7. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2008

POHRDÁNÍ POSLANCI.

Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg zaslal 21. července 2008 předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi dokument, nazvaný nepravdivě "informace ka aktuálnímu vývoji jednání o zapojení České republiky do projektu protiraketové obrany", kterou pro Sněmovnu zpracovala ministerstva zahraničí a obrany. Z poslanců dělá ministr zahraničí idioty, neboť materiál obsahuje jen pouhou část informací, jinak běžně získatelných z mediálního monitoru. I Mladá fronta Dnes má ve svých článcích víc informací... O Britských listech nebo ATM nemluvě. Periodické souhrnné informace velvyslanců, které pravidelně chodí na ministerstvo zahraničí, jsou stokrát obsažnější, stejně jako detailní informace ze služebních cest diplomatů. Britské listy mají Schwarzenbergovu "informaci" pro poslance k dispozici a nestačí se divit.

Nejzajímavější informací, která ovšem není v dokumentu jakkoliv blíže vysvětlena, je avízo podepsání Dohody mezi ČR a USA o pořizování materiálu a služeb v oblasti obrany. Češi se možná díky ní zbaví několika desítek letounů L-159 Alca, nicméně pokud by měla být tato smlouva výhodná recipročně, pak se mohou dočkat namísto moderních stíhaček Gripen letounů F-16 z "pouštních zásob" či dalších produktů amerických zbrojovek - a to přednostně a se sníženou možností si vybrat. Omezit Česku možnost zvolit si zbraňové systémy od dodavatelů z Evropy a navázat tak spolupráci při perspektivním budování evropského pilíře NATO v první fázi, a evropské armády v druhé fázi - to je strategická hra. To je - spolu s americkým radarem a plánovanými americkými raketovými sily po předpokládaném krachu jednání s Poláky - cílená demontáž jednotné evropské obranné politiky v americké režii.

Další z dohod, avizovaných poslancům ministrem Schwarzenbergem, je Dohoda mezi ministerstvem obrany ČR a ministerstvem obrany USA o výzkumných, vývojových a testovacích projektech. Česko by získalo možnost podílet se na testování amerických zbraní v podmínkách evropského válčiště - české vojenské újezdy by se tak nejspíše staly exkluzivní laboratoří americké armády, stejně jako česká vývojová centra. To je cesta k totální kontrole české vědy, českého vývoje a výzkumu v několika málo strategických oblastech, kde čeští vědci dosahují už desítky let lepších výsledků, než všichni Američané. Výzkum fyziky zářeníé, kam patří radary, mikrovlnné trouby či paprskové zbraně, patří mezi tyto obory... Jde zejména o nebezpoečí, skrývající se v návaznosti na poslední ze smluv, o kterých ministerstvo zahraničí zatím mluví jen šeptem - Prováděcí smlouvě mezi vládou ČR a vládou USA o průmyslové bezpečnosti. Jinými slovy: důstojníci americké technologické rozvědky by získali bez většího úsilí absolutní přehled o struktuře, vybavení, osobách a jejich osobních údajích u všech výzkumných pracovištích v ČR, které by byly zahrnuty do této smlouvy (u strategických oblastí výzkumu). Pod falešnou záminkou bezpečnostní prověrky. Smlouva by prakticky paralyzovala vojenskou i civilní kontrarozvědku, neb by ji fakticky funkčně podřídila americkým operativcům v Praze a Američané by díky ní získali jakákoliv citlivá data, která by potřebovali. Nepředání dat by znamenalo odebrání prověrky. Možnost manipulace s takto odkrytým výzkumem a jeho podřízení vlastním zájmům je nabíledni. Nákup českých mozků a likvidace perspektivní konkurence může začít. Manipulace neposlušnými také. S přímým přístupem k řadě jinak velmi obtížně získatelných informací se stáváme teprve americkou kolonií se vším všudy...

Výzkum v oblasti pasivní radiolokace, který vedl k vývoji a výrobě radiolokáorů Tamara a Věra, americkou armádu vyděsil, neboť Češi měli asymetrickou zbraň strategického použití proti "stealth" letounům. Radar, spolu se systémem protivzdušné obrany na bázi ruských raket, vytvářel zbraňový komplex , který měl potenciál ohrozit letectvo USA během operace. Tamara i Věra už jsou zařízeními vyvinutými před dlouhou řadou let, dnes už mají své daleko dokonalejší, rychlejší a přesnější následovníky. A přesto doposud patří mezi světovou špičku a sen mnoha armád, nad jejichž hlavami nebo v operačním dosahu krouží americké stíhačky. Výzkum mikrovln v Čechách nespí. Ona "vlastenecká" ukázka v podobě sušící pece na vzácné knihy, zasažené povodní, byla jen "vlastenecká" ukázka. Zařízení svou sofistikovaností na světě nemělo obdobu a bylo jen vedlejším efektem - improvizací na dané téma. Většina podobného výzkumu není veřejná a nikdy nebyla. Třebas výzkum "teplotního úletu", kdy schopnost absorpce mikrovln prudce stoupá s teplotou (např. u práškových kovů) je perspektivní oblastí stejně, jako výzkum selektivního ohřevu emulzí či směsí v organické syntéze či nehomogenity mikrovlnného pole například při tavení čistého křemíku pro solární panely. Sušení a sterilizace archiválií , mikrovlnná lyofilizace, mikrovlnné tavení skla, vysoce čistého křemíku, čediče pro výrobu žáruvzdorných textilií a dalších nerostů pro různé speciální použití, selektivní o ohřev částic katalyzátoru při chemických reakcích, mikrovlnná fotochemie při vývoji nových světelných zdrojů či nakládání s PET odpady jsou oblasti, ve kterých drží čeští vědci světový primát. Mnohé z nich jsou zlatým dolem budoucích průmyslových aplikací, nejen hříčkou vědců z Ústavu chemických procesů AV ČR . Čeští vědci ale také vědí, jak lze využít mikrovlnnou energii jako zbraň pro vojenské účely.

O důvod víc, proč se daleko odpovědněji ve Sněmovně zamyslet nad tím, jestli víc získají komplexem smluv o "zapojení České republiky do projektu protiraketové obrany" Američané, nebo Češi. Všimněte si, že už nejde jen o umístění radaru a už se nemluví o tom, že se ve skutečnosti jedná o americkou národní raketovou obranu... Nikoliv evropskou nebo globální, ale americkou. Americkou národní. Nikoliv protiraketovou, ale raketovou. Řízení a velení v amerických rukou. Styčný důstojník AČR na americké základně v Brdech může provádět styk, ale ne velet. Přesné termíny přesně přeložené dávají odpověď víc, než mlžení politiků.

Je třeba získat dostatek informací, jestli náhodou Češi víc neztratí než získají. Jak ovlivní podepsané smlouvy další vývoj v českých resortech školství a vědy, obrany, vnitra. Jak ovlivní vývoj v Evropské unii a jak budou reagovat členské země EU na jednoznačně proamerickou orientaci české zahraniční politiky.

Je dobře, že ministr Schwarzenberg uvedený materiál pro předsedu Sněmovny zpracoval. Alespoň je z něj zřejmé, jaký způsob komunikace se zákonodárci tato vláda volí.

Karel Schwarzenberg, MZv, MO: Informace o vývoji diskuzí o výstavbě evropského pilíře protiraketové obrany (MD) a o případném umístění komponentu MD na území ČR ARCHIV BL

                 
Obsah vydání       7. 8. 2008
7. 8. 2008 Británie se musí připravit na globální vzrůst teploty o 4 stupně Celsia
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
6. 8. 2008 Obnažování moci Ondřej  Slačálek
7. 8. 2008 Medvedev stanovil pravidlá Peter  Stupavský
7. 8. 2008 Taková byla doba Jiří  Jírovec
6. 8. 2008 Komunismus je nepřijatelný Boris  Cvek
7. 8. 2008 Pikantně paradoxní případ Daniela Strože Jan  Čulík
7. 8. 2008 Čínská ekonomika v současné etapě
6. 8. 2008 K diskusi o Číně Boris  Cvek
7. 8. 2008 Citát dne: Kubiceho spolupracovník sebekritický
7. 8. 2008 Ekonomická krize nehrozí Jan  Hošek
7. 8. 2008 Zbláznili jsme se do Obamy...
7. 8. 2008 Definitivně úspěšná reforma zdravotnictví (2012) Wenzel  Lischka
7. 8. 2008 Žurnalistická etika na pranýři Daniel  Veselý
6. 8. 2008 Po červencových manévrech se teď na Kavkaze střílí naostro Karel  Dolejší
5. 8. 2008 Jednotky OSN v Darfuru naléhavě potřebují vrtulníky. ČR je má, ale neposkytla je
6. 8. 2008 Magistrát chce vyhodit Karla Srpa
6. 8. 2008 Co by měl vědět čtenář, než začne věřit Taberyho pohádkám Josef  Brož
6. 8. 2008 Vlast a ruská duše? Deník Právo něljubit! Luděk  Toman
6. 8. 2008 Čínský šok
6. 8. 2008 Pozor na ideologickou zaujatost Lukáš  Zádrapa
6. 8. 2008 Daniel Strož, muž současnosti Vladislav  Černík
6. 8. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. července 2008
5. 8. 2008 Jak číst texty o WTO Ludmila  Štěrbová
5. 8. 2008 Nězavisimoje vojennoje obozrenie: Ruští generálové jsou nespokojeni s reakcemi politiků na počínání USA a NATO Karel  Dolejší
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
5. 8. 2008 Nězavisimoje vojennoje obozrenie: Ruští generálové jsou nespokojeni s reakcemi politiků na počínání USA a NATO Karel  Dolejší
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
1. 8. 2008 Cesta do Ameriky tam a zase zpátky - ale jen pro někoho   
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Milan  Hlobil, Stanislav Kaucký, Petr Pokorný
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech   
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik   
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný, Milan Hlobil
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba