracovníků)

Patnáctiprocentní pokles ozáření na okraji směrové charakteristiky nic nevypovídá, když neznáme přesné výkonové parametry radaru EBR určeného pro Brdy.

K atmosférickým vlnovodovým kanálům

Je zpochybňován odkaz na 50 let starý článek ve Sdělovací technice 7/1954. Jde však o reálný fyzikální jev, který je popisován v mnoha knihách, např. také v celosvětově uznávané práci „Radar Handbook“, jejíž autorem je Skolnik M.I. V praxi tyto jevy průběžně potvrzují také radioamatéři, kteří s radiostanicemi na kmitočtech kolem 10 GHz dosahují spojení na stovky kilometrů. Takové poznatky si zaslouží respekt. Další příklad každoročních výskytů efektu vlnovodového atmosférického kanálu v ČR byl uveden nedávno v přednášce na semináři ČES [4].

Proč pan profesor zpochybňuje fyzikální jevy ?

K dopředným odrazům:

Rétorická forma vyjádření pana profesora (...,že „zastíněné slunce více svítí“, atd....) má asi zpochybnit dopředný rozptyl (odraz), který je však fyzikálně znám a využíván více než 50 let.

Pan profesor však jistě tuto problematiku zná, zabývá se odraznou plochou cílů pro různé úhly dopadu vlny, např. ve svém článku [5]. Jistě ví, že dochází také k dopřednému rozptylu v přímém směru a že dopředná odrazná plocha je (při splnění podmínek mezi křivostí tělesa a vlnovou délkou) o jeden až dva řády větší než monostatická a dochází k soustřeďování energie v přímém směru a nikoliv rozostření paprsku.

K difrakci na hraně kopce a průchodu elektromagnetického záření sklem letadla

Pan profesor difrakci na hraně kopce připouští, ale jeho argument, že pokles výkonu je v tomto případě 25% o neškodnosti záření nic nevypovídá, když neznáme parametry radaru EBR. Totéž platí o zpochybňování rizika záření do kabin letounů.

K případu spolupráce mezi operátory radaru XBR a orgány řízení letového provozu

Případnou spolupráci operátorů radaru XBR s orgány řízení letového provozu tak, aby letouny do 50 km nebyly ozařovány (ať již z důvodu ozařování osob nebo elektromagnetické kompaktability) považuji při hustotě letového provozu nad ČR za nezodpovědnou improvizaci.

Závěr

Polemiku profesora Schejbala nelze považovat za objektivní z těchto důvodů:

Při hodnocení studií [1], [2] jsou přehlížena zásadní pochybení týmu, který prováděl měření na atolu Kwajalein a zpracovával studie:

  • Měření ve směru postranních laloků bylo provedeno chybně. Postranní laloky se začínají tvarovat teprve ve střední (Fresnelově) zóně (asi 4 km od antény) a začátkem vzdálené (Frauenhoferovy) zóny – asi 8 km od antény, kdy teprve lze pole považovat za rovinné. Každému odborníkovi, mezi které pan profesor zajisté patří, jsou tyto zákonitosti známé, včetně toho, že pole lze definovat až od začátku vzdálené zóny, kde je soustředěno 90 % vyzářeného výkonu. Proto jsou náhodná měření v několika bodech blízké zóny na Kwajaleinu bezcenná.
  • Vůbec nebylo provedeno měření ve směru hlavního svazku, takže deklarovaná bezletová zóna 8,6 km není potvrzena měřením – hodnotu uvedla americká strana.
  • Bez věcné argumentace a výpočtů jsou zlehčovány reálné fyzikální jevy při šíření vln (atmosférické vlnovodové kanály, dopředné rozptyly, difrakce svazku) a je činěn negativní závěr.
  • Parametry teprve vyvíjeného radaru EBR nejsou známé a z tohoto úhlu pohledu mají měření na atolu Kwajalein nulovou vypovídací hodnotu. Toto musí být každému odborníkovi v oboru radiolokace naprosto zřejmé.

Je s podivem, že tato závažná pochybení ušla pozornosti pana profesora, který pracoval v UVR Opočínek na anténním oddělení, kde se zabýval výzkumem radarových antén a šířením vln. Vážím si věcné a objektivní diskuse, v tomto případě ale musím konstatovat, že hlavní ideou článku pana profesora je především obhajoba studií ministerstva obrany a národní referenční laboratoře [1], [2] bez ohledu na objektivní fakta.

Skutečně odborná a objektivní diskuse je podle mého názoru možná až po korektním zveřejnění parametrů radaru EBR určeného pro Brdy. Výkon a jeho přesná definice by měly být nezbytně doplněny a zveřejněny v základní smlouvě s USA. Je to jediná slušná cesta k dialogu s občany ČR.

Použitá literatura

[1] Bednarčík, P., Marek, L., Komárek, Z., Pekárek, L.: Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, srpen 2007.

[2] Jelínek, L., Pekárek, L.: Informace č.15/2008 NRL neionizující elektromagnetické pole a záření, Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR, červenec 2008.
[3] Pokorný, P., Hlobil, M., Kaucký, S.: Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech, 28. května 2008.
[4] Česká elektrotechnická společnost, ústřední odborná skupina Mikrovlnné techniky: 27. seminář, Moderní technologie v mikrovlnných aplikacích, 21.11.2007, Praha.
[5] Schejbal, V.: Efektivní odrazné plochy cílů, Sdělovací technika 9/2000, s. 10-12.
                 
Obsah vydání       8. 8. 2008
10. 8. 2008 Gruzie tvrdí, že stáhla své jednotky ze vzbouřenecké Jižní Osetie
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
10. 8. 2008 Independent: Pozor na další rozšiřování NATO
10. 8. 2008 Gruzie bude nejspíše odříznuta od dalších dodávek zbraní
10. 8. 2008 Pošetilá invaze do Jižní Osetie připomíná osud argentinské vojenské junty Petr  Nachtmann
10. 8. 2008 Ruský server RIA Novosti a konflikt v Jižní Osetii Jakub  Rolčík
9. 8. 2008 Válka na Kavkaze a ostudná role České republiky Karel  Dolejší
10. 8. 2008 Cvičné Albatrosy působí v Abcházii jako lehké bitevníky
10. 8. 2008 Gruzínské tanky a pěchota vstoupily do Cchinvali
9. 8. 2008 BBC: Válku zahájila Gruzie a Jižní Osetii asi ztratí
10. 8. 2008 Saakašvili "porušil příměří z roku 1992"
10. 8. 2008 Gruzie: Příčinou konfliktu je uznání Kosova?
9. 8. 2008 Tři experti se shodují: Saakašvili naplánoval gruzínský útok na okamžik zahájení olympiády Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Deutsche Welle: Gruzínská armáda může být pro Rusko tvrdým oříškem Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Olympijská myšlenka o dočasném míru, aneb Jak se dostat do vlastní pasti Uwe  Ladwig
9. 8. 2008 Wprost: Gruzie se obává útoku na Tbilisi
9. 8. 2008 Přehled hlavních událostí v gruzínskoosetském konfliktu k 9. srpnu 16:00 SELČ
9. 8. 2008 BBC: Západ Saakašvilimu nepomůže
9. 8. 2008 "Stínová CIA": Spojené státy nemohou Gruzii významně pomoci
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
9. 8. 2008 Jel by Baťa na olympijské hry do Číny? Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Jak tomu bylo ve skutečnosti během Pražského jara Jan  Čulík
9. 8. 2008 Ruská armáda tvrdí, že vytlačila Gruzii z Cchinvali
9. 8. 2008 Těžké boje mezi Ruskem a Gruzií o Jižní Osetii
8. 8. 2008 Gruzie žádá o americkou pomoc: Rusové provedli invazi na ochranu Jižní Osetie
8. 8. 2008 Rusko zasáhlo vojensky do konfliktu Gruzie s Jižní Osetií
8. 8. 2008 Mír a olympiáda Ladislav  Žák
8. 8. 2008 Úvodní ceremonie jsem se rozhodl neúčastnit, Čína se musí změnit
8. 8. 2008 Bin Ladinův řidič Hamdan dostal pět a půl roku
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
8. 8. 2008 Mírová cyklojízda 2008 s mottem "Na kolech za mír, odzbrojení a civilní Evropu" končí zítra v Brdech
8. 8. 2008 Gottwaldov: Republiku si rozvracet nedáme Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Zemřel fyzik Jan Stern
8. 8. 2008 Romské děti byly poprvé na táboře, přijely nadšené
8. 8. 2008 Brdská letní idyla. Jaro se přehouplo do léta a radarová lobby se konečně dočkala. Pavel  Čámský
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
8. 8. 2008 Jak rychle budou povolovat nervy majitelům futures s ropou Petr  Baubín
8. 8. 2008 Národní knihovna: K čertu s ufňukaným géniem i jeho výtvorem Štěpán  Kotrba
7. 8. 2008 Dopady plánované privatizace strategických podniků
6. 8. 2008 Obnažování moci Ondřej  Slačálek
7. 8. 2008 Několik poznámek k Solženicynovi a "ruské" duši Pavel  Janíčko
8. 8. 2008 Bush a Cheney diskutovali o možnosti vyprovokovat válku s Íránem podle Hitlerova vzoru Mojmír  Babáček
8. 8. 2008 Johna Lennona sledovali, odposlouchávali, buzerovali, vyháněli - demokraticky? Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 21. srpen a levice v Evropě
7. 8. 2008 Taková byla doba Jiří  Jírovec
6. 8. 2008 Komunismus je nepřijatelný Boris  Cvek
7. 8. 2008 Pikantně paradoxní případ Daniela Strože Jan  Čulík
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
6. 8. 2008 K diskusi o Číně Boris  Cvek
7. 8. 2008 Žurnalistická etika na pranýři Daniel  Veselý
7. 8. 2008 Británie se musí připravit na globální vzrůst teploty o 4 stupně Celsia
6. 8. 2008 Pozor na ideologickou zaujatost Lukáš  Zádrapa
8. 8. 2008 Sarkozy: "Čtvrtina lidstva se nebojkotuje"
6. 8. 2008 Magistrát chce vyhodit Karla Srpa
6. 8. 2008 Co by měl vědět čtenář, než začne věřit Taberyho pohádkám Josef  Brož
6. 8. 2008 Po červencových manévrech se teď na Kavkaze střílí naostro Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2008 Brdská letní idyla. Jaro se přehouplo do léta a radarová lobby se konečně dočkala. Pavel  Čámský
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
5. 8. 2008 Nězavisimoje vojennoje obozrenie: Ruští generálové jsou nespokojeni s reakcemi politiků na počínání USA a NATO Karel  Dolejší
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
1. 8. 2008 Cesta do Ameriky tam a zase zpátky - ale jen pro někoho   
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Milan  Hlobil, Stanislav Kaucký, Petr Pokorný
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech   
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik   
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný, Milan Hlobil
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba